Home > Wijk van de Toekomst (vroegere kazerne Sijsele) neemt meervoudige start

Wijk van de Toekomst (vroegere kazerne Sijsele) neemt meervoudige start

Geschreven op 5 februari 2020 om 17:54 door Mario De Wilde

Het stadsbestuur van Damme heeft met het Ministerie van Defensie een overeenkomst bereikt over de overname en de gedeeltelijke sanering van de kazerne in Sijsele. Het stadsbestuur kan het terrein samen met WVI aankopen en er het project de Wijk van de Toekomst realiseren. Het terrein komt onmiddellijk beschikbaar. Tegelijk werd met Fedasil en het Rode Kruis overeengekomen dat enkele woonblokken vanaf eind maart voor de duur van 2 jaar kunnen worden gebruikt voor de opvang van maximum 300 asielzoekers tijdens hun aanvraagprocedure. Damme neemt zo haar verantwoordelijkheid op ten aanzien van de actuele internationale vluchtelingenstroom.

De federale overheid is op zoek naar bijkomende opvangcapaciteit voor het huisvesten van verzoekers om internationale bescherming tijdens hun asielaanvraag. Fedasil klopt daarvoor onder meer aan bij het Ministerie van Defensie. Die ziet een oplossing voor een tijdelijk noodopvangcentrum in de woonblokken op de terreinen van de verlaten kazerne in Sijsele. De woonblokken werden in 2016 opgeknapt toen in dezelfde kazerne een tijdelijk noodopvangkamp was ingericht. “Door de voortdurende instroom van asielaanvragers kwam de kazerne opnieuw in het vizier”, weet burgemeester Joachim Coens. “We kunnen onze ogen niet sluiten voor wat zich op internationaal vlak afspeelt. Anderzijds hebben we er als stad op aangedrongen dat de ontwikkeling van de site niet langer op zich kan wachten. We ontvangen regelmatig vragen over de realisatie van de Wijk van de Toekomst. Daarenboven snakken de Damse verenigingen naar extra ruimte voor de organisatie van evenementen terwijl de site van 17 hectare er verlaten bijligt. We zijn nu hulpvaardig tegenover de federale overheid maar eisten lokaal ook het terrein eindelijk te kunnen verwerven.”

In de periode 2015-2016 werd in de kazerne een tijdelijk noodopvangkamp met 500 bedden opgericht. Hiervoor richtte het Rode Kruis enkele aanwezige loodsen in tot slaapruimte met sanitair. Voor het noodopvangcentrum dat nu onderdak moet bieden aan maximum 300 personen, waarvan ongeveer de helft gezinnen met kinderen, zal het Rode Kruis gebruik maken van de woonblokken op het terrein. De hulporganisatie schat tussen de 6 en 8 weken nodig te hebben voor de inrichting. Het overige overgrote deel van de site zal bij de opening van het open centrum onmiddellijk en onvoorwaardelijk ter beschikking komen van de dienstverlenende vereniging WVI en Stad Damme. Voor het gebruik van haar concessie op de kazernesite zal het Rode Kruis een vergoeding betalen aan het stadsbestuur.

Nieuw dorpsdeel

Defensie zal simultaan met de inrichting van het noodopvangcentrum ook een eerste reeks saneringswerken uitvoeren op het terrein. Deze zullen bij de opening zijn afgerond. Door deze werken komt nagenoeg de volledig site vrij voor de start van de omvorming tot de Wijk van de Toekomst. Dat is een nieuwe stadswijk van 17 hectare waar wonen, werken en ontspannen nauw bij elkaar aansluiten. Het stadsbestuur en WVI zullen deze gefaseerd realiseren. Het project zal ook aansluiting vinden bij het streven van Damme om te evolueren tot een onthaaste stad. In een opstap naar de eerste ontwikkelingsfase zal het stadsbestuur de kazernesite gebruiken voor het huisvesten van evenementen en andere lokale activiteiten. De kazerne sluit onmiddellijk aan bij de dorpskern van Sijsele.

Goede verstandhouding

“Wij hebben positieve herinneringen aan de periode dat we het noodopvangkamp in Sijsele hebben ingericht”, weet Hilde Van Gastel van Rode Kruis Vlaanderen. “Bij aanvang waren er toen en zullen er wellicht ook nu vragen en bezorgdheden vanuit de omgeving zijn. Maar wij willen de goede verstandhouding met het stadsbestuur, de lokale politie, vrijwilligers en vele buurtbewoners en handelaars opnieuw creëren. We sturen daarom ook enkele ervaren medewerkers naar Sijsele.” Het Damse stadsbestuur zal op woensdag 12 februari 2020 een infomoment voor haar bewoners organiseren. Er zal bijkomend aan de informatie op www.damme.be ook een telefoonnummer en een e-mailadres voor vragen beschikbaar worden gesteld.

Het Rode Kruis zal over enkele weken een jobdag organiseren om bijkomende medewerkers aan te trekken. Meer info zal beschikbaar zijn op www.rodekruis.be.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.