Home > Werken nieuwe zorgcampus Condédreef in Kortrijk zopas gestart

Werken nieuwe zorgcampus Condédreef in Kortrijk zopas gestart

Geschreven op 11 maart 2021 om 14:43 door Mario De Wilde

De werken voor de nieuwe zorgcampus Condédreef starten vandaag op met de eerste sloopwerken. Een gedeelte van de bestaande gebouwen wordt reeds gesloopt om de constructie van de nieuwbouw mogelijk te maken. De werken zijn zo gepland dat het bestaande woonzorgcentrum operationeel kan blijven, tot de nieuwbouw is gerealiseerd. Bij archeologisch onderzoek is een brandrestengraf opgedoken uit de Romeinse tijd. Er wordt verder gezocht naar mogelijke sporen van een Romeinse nederzetting op de site.
Bouwen aan een nieuwe zorgcampus

Op 20 april 2020 keurde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de aanbesteding goed voor de bouw van een nieuwe zorgcampus aan de Condédreef. In oktober werden de werken gegund aan de firma Stadsbader. Het project wordt gerealiseerd voor een totaalbudget van 32,8 miljoen euro, de bouwkost zelf wordt op 25,2 miljoen euro geschat. Nu gaan de werken echt van start. De volledige werf zal ongeveer vier jaar in beslag nemen en bestaat uit twee fasen.
Fase 1
– Tussen februari en april 2021 wordt het bestaande complex gedeeltelijk gesloopt.
– Tussen april 2021 en juni 2023 plannen we de bouw van het nieuwe gebouw, achter het huidige woonzorgcentrum dat operationeel blijft.
– In de tweede helft van 2023 volgt dan de verhuis van alle functies en dus ook van de bewoners naar het nieuwe gebouw.
Fase 2
– Tussen eind 2023 en midden 2024 plannen we de volledige sloop van het bestaande gebouw.
– Tussen midden 2024 en begin 2025 gaan we over tot de aanleg van parking en park.

De buurt werd al geïnformeerd over de werken op een infovergadering in januari. De minder hinder-coördinator is ingeschakeld om de hinder tot een minimum te beperken. De werken verlopen vanuit het principe van een afgescheiden en afgesloten werf. De werkuren liggen vast tussen 6 uur en 22 uur en er mag geen lawaaihinder zijn voor 7 uur. Bovendien komt er een wielwasinstallatie om vuile wegen rond de werf zoveel mogelijk te vermijden. Er is een vaste werfroute afgesproken via de R8. Uiteraard is ook het charter werftransport van toepassing.
Een zorgcampus op mensenmaat
Er komt een nieuw woonzorgcentrum met 132 kamers. Centraal in het concept staat het werken met 8 kleinschalige leefgroepen. Voor de bouw en inrichting van nieuwe woonzorgcentra vertrekken we nu steeds van het principe van kleinschalig genormaliseerd wonen. Dit wil zeggen dat de kleine groepen bewoners leven op het tempo van een echt huishouden, met een eigen kook- en leefruimte. De nieuwe zorgcampus omvat naast een woonzorgcentrum ook een dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum en een nieuwe voorschoolse kinderopvang met plaats voor drie leefgroepen van 18 kinderen.
Een duurzame, groene campus voor iedereen
Na het slopen van het bestaande gebouw maken we werk van een nieuw park van 8.500 vierkante meter met groen en speelruimte, een nieuw publiek park voor Kortrijk. Achteraan komt een groene ruimte van 5.000 vierkante meter voor het woonzorgcentrum en de buurt. We werken ook vanuit een duurzaam ecologisch concept. Er komen 183 zonnepanelen op het dak, een zonneboiler en warmtepomp en er zijn groendaken voorzien. Van zodra mogelijk kan de nieuwbouw voor de verwarming worden aangesloten op het Kortrijkse warmtenet dat vanuit Kortrijk Weide wordt uitgebouwd.
Archeologische vondsten uit Romeinse tijd
Een archeologisch vooronderzoek bracht sporen aan het licht van een brandrestengraf uit de Romeinse tijd, wat wijst op bewoning op deze site. Een brandrestengraf is een graf waarin gecremeerde beenderen, vermengd met de restanten van de brandstapel, in een kuil gedeponeerd zijn. Om dit spoor verder te onderzoeken volgen er rond de paasvakantie nog diepere opgravingen. Het lijkt erop dat het terrein in de jaren zestig, bij de bouw van het woonzorgcentrum, met aarde werd opgevoerd. Onder die bovenste laag van ongeveer 1 meter dikte denkt men nog eventuele restanten van bewoning uit de Romeinse periode te vinden.
Foto copyright stad Kortrijk

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.