Home > West-Vlaamse korpschefs trekken aan alarmbel: geen instroom, onderbetaald en te zware werkdruk

West-Vlaamse korpschefs trekken aan alarmbel: geen instroom, onderbetaald en te zware werkdruk

Geschreven op 14 juni 2022 om 09:56 door Mario De Wilde

De korpschefs van de West-Vlaamse politiezones uiten hun bezorgdheid over de aanhoudende personeelstekorten en onvoldoende kandidaat-politiemensen wat tot het schrappen van opleidingen aan de West-Vlaamse Politieschool dreigt te leiden.
1. Een falende instroom van nieuw rekruten. De rekrutering en selectie van nieuwe politiemedewerkers loopt mank. De cadans daarvan wordt bepaald door de federale politie die zich geconfronteerd ziet met een schrijnend gebrek aan medewerkers in de nationale selectiedienst. Dit laatste heeft dan weer te maken met opgelegde besparingen. De lokale politie kreunt onder dit gebrek aan instroom van nieuwe inspecteurs. Zelfs in die mate dat de dienstverlening aan de burger en de veiligheid en het welzijn van onze politiemedewerkers onbetwistbaar steeds meer in het gedrang komt. Een kritische grens is bereikt! De cijfers spreken voor zich. Op 8 februari 2022 telden de 19 politiekorpsen van de provincie West-Vlaanderen een deficit van maar liefst 19 officieren, 73 hoofdinspecteurs, 239 basiskaders, 8 agenten en 48 administratieve en technische personeelsleden. Dit komt in grootorde overeen met de capaciteit van een groot politiekorps zoals bv. de Politiezone Brugge. Een jaarlijkse nationale instroom van 1600 inspecteurs is het absolute minimum om de motor van de geïntegreerde politie draaiende te houden en dus de minimale dienstverlening te kunnen blijven garanderen. Zowel politieke verantwoordelijken als leidinggevenden van de geïntegreerde politie hebben zich voor deze minimale instroom geëngageerd. Sedert september 2021 is er een nieuwe rekruterings- en selectieprocedure met een verkorte doorlooptijd voor de rekrutering van nieuwe leden voor de politie in voege getreden. Hierbij werd en wordt gerekend op een significante inspanning van – en bijstand door – de lokale politie. Hoewel de lokale politie haar engagementen met plaatselijke rekruteringscampagnes volledig nagekomen is, blijft de verwachte snelle instroom toch nog steeds uit. Dit leidt niet alleen tot moedeloosheid bij de lokale politie maar ook tot steeds meer frustratie, vooral door de gebrekkige, enigszins ambigue communicatie hieromtrent vanuit de federale politie. Iedereen is zich bewust van de krapte op de huidige arbeidsmarkt en ‘the war for talent’. De lokale politie is ervan overtuigd dat het niet realiseren van de beloofde verkorte doorlooptijd via de nieuwe selectieprocedure, leidt tot het afhaken van potentieel enthousiaste en/of gemotiveerde kandidaten, die in hun zoektocht naar een geschikte job veel sneller aan hun trekken komen in de privé of andere publieke sectoren.

2. Geplande opleidingen worden geschrapt door een onderfinanciering van de politiescholen en een gebrek aan studenten en/of opleiders. De korpschefs van West-Vlaanderen stellen vast dat niet alleen de selectie van nieuwe rekruten zeer
problematisch verloopt, maar ook de hierop volgende ontzettend belangrijke fase, meer bepaald de opleiding van de nieuwe rekruten. De belangrijkste oorzaak hiervan is de onderfinanciering van de politiescholen. Nog meer dan elders is dit het geval voor de West-Vlaamse politieschool. Brussel levert niet alleen onvoldoende opleiders maar blijkt zelfs niet in staat de aspiranten door te sturen, die hun opleiding nog moeten starten.

3. Stijgende werkdruk bij de lokale politie door mank lopende gespecialiseerde steun van de (ondergefinancierde) federale politie. Het budgettaire en capaciteitstekort bij de gedeconcentreerde diensten van de federale politie laat zich voelen bij het beheer van zone-overschrijdende activiteiten, lokale evenementen en gebeurtenissen, wat de werkdruk op de lokale politiekorpsen alleen maar vergroot. Gespecialiseerde steun en technologische innovatie hinken achterop waardoor de lokale politie zich verplicht ziet zelf initiatieven te nemen waarop vooral de kleinere politiezones dan weer niet berekend zijn.

4. Conclusie
Het noodzakelijke steunaanbod vanuit de federale politie voldoet niet langer om de lokale politie, die eveneens kreunt onder een capaciteitstekort, substantieel te ondersteunen. Die steun is nochtans uitdrukkelijk in de politiewetgeving ingeschreven.
Elke politiemandataris heeft de plicht om verantwoording af te leggen met betrekking tot de uitvoering van haar of zijn beleid en beslissingen. Door een steeds groeiend gebrek aan capaciteit wordt het moeilijker om dat beleid ook effectief uit te voeren. Vanuit een zeer ernstige bezorgdheid luiden de korpschefs van West-Vlaanderen dan ook de alarmbel en dringen ze aan om deze vicieuze cirkel te doorbreken met een daadwerkelijk en snelle oplossing voor de hoger aangehaalde problemen. De lokale politie is zelfs bereid om – eventueel tijdelijk – samen met de politieschool selecties op provinciaal niveau te organiseren. Het aankaarten van voormelde pijnpunten belet niet dat de korpschefs tegelijk hun hand uitsteken naar de politiek verantwoordelijken en de federale politie om samen met hen dringend een plan van aanpak te ontwikkelen, in de geest van optimale samenwerking zoals het in een kwaliteitsvolle geïntegreerde politie betaamt.

Vandaag staat er een rekruteringsstandje aan het station van Brugge, net om extra mensen warm te maken voor een job bij Politie Brugge. Wie interesse heeft, moet zeker eens langsgaan…

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.