Home > Werken rotonde Panorama in Kortrijk gaan morgen van start

Werken rotonde Panorama in Kortrijk gaan morgen van start

Geschreven op 16 mei 2022 om 11:23 door Mario De Wilde

Morgen dinsdag 17 mei start de heraanleg van rotonde Panorama in Kortrijk. Met deze werken wordt het fietsverkeer gescheiden van het gemotoriseerd verkeer. Een meer verkeersveilige situatie voor elke weggebruiker. Tijdens de werken wordt tijdelijk gewerkt met verkeerslichten om de doorstroming te garanderen. De Minister Vanden Peereboomlaan wordt definitief doodlopend en er wordt éénrichtingsverkeer geïnstalleerd in de Monseigneur de Haernelaan. De werken ter hoogte van de aansluiting van rotonde Panorama op de Minister Vanden Peereboomlaan en de werken in de Kongoweg starten nog niet meteen. Deze worden uitgevoerd samen met de definitieve aanleg van de rest van het openbaar domein in de huidige werfzone. Dit ontwerp en de verdere fasering van deze werken worden momenteel gefinaliseerd en tegen het zomerverlof van 2022 voorgelegd aan de bewoners.

Verkeerssituatie met tijdelijke verkeerslichten
Tijdens de werken aan de rotonde blijft er verkeer mogelijk tussen de Minister Tacklaan en de Aalbeeksesteenweg. Dit verkeer wordt vanaf 17 mei geregeld met verkeerslichten. Dat is nodig omdat de doorgang te smal is om het verkeer in beide richtingen gelijktijdig door te laten. Deze lichten blijven staan tot het einde van de werken. Ook ter hoogte van de Minister Vanden Peereboomlaan worden vanaf 17 mei, om dezelfde reden, verkeerslichten geplaatst. Deze lichten verdwijnen echter na het einde van de aanpassingswerken in de Aalbeeksesteenweg die op hun beurt op 16 mei van start gaan. Daar worden tezelfdertijd het parkeren en de bushaltes herschikt en komen er bredere fietspaden.

“Deze ingrepen zullen echt zorgen voor meer verkeersveiligheid in die buurt. Afgescheiden fietspaden, fietstunnels, nieuwe fietspaden en veiligere kruispunten in de Aalbeeksesteenweg, … al deze maatregelen moeten van deze omgeving een betere en vooral veiligere verkeersas maken”, aldus Axel Weydts, schepen van Mobiliteit
Minister Vanden Peereboomlaan doodlopend vanaf 24 juni
Om de doorstroming in de wegtunnel onder de Zandstraat zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het nodig dat de Minister Vanden Peereboomlaan doodlopend wordt ter hoogte van Panorama. Het in- en uitrijdend verkeer op deze tak, zou de uitstroom uit de tunnel teveel beperken. Door de rotonde Panorama af te sluiten aan de kant van de Minister Vanden Perenboomlaan wordt deze residentiële straat een rustige leefstraat. Bovendien zal het de doorstroming op Panorama verbeteren en in combinatie met de nieuwe tunnel voor minder files zorgen in die omgeving.

Eénrichtingsverkeer Monseigneur de Haernelaan
Tenslotte wordt in de Monseigneur de Haernelaan (tussen Aalbeeksesteenweg en Minister Vanden Peereboomlaan) éénrichtingsverkeer ingevoerd. Alle verkeer blijft toegelaten in de richting van de Minister Vanden Peereboomlaan. Richting Aalbeeksesteenweg worden enkel nog lichte tweewielers toegelaten. Met deze ingreep beogen we sluipverkeer te vermijden en meer ruimte te creëren in dit straatdeel.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.