Home > Vier infodagen moet bewoners een toekomstbeeld tonen voor de vier parochiekerken in Staden

Vier infodagen moet bewoners een toekomstbeeld tonen voor de vier parochiekerken in Staden

Geschreven op 25 maart 2023 om 13:13 door Mario De Wilde

In 2023 vormt een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het publiek religieus patrimonium in Staden. Het lokaal kerkbestuur, gemeente Staden en de lokale geloofsgemeenschap schrijven samen aan een toekomstbeeld voor de vier kerken uit de gemeente. En daarbij wil ze luisteren naar elke Stadenaar die op één of andere manier mee de toekomst vorm wil geven.
De weg naar een kerkenbeleidsplan
‘Samen de toekomst verkennen van de parochiekerken in Staden’. Dat is het doel van een participatietraject dat in de herfst van 2022 werd opgestart. Het traject, dat nog tot de zomer zal lopen, heeft als doel aanbevelingen te sprokkelen met toekomstperspectieven en opportuniteiten voor de vier parochiekerken in Staden. “Deze perspectieven vormen de input voor het kerkenbeleidsplan. In het volledige traject staan draagvlak en duurzaamheid voorop. Het lokaal kerkbestuur, gemeente Staden en de lokale geloofsgemeenschap willen naast een toekomstperspectief op lange termijn ook draagvlak bij de Stadense inwoners voor die toekomst”, vertelt schepen van kerkfabrieken Joeri Deprez. Voor deze oefening namen het lokaal kerkbestuur en gemeente Staden een deskundige facilitator onder de arm, Kristof Lataire van Kapittel.
Impuls vanuit de Vlaamse overheid
Nadenken over de parochiekerken in Vlaanderen, en dus ook in Staden, kwam onder impuls van de Vlaamse overheid na de nota ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’, van de voormalige Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois. Ook huidig Vlaams ministers Bart Somers (binnenlands bestuur) en Mathias Diependaele (onroerend erfgoed) willen met hun huidig beleid inzetten op één van de grootste uitdagingen inzake erfgoed.

“Vanuit de Vlaamse overheid vraagt men aan de kerkbesturen en de lokale besturen om in het kader van het meerjarenplan een strategische visie te ontwikkelen over het lokaal kerkenbestand van de steden en gemeenten”, vervolgt de schepen. “Bij de opmaak van de volgende meerjarenplannen (2026-2031) zullen de gemeenten bovendien verplicht worden om zo’n kerkenbeleidsplan te hebben. Het nadenken over de toekomst van parochiekerken zal daarom noodzakelijk zijn voor de kerkbesturen en de lokale besturen.”
Ook de Vlaamse bisschoppen onderschrijven het belang om de toekomst te verkennen van de bijna 1.800 parochiekerken in Vlaanderen. “Wanneer voor een bepaalde kerk een nieuwe toekomst gezocht moet worden, vragen de bisschoppen dat dit zorgvuldig gebeurt. In hun visienota ‘Betekenis en Toekomst van het Kerkgebouw’ (2020) benadrukken ze de waarde en het unieke belang van onze kerkgebouwen voor de samenleving”, vult pastoor Dirk Crombez aan.
Het participatietraject
Het participatietraject in Staden wordt getrokken door een kernkapittel, een twaalfkoppig team samengesteld vanuit het kerkbestuur en de kerkfabrieken, de geloofsgemeenschap en het lokale bestuur van de gemeente. Dit team bekijkt met welke mensen in gesprek moet worden gegaan en gaat ook aan de slag met de resultaten van het proces.
In het traject worden er onder andere herbronningsgesprekken georganiseerd. Dit zowel met de parochiale gemeenschappen als met mensen uit de brede gemeenschap rond de parochiekerken. Ze beluisteren ook deskundigen of mensen die vanuit hun expertise, werking of verantwoordelijkheid kunnen bijdragen aan een toekomstbeeld voor de parochiekerken.
De toekomst vormgeven op de Kapittelavonden
In het vormen van een toekomstbeeld wil men luisteren naar ‘iedereen’ die op één of ander manier verbonden is met de vier parochiekerken uit Staden. Daarom worden er vier kapittelavonden georganiseerd:
• 25 april om 18.30 u. | kerk Oostnieuwkerke
• 2 mei om 18.30 u. | kerk Staden
• 9 mei om 18.30 u. | kerk Vijfwegen
• 16 mei om 18.30 u. | voormalig gemeentehuis Westrozebeke

Eén per parochiekerk en gemeenschap, telkens van 18.30 tot 22.00 uur. Door de werken in de kerk van Westrozebeke wordt uitgeweken naar het voormalige gemeentehuis. “Ideeën en dromen voor de toekomst van de parochiekerk worden die avond samengebracht en samen werken we naar enkele concrete toekomstbeelden toe”, vertelt Kristof Lataire die het proces in goede banen leidt. ”Er wordt verwacht dat alle deelnemers de volledige avond aanwezig zijn. In het participatietraject vertrekken we vanuit de ‘bezieling’ van de mensen in de gemeenschap en de ‘ziel’ van de plek in en rond de parochiekerk. Die ziel huist in de gebouwen, in de herinneringen en verhalen, maar ook op de plek rond de parochiekerken. Het landschap van parochiekerken in Staden is een erfenis van deze en vorige generaties, die wij aan volgende generaties nalaten en waar we vandaag dus goed moeten over nadenken.” Inschrijven is verplicht via www.staden.be/kapittelavonden of 051 70 82 00 en kan tot vijf dagen voor aanvang van de Kapittelavond.
Wat na de Kapittelavonden?
Alle bepaalde toekomstbeelden worden gebundeld in een rapport. Dat rapport dient als basis voor het Kerkenbeleidsplan, een strategische toekomstvisie voor de kerkgebouwen in onze gemeente. Dat toekomstrapport, het ‘Rapport toekomstbeeld voor het religieus patrimonium Staden’, wordt eind 2023 afgewerkt en voorgesteld aan de deelnemers, belanghebbenden en inwoners.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.