Home > Vivenkapelle geplaagd door grote uitbraak van coloradokevers

Vivenkapelle geplaagd door grote uitbraak van coloradokevers

Geschreven op 8 juli 2020 om 08:55 door Mario De Wilde

Vivenkapelle werd recent geplaagd door een grote uitbraak van de coloradokever. Deze is zeer waarschijnlijk het gevolg van een minder zorgvuldige bestrijding van de kever vorig jaar.
Coloradokever
De coloradokever is een kever die behoort tot de familie van de bladhaantjes. Door zijn bolle ronde lichaam lijkt hij wat op een lieveheersbeestje, maar hij is groter. Je herkent hem aan de 5 zwarte strepen op elk van zijn dekschilden. Hij is afkomstig uit Mexico, vanuit zuidelijk Noord-Amerika meegereisd met de aardappelplant en na de Eerste Wereldoorlog in onze streken aangekomen. Hij voedt zich alleen met planten uit de familie van de nachtschaden. Zijn favoriete kostje is de aardappelplant, maar hij lust ook tomaten- en aubergineplanten.

De coloradokever overwintert in de grond en de vrouwtjes leggen in de lente tot 800 eitjes waar rood-oranje larven uit tevoorschijn komen. Omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben, kunnen ze zich snel vermenigvuldigen. De laatste jaren is er een toename van de kevers vastgesteld. Dit is mogelijk een gevolg van de klimaatverandering. In warme zomers verloopt de ontwikkeling immers sneller en kunnen 2 tot 3 generaties kevers per jaar voorkomen. Bij twee generaties spreken we dus over 800 x 800 nakomelingen per kever. Vanaf augustus gaan de kevers onder de grond in overwinteringsmodus.

Plagen
Het is een bekend fenomeen dat plaatselijke plagen van coloradokevers aan het begin van de zomer opduiken. Ze komen bijna zeker uit nabijgelegen landbouwpercelen waar het jaar voordien aardappelen stonden en waar de bij wet verplichte bestrijding van de coloradokever niet goed gebeurd is. De nieuwe jonge kevers zullen zich eerst te goed doen aan de aardappelplantjes die gegroeid zijn uit knollen die het jaar voordien achtergebleven zijn op het veld. Wanneer deze opgevreten zijn gaan ze op zoek naar aardappelpercelen in de buurt. Vinden ze deze niet meteen, dan landen ze op lichte, warme plaatsen zoals zonnige gevels of straten. Daar laten ze zich vrij gemakkelijk bij elkaar vegen of ze zijn met een waterslang (type hoge druk reiniger) weg te spuiten. De kevers vallen geen mensen of dieren aan. Hooguit zullen ze zich tegoed doen aan de tomaten- en aubergineplanten in de moestuinen in de buurt. Deze planten zijn familie van de aardappel.

Bestrijding en bestrijdingsplicht
In de aardappelteelt kent de coloradokever een verplichte bestrijding. Deze maatregel werd vastgelegd in het KB van 19 november 1987 en luidt als volgt: “De verantwoordelijke die de aanwezigheid van de coloradokever onder welke vorm ook vaststelt, is verplicht om onmiddellijk maatregelen te nemen tot vernietiging ervan”. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) waakt erover dat deze bestrijding correct toegepast wordt en zal indien nodig de uitvoering ervan opleggen op kosten van de verantwoordelijke van de teelt.

Ziet u aardappelplanten met kevers, dan wacht u beter wat met de bestrijding tot de eitjes uitgekomen zijn en de larven zichtbaar zijn. U zal ze snel opmerken want ze zitten hoog in de plant. Zijn het er niet zoveel, dan kunt u ze beter vangen en ze vernietigen. Bij grote uitbraken moet u speciale bestrijdingsmiddelen gebruiken. Alleen de producten Tracer, Conserve Pro, Boomerang en Coragen zijn toegelaten. Deze insecticiden werken via de maag dus wanneer het insect veel blad opeet, eet het tezelfdertijd ook het bestrijdingsmiddel op. De werking is zeer succesvol want al na enkele dagen zie je de populatie verdwijnen. Aardappelopslag bevordert de ontwikkeling en de verspreiding van de kever. Ook hier moet u hem dus bestrijden. De opslag laten opeten door de kevers wordt ten stelligste afgeraden omdat de kevers dan met andere teelten tot in de fabriek geraken en zo in de voedselketen kunnen terechtkomen. Het is uw verantwoordelijkheid als aardappelteler om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te treffen.

In de teelt die het jaar nadien op het veld groeit (maïs, bieten, …), is de coloradokever niet te bestrijden omdat er geen wettelijk toegestane middelen zijn.

Niet voor herhaling vatbaar
Om steeds terugkerende plagen te vermijden, is het belangrijk dat u als teler uw verantwoordelijkheid neemt en voldoende aandacht schenkt aan de verplichte bestrijding van de coloradokever. In alle teelten zijn er insecticiden met een korte wachttermijn, dus het loont om ze te gebruiken.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.