Home > Wonen er mussen in je buurt dan kan je er in Knokke-Heist € 100 aan verdienen

Wonen er mussen in je buurt dan kan je er in Knokke-Heist € 100 aan verdienen

Geschreven op 7 augustus 2023 om 09:45 door Mario De Wilde

Met het Zwin heeft Knokke-Heist de eer om één van de allerbeste vogelgebieden van België op zijn grondgebied te hebben. Meer dan 300 vogelsoorten werden al in het Zwin waargenomen. Er zijn nauwelijks plekken in ons land die beter doen, maar toch zijn er enkele soorten die we in het Zwin nauwelijks te zien krijgen. De huismus is zo’n soort. Ze is gebonden aan menselijke bebouwing, waar ze een nest maakt in nissen en spleten. De band met bebouwing is zo duidelijk dat de soort er zelfs haar Nederlandse naam aan te danken heeft. In grote natuurgebieden als het Zwin komen nauwelijks of geen huismussen voor. Broeden erin of vlakbij jouw huis wel huismussen? Dat is dan iets waar de medewerkers in het Zwin Natuur Park wel een beetje jaloers op zijn. Want ondanks al die vogels en het grote aantal soorten dat we hier zien, moeten we die levendige huismussen hier helaas missen!

Mus op rode lijst van kwetsbare Vlaamse broedvogels   
Huismussen waren ooit zo zó algemeen dat er nauwelijks acht werd op geslagen. Er was zelfs een tijd dat de soort actief verdelgd werd omdat ze schadelijk werd beschouwd voor de graanoogst. Die tijd is lang voorbij. In het begin van de 21ste eeuw is de soort terecht gekomen in de categorie ‘Kwetsbaar’ op de rode lijst van Vlaamse broedvogels, als gevolg van een sterke afname. Die ging vooral van start in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Een sterke daling van het voedselaanbod en een vermindering van het aantal nestgelegenheden worden als de voornaamste oorzaken gezien van de afname. Alleen al voor de laatste 15 jaar wordt geschat dat de Vlaamse huismussenpopulatie met 42% is afgenomen. De totale afname sinds de jaren ’80 is wellicht nog veel groter, maar werd voor Vlaanderen niet begroot. Nog een cijfer: op niveau van de Europese Unie is berekend dat we sinds 1980 naar schatting maar liefst 247 miljoen huismussen netto zijn kwijt geraakt! Dat is het grootste verlies van alle Europese vogelsoorten. Het zijn duizelingwekkende aantallen waar je stil van wordt.

Gemeentelijke subsidie  voor het creëren van nestgelegenheid voor mussen
Het goede nieuws is dat jij kan helpen. Heb je het voorrecht dat er nog huismussen in of vlakbij je woning broeden? Dan kan je de soort helpen door extra kunstmatige nestgelegenheid te voorzien. Woningnood is immers één van de voornaamste drijvende krachten achter de afname van de huismus. De gemeente Knokke-Heist geeft je er zelfs iets voor terug, in de vorm van een subsidie. Het plezier van vrolijk kwetterende mussen krijg je er nog eens gratis bovenop. Vervolgens is het gewoon genieten geblazen van deze levendige vogeltjes die voor leven in de brouwerij zorgen!

De subsidie is gelijk aan 50% van de aankoopprijs met een maximum van € 100 voor aangekochte nestgelegenheden. De subsidie is gelijk aan € 10 per gecreëerde nestgelegenheid voor zelfgemaakte nestgelegenheden. Er kan maximum € 100 worden gesubsidieerd per adres.

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.