Home > Wegens te weinig leerlingen: gemeenteschool van Lombardsijde sluit eind dit schooljaar

Wegens te weinig leerlingen: gemeenteschool van Lombardsijde sluit eind dit schooljaar

Geschreven op 4 oktober 2022 om 12:24 door Mario De Wilde

Ingegeven door het lage aantal schoolkinderen, het gebrek aan aangroei, de economische realiteit en de slechte staat van het gebouw heeft het gemeentebestuur de intentie om vanaf 1 juli 2023 gemeenteschool ’t Lombartje in Lombardsijde te sluiten. Binnenkort wil het gemeentebestuur een nieuwe groepsopvang en een openbare groenzone op de bestaande site inrichten.

Geen vooruitzicht op een stijgend leerlingenaantal

Momenteel volgen 33 leerlingen school in ‘t Lombartje. Het leerlingenaantal is er al geruime tijd te laag. Na het inroepen van een tevergeefs ‘genadejaar’ vorig schooljaar, heeft het gemeentebestuur de intentie om ’t Lombartje te sluiten. Het leerlingenaantal blijft ook dit schooljaar onder de kritische drempel van 40 kinderen (zoals voorgeschreven door het ministerie van onderwijs) over alle leerjaren. Met amper 10 kinderen in het kleuteronderwijs valt het ver onder de vereiste minimumdrempel van 16 kleuters.

Daarnaast is het gebouw ferm verouderd. Intense en dure bouwkundige investeringen zijn dus niet verantwoord tegenover het lage aantal leerlingen. Ook de rechtstreekse inzet van gemeentelijk budget in de loonkost voor de 5 leerkrachten en 4 bijzondere leerkrachten is niet meer te verantwoorden. Dat kostenplaatje overschrijdt ruim de € 100.000 in een schooljaar. Er zijn helaas ook slechte vooruitzichten qua aangroei van het aantal leerlingen, want de uitstroom is veel groter dan de instroom.

Openheid tegenover de kinderen, ouders en leerkrachten

Ondertussen brachten burgemeester Dedecker, de schepen van onderwijs Natacha Lejaeghere en directeur Katrien Wouters alle kinderen, leerkrachten en ouders op de hoogte van de intentie tot sluiting. Uiteraard is dit hard nieuws voor de rechtstreekse betrokkenen. Ook al moet deze stap bekrachtigd worden door de gemeenteraad, een snelle, transparante en eerlijke communicatie in dit dossier is uiterst belangrijk. De intentie wordt in de zitting van oktober ter kennis gegeven aan de gemeenteraad, in het voorjaar volgt dan de definitieve beslissing. Ondertussen weten de betrokken partijen waar ze voor staan. Het college van burgemeester en schepenen benadrukt dat ze al het mogelijke gaat doen om de tewerkstelling van de betrokken leraren en medewerkers binnen de geldende voorrangsregels te beschermen.

’t Lombartje gaat op in De Duinpieper

Het voorstel is om de schoolentiteit van Lombardsijde te fusioneren met die van De Duinpieper in Westende. Uiteraard hebben de kinderen en ouders vrije keuze van onderwijs, maar de kinderen van ’t Lombartje kunnen vanaf volgend schooljaar volledig naadloos overgaan naar de nieuwe gemeenteschool in Westende en daar kwaliteitsvol onderwijs volgen, in perfecte omstandigheden, op 2 kilometer van centrum Lombardsijde. Het huidige schooljaar in ’t Lombartje gaat gewoon door. De leerkrachten blijven op post, de klassen blijven dezelfde en de geplande activiteiten gaan gewoon door. In de loop van huidig schooljaar zijn er een aantal koppelactiviteiten zodat de kinderen van ’t Lombartje kennis kunnen maken met De Duinpieper.

Verscheurende keuze tussen hart en verstand

Directeur Katrien Wouters lichtte samen met de burgemeester en schepen Lejaeghere de ouders in. Een moeilijk moment, maar zij maakt zich sterk dat kinderen die overgaan naar De Duinpieper weinig aanpassingsproblemen gaan hebben. “Deze beslissing is een verscheurende keuze tussen het hart en verstand geweest, maar we moeten dit positief bekijken. Er zijn heel wat elementen die pleiten voor een overgang naar De Duinpieper. Eerst en vooral de nabijheid. Onze doorlichting was ook perfect en dat zet zich door in deze ‘fusie’. Beide scholen werken met dezelfde pedagogische doelstellingen, zorgklemtonen en zorgaanpak en met hetzelfde ondersteuningsnetwerk. De leerkrachten voor LO en de levensbeschouwelijke vakken zijn dezelfde, zelfs onze secretariaatsmedewerker is dezelfde. Ouders en kinderen gaan dus heel wat vertrouwde mensen tegenkomen in De Duinpieper. Ik ga me nu vooral openstellen naar de ouders en de kinderen, want die gaan met heel wat vragen zitten.”

Nieuwe plannen voor honderdjarige site

Wat gebeurt dan met de site? Als de plannen worden goedgekeurd, wordt de bestaande refter omgebouwd tot een extra groepsopvang voor baby’s en peuters. Het gemeentebestuur wil met deze inzet van openbare middelen het hoofd bieden aan de grote opvangproblematiek. Heel wat particuliere opvanginitiatieven kampen immers met wachtlijsten of gaan er op termijn mee ophouden. De oude gebouwen worden afgebroken om ruimte te maken voor een publieke groenzone en speelmogelijkheden. Een deelbestemming als occasionele activiteitenlocatie behoort tot de mogelijkheden, want ook enkele verenigingen maken gebruik van ’t Lombartje voor hun activiteiten. Zo krijgt de honderdjarige site van ’t Lombartje een beloftevolle toekomst

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.