Home > Werken Brugse Katelijnestraat nog tot april 2021. Ook hergebruik bemalingswater

Werken Brugse Katelijnestraat nog tot april 2021. Ook hergebruik bemalingswater

Geschreven op 3 juli 2020 om 09:01 door Mario De Wilde

In tijden van langere periodes van droogte is het logisch dat het nuttig gebruik van grondwater te verkiezen is boven lozen in waterloop of riolering. “Daarom hebben we onderzocht of we het bemalingswater van de werken aan de Katelijnestraat niet kunnen hergebruiken voor een aantal toepassingen, zoals het water geven aan de bomen en bloemenperken van het openbaar domein”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. In overleg met aannemer Willemen werd ondertussen ook een aangepaste planning opgesteld in het kader van de werken aan de Katelijnestraat. “Zonder bijkomende moeilijkheden of nieuwe coronagolf moeten de werken afgerond zijn tegen eind april 2021”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. De vertraging door corona en stilleggen van de werkzaamheden doen de termijn slechts beperkt opschuiven.

In samenwerking met aannemer Willemen Infra NV zocht de cluster Openbaar Domein en de Dienst Leefmilieu naar de mogelijkheden voor het hergebruik van het bemalingswater. “In de meeste omstandigheden wordt het bemalingswater geloosd in de bestaande gemengde riolering of in de waterlopen waardoor er geen recuperatie meer mogelijk is”, legt schepen Van Volcem uit. Om aan hergebruik te kunnen doen moeten immers eerst aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Waterkwaliteit
Om de vereiste waterkwaliteit te bekomen dient het bemalingswater eerst belucht te worden, om daarna ook een ontijzeringsbak en slibvanger te passeren. Pas dan is het voldoende om hergebruikt te worden. Door de grote volumes (namelijk 15 m3 per uur) is het noodzakelijk om eerst een grote gesloten container (ongeveer 35 m3) te voorzien. Hierin zal het bemalingswater eerst behandeld worden. Het overtollige bemalingswater zal via een overloop aangesloten worden op de Bakkersrei, zodat er ook kwalitatief bemalingswater aan de reien gevoed wordt. In een latere fase zal deze installatie ook toegepast kunnen worden voor de rioleringswerken in de Arsenaalstraat.

Burgemeester Dirk De fauw is tevreden met deze aanpak: “Eind mei riep ik alle aannemers op om opgepompt water niet rechtstreeks in de riolen te laten afvloeien, maar om pragmatische oplossingen te helpen zoeken voor hergebruik. De werf in de Katelijnestraat is een voorbeeld voor andere werven. Ook bij een andere werf hier vlakbij, namelijk die van de uitbreiding van de parking in het Koning Albert I-park, wordt het water niet in de riolen geloosd, maar overgepompt in de naburige Capucijnenrei.”

Droogtegolf
Het water zal straks gebruikt worden om bloemen en planten water te geven of bij het reinigen van straten en pleinen. “Daarnaast bekijken we ook hoe burgers gebruik zouden kunnen maken van dat water indien een nieuwe droogtegolf zich aandient. Ik denk hierbij aan de volkstuintjes bijvoorbeeld. Door de huidige weersomstandigheden is hier echter momenteel geen vraag naar”, legt schepen Mercedes Van Volcem uit.

Timing Katelijnestraat
De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen liepen zoals gepland en werden tijdig afgerond zodat de aannemer kon starten op de voorziene datum. Sinds 17 februari is aannemer Willemen Infra NV, in opdracht van de Stad Brugge, gestart met de heraanleg van de Katelijnestraat en Arsenaalstraat. Op 16 maart werden naar aanleiding van de corona-uitbraak de werken geschorst. ”Bij het opheffen van de schorsing op 23 april werd een termijnverlenging toegekend van 20 kalenderdagen“, zegt schepen Van Volcem.

Detail Planning
• Bargeweg tot Ankerplein (8 juni tot 14 februari)
• fase Bargeweg tot Arsenaalstraat : 8 juni tot 20 september
• fase Arsenaalstraat zelf : 19 augustus – 7 september tot zondag 25 oktober
• fase Arsenaalstraat tot Ankerplein : 21 september tot zaterdag 23 januari
• fase Siffonering Mariabrug : 9 november tot 19 maart
• fase Mariabrug tot Ankerplein : 4 januari tot 16 april 2021
• Ankerplein zelf :  26 februari tot 7 april 2021

Met de nieuwe planning engageert Willemen Infra NV zich om de volledige werken te beëindigen tegen het einde van april of begin mei 2021. “In het bestek was origineel de datum van 4 april als uiterste uitvoeringsdatum naar voren geschoven. Dit betekent dat we hopelijk met slechts enkele weken vertraging zitten, wat gezien alle omstandigheden best meevalt”, vult schepen Mercedes Van Volcem aan.

Impact handelaars
Het belangrijkste verschilpunt met de oorspronkelijke planning is dat het kruispunt met de Wijngaardstraat in een tweede fase wordt meegenomen in plaats van in fase 1 (afwerking verharding). “Dit is omdat de kruispunten van de Arsenaalstraat en Wijngaardstraat niet gelijktijdig opengebroken mogen worden”, zegt Mercedes Van Volcem. Dit zorgt ervoor dat er een termijnverlenging nodig is van 22 kalenderdagen voor de tweede fase.
De voorziene startdatum van 4 januari 2021 voor de tweede fase (start rioleringswerken) blijft behouden maar mede door de overlap met het einde van fase 1 in januari 2021 wordt de totale vertraging beperkt gehouden. “Om de handelaars ook wat ademruimte te geven tijdens de hopelijk te verwachten eindejaarsdrukte werd ook voorzien om tijdens de kerstperiode de werken stil te leggen”, besluit Van Volcem.

Overzicht
Het bestek voorzag en voorziet nog steeds twee fases:
• Fase 1: Katelijnepoort – Ankerplein: van 17/02/2020 tot 28/02/2021 (280 dagen)
• Fase 2: Ankerplein – Mariabrug: van 04/01/2021 tot eind april
(80 dagen)
De aanvang van fase 2 blijft behouden op 04/01/2021 (na het kerstverlof) maar het einde schuift op van (uiterlijk) 04/04/2021 naar eind april.
• Sifonering Mariabrug is van 9/11/2020-04/04/2021 (bindende termijn)

Gevolge de onvoorziene omstandigheden schuift de uitvoertermijn minder lang door. Dit dankzij:
• De gecreëerde overlap: de voorziene startdatum voor fase 2 blijft behouden terwijl fase 1 nog langer doorloopt. Het kruispunt met de Wijngaardstraat wordt zo in fase 2 meegenomen in plaats van fase 1. Dit gezien de kruispunten van de Arsenaalstraat en Wijngaardstraat niet gelijktijdig opengebroken mogen worden.
• De werken werden reeds vanaf 23/04 terug opgestart (alvorens de algemene versoepeling van de corona-maatregelen. Hetzij in beperkte samenstelling werd toch reeds snel op de bal gespeeld door Stad Brugge om te kijken op welke manier de werken zo snel (en veilig) als mogelijk terug konden worden opgestart.
• Werken worden verdergezet in het bouwverlof.
• Tijdens de kerstperiode wordt de winterstop beperkt tot 14 kalenderdagen in plaats van de voorziene buffer (24/11/2020-04/01/2020)

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.