Home > Wevelgem stelt ontwerper voor de oude begraafplaats aan. Werken starten volgend jaar

Wevelgem stelt ontwerper voor de oude begraafplaats aan. Werken starten volgend jaar

Geschreven op 3 juli 2023 om 10:27 door Mario De Wilde

Wevelgem heeft een ontwerper aangesteld voor de opmaak van een visieplan voor de begraafplaats in de Menenstraat. De begraafplaats moet een nieuwe groene link vormen tussen het park en de Site Sportspoor, met respect voor de huidige erfgoedwaarde van bepaalde graven.

Toekomstplan
Ongeveer een jaar geleden keurde Wevelgem het ‘Toekomstplan Begraafplaatsen’ goed. Daarin zit onder meer ook de toekomst van de begraafplaats in de Menenstraat vervat. De begraafplaats is officieus gesloten. Er worden enkel nog bijzettingen uitgevoerd. Het verlengen van een concessie kan wel nog. Stelselmatig verdwijnen zerken en kelders, waardoor lege ruimtes ontstaan. Daar wordt gras ingezaaid, of, waar kan, bomen geplant.

De ommuurde begraafplaats ligt tussen het park en Site Sportspoor. Wevelgem wil de site geleidelijk omvormen tot parkzone en het geheel opentrekken zodat er een groene verbinding ontstaat tussen het park en de sportsite. Dit zal gebeuren met respect voor de nog aanwezige graven en – erfgoedwaarde.

Geïntegreerd
De Witte Kamer uit Lo-Reninge beantwoordde het meest aan de doelstelling van de gemeente door de site mooi open te trekken in de omgeving, zonder het sacrale en symbolische karakter van de begraafplaats over het hoofd te zien. Waardevolle graven, zoals de gerestaureerde grafkapel van de familie Vanackere, en het bestaande lijkenhuisje zullen zoveel mogelijk geïntegreerd worden in het geheel. Eén van belangrijkste aandachtspunten was te zorgen voor de duidelijke inplanting van een verbindingspad tussen het park en de sportsite.

De ontwerper kreeg de opdracht om een visieplan uit te werken, inclusief een actieplan en budgettering. Hiertoe moet De Witte Kamer via onderzoek van de bestaande waardevolle graven en andere elementen een visie uitwerken met participatie van de buurt, diensten, geïnteresseerden,…

Wevelgem wil de begraafplaats ook duurzamer maken met een betere waterhuishouding en meer groen, zoals boomgaarden en een voedselbosje.

Deze ingreep past eveneens in het Masterplan Wevelgem die de kern van Wevelgem niet enkel moet versterken maar ook verduurzamen en toegankelijker maken.

Timing en kosten
Nu start de opmaak van het visieplan. Het is de taak van de ontwerper een actieplan op te maken op korte termijn (5 jaar), op middellange termijn (10 jaar) en op lange termijn (25 jaar). In 2024 worden de eerste werken aangevat. Op dit moment is een investeringsbudget voorzien van 200 000 euro.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.