Home > West-Vlaamse gouverneur schrapt overstap naar gemeenschapsonderwijs in Knokke-Heist

West-Vlaamse gouverneur schrapt overstap naar gemeenschapsonderwijs in Knokke-Heist

Geschreven op 27 juli 2023 om 08:26 door Mario De Wilde

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist ontving eergisteren 25 juli 2023 een getekend schrijven namens de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, die optreedt als toezichthoudende overheid. Dit gouverneursbesluit van 21 juli 2023 vernietigt het besluit van de gemeenteraad van Knokke-Heist van 27 april 2023 getiteld “Onderwijs – Overdracht gemeentelijke basisschool het Anker en gemeentelijke basisschool De Pluim naar de koepel van het gemeenschapsonderwijs – Protocolakkoord – Goedkeuring”. De oorzaak van deze vernietiging is een vormfout, namelijk de schending van het inzagerecht volgens artikel 20 van het decreet lokaal bestuur, meer bepaald dat alle formele stukken minstens acht dagen voor de gemeenteraad ter beschikking van de raadsleden gesteld worden.

Gemeentelijk onderwijs
Het gemeentebestuur maakte namelijk destijds de bewuste keuze om alsnog een akkoord met de vakorganisaties na te streven. Bijkomende overlegmomenten zetten echter druk op de publicatiedeadline van de nodige bewijsdocumenten. Daardoor werd het ondertekende verslag van de vergadering met de vakorganisaties en hun bijkomende opmerkingen in het protocol van niet-akkoord, niet binnen de voorziene termijn van 8 dagen voor de gemeenteraad van 27 april 2023 aan de raadsleden ter beschikking gesteld. Alle voorgaande verslagen met opmerkingen van de vakorganisaties zaten wel degelijk in het dossier.

Alle andere ingediende klachten werden voorbarig beschouwd door de gouverneur. Ook inhoudelijk werd niets op het dossier aangemerkt. Het gaat dus om een loutere vormvereiste waaraan niet werd voldaan en die dus nog rechtgezet kan worden.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist bespreekt nu eerstdaags intern de volgende stappen en laat zich hiervoor juridisch ondersteunen vooraleer te beslissen om al dan niet een nieuwe gemeenteraad te organiseren. Wel wil het gemeentebestuur nu al benadrukken dat de scholen Het Anker en De Pluim hoe dan ook openen op 1 september 2023 met de gekende ondersteuning zoals eerder al werd gecommuniceerd.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.