Home > Vervoerregio Roeselare heeft nieuw plan voor openbaar vervoer

Vervoerregio Roeselare heeft nieuw plan voor openbaar vervoer

Geschreven op 9 juni 2020 om 14:08 door Mario De Wilde

De vervoerregio Roeselare heeft op dinsdag 26 mei het nieuwe vervoerplan voor de regio voorlopig goedgekeurd. De komende weken wordt het plan voorgesteld aan de gemeenteraden, waarna de vervoerregioraad dit definitief kan vaststellen. De invoering van het nieuwe vervoerplan is voorzien voor december 2021.

Vlaanderen voorziet budget, gemeenten geven invulling

“Deze beslissing is heel belangrijk voor de regio. Via het decreet basisbereikbaarheid heeft Vlaanderen de lokale besturen de kans gegeven om het openbaar vervoer mee vorm te geven. Met de voorlopige goedkeuring van dit vervoerplan bieden wij een antwoord op deze uitdaging. De regio Roeselare beschikt daarvoor over een eerder bescheiden budget van net geen 14 miljoen euro.”, zegt Dirk Verwilst, burgemeester van Meulebeke en namens de gemeenten voorzitter van de vervoerregioraad. “De opgelegde budgetneutraliteit heeft er wel voor gezorgd dat we op korte termijn realistisch moesten omspringen met onze ambities. Zo kan vandaag geen avondbediening voorzien worden. Maar dat proberen we op te vangen in onze visie voor de langere termijn.”

Ook Midwest-voorzitter en burgemeester van Roeselare Kris Declercq is tevreden over de consensus in de regio, maar doet een oproep naar de Vlaamse Overheid. “Onze regio krijgt in verhouding het minst financiële ondersteuning in Vlaanderen. In die omstandigheden is het moeilijk om de noodzakelijke ambities toekomstgericht vorm te geven. Ik doe een oproep aan de minister van Mobiliteit om onze regio in een volgende fase van voldoende financiële middelen te voorzien om de regionale vervoersuitdagingen echt krachtdadig te kunnen aanpakken.”

Vraaggestuurde en budgetneutrale invulling

De vervoerregio Roeselare ging, net als de andere vervoerregio’s, aan de slag met duidelijke spelregels voor de opmaak van dit openbaar vervoerplan. “Basisbereikbaarheid, de vraaggestuurde Vlaamse visie op mobiliteit, en budgetneutraliteit zijn daarin bepalend als algemene basisprincipes. We hebben ze als richtlijn gebruikt in het onderzoek en in de gesprekken met de partners in de vervoerregioraad. Het nieuwe netwerk dat in consensus goedgekeurd werd, is dan ook een zo efficiënt mogelijke besteding van de beschikbare middelen”, zegt Lieven Van Eenoo, covoorzitter van de vervoerregio.

Belangrijkste speerpunten van het regulier net

De visie op een vernieuwde aanpak van het openbaar vervoer is het eerste zichtbare resultaat van vervoerregio Roeselare. De nieuwe structuur vertrekt vanuit een regionaal netwerk van kernlijnen die op werkdagen minstens elk uur zullen rijden. Voor heel veel bestaande lijnen vormt dat een belangrijke upgrade ten opzichte van vandaag.

Die verschillende sterke lijnen vormen samen een dragend netwerk dat zorgt voor een regelmatige, stabiele verbinding van de kernen in de regio en over de regiogrenzen heen. Dat dragende netwerk wordt gevormd door volgende verbindingen:

Torhout – Koekelare – Diksmuide

Torhout – Eernegem – Gistel – Oostende

Torhout – Kortemark – Staden – Ieper

Torhout – Lichtervelde – Hooglede – Roeselare

Torhout – Aartrijke – Zedelgem – Brugge

Roeselare – Ardooie – Zwevezele Roeselare – Tielt

Tielt – Wingene – Brugge

Tielt – Aalter

Tielt – Dentergem – Waregem

Waregem – Meulebeke – Tielt

Waregem – Ingelmunster – Roeselare

Tielt – Meulebeke – Kortrijk

Kortrijk – Izegem – Roeselare

Roeselare – Menen via Ledegem en Dadizele

Ledegem – Kortrijk

Roeselare – Zonnebeke – Ieper

Roeselare – Poelkapelle

Roeselare – Staden – Diksmuide

De voorgestelde hertekening zorgt voor een duidelijke versterking van het regionale netwerk. Opvallend zijn de nieuwe uurverbinding vanuit Tielt naar Aalter en de nieuwe halfuurdienst op de economische as Waregem – Wielsbeke – Oostrozebeke die dan opsplitst naar Tielt via Meulebeke en Roeselare via Izegem. Daardoor zijn er ook mogelijkheden om de verbinding Roeselare – Izegem te ontdubbelen waardoor de barrièrewerking van het kanaal verdwijnt. Door het samenbrengen van twee lijnen, kunnen we de relatie Meulebeke – Tielt opwaarderen naar halfuurdienst.

“Door een slimme combinatie van lijnen bieden we straks vanuit Hooglede/Gits, Ardooie, Beitem en Moorslede een bediening om de 30 minuten. Op de as Schiervelde – centrum – station – Rumbeke – AZ Delta realiseren we zo zelfs een kwartierfrequentie.”, zegt Lieven Van Eenoo, covoorzitter van de vervoerregio. Daarnaast voorziet het plan in een ontsluitend netwerk van functionele ritten die de ochtend- en avondspits opvangen. Dat is belangrijk voor heel veel scholieren in de regio.

Visie op het vervoer op maat

Basisbereikbaarheid bestaat uit vier vervoerlagen: het treinnet (NMBS), het kernnet (verbindingen tussen belangrijke steden), het aanvullend net (o.a. ontsluitende buslijnen vanuit kleinere steden en gemeenten, en het scholierenvervoer) en het vervoer op maat voor de zogenaamde ‘ first en laste mile’. Het vervoer op maat is er voor wie geen beroep kan doen op het sterke openbaarvervoernetwerk. Het vangt verspreide vervoersvragen op of bedient specifieke doelgroepen zoals mensen met een mobiliteitsbeperking. De vervoerregio adviseert over het trein- en het kernnet, en stippelt zelf het aanvullend net en het vervoer op maat uit. Dat vangt verspreide vervoersvragen op of bedient specifieke doelgroepen zoals mensen met een mobiliteitsbeperking.

Het vervoer op maat zal er vanaf december 2021 in de vervoerregio Roeselare als volgt uitzien:

Een flexibel, vraaggestuurd systeem van taxi’s of busjes dat verspreid wonende bewoners vanaf haltes of mobipunten naar het dragend netwerk aanvoert.Een flexibel, vraaggestuurd vervoerssysteem voor doelgroepgebruikers zoals mensen met een mobiliteitsbeperking. Dit vervoer rijdt van bij hen thuis naar hun bestemming.Voor de zogenaamde last-mile komen er op zestien bijkomende plaatsen een back-to-one fietsdeelsysteem. In dit systeem brengt de gebruiker de deelfiets terug naar het oorspronkelijk station. Deze deelfietslocaties komen er bovenop naast bestaande initiatieven aan de stations van Izegem, Tielt, Torhout en Roeselare.Twee elektrische deelwagens aan elk treinstation ondersteunen mee de transitie naar meer duurzame mobiliteit  en bieden een alternatief voor een (tweede) wagen.Binnen het vervoer op maat worden ook een aantal vaste verbindingen ingelegd:De site van de penitentiaire instelling en opvangcentrum op de grens van Wingene en Ruiselede krijgt een vaste lijn die de verbinding met Wingene en Beernem station verzorgt. Deze vaste lijn komt tegemoet aan het grote aantal belbusgebruikers dat er vandaag is.De inkomende dragende lijnen in de centrumstad Roeselare worden op marktdagen aangevuld met twee ontsluitende lijnen die vanuit de wijken vertrekken en deze met de Grote Markt verbinden. Dit komt tegemoet aan een specifieke vervoersvraag en test tegelijk het potentieel voor een ontsluitend stadsnet.
Het vervoer op maat en de aansturing ervan zal gebeuren door een mobiliteitscentrale. De Vlaamse Overheid neemt de organisatie daarvan op zich.

Basisbereikbaarheid: een vraaggestuurde mobiliteitsvisie vanuit 15 vervoerregio’s

In juni 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Met dit decreet stapt Vlaanderen over van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid: de vraaggestuurde Vlaamse visie op mobiliteit waarin combimobiliteit centraal staat. Door in te zetten op het combineren op verschillende vervoeropties krijgt de Vlaming een alternatief voor het huidige vervoer en bouwen we samen aan de modal shift. Om uit te kunnen gaan van een regionale benadering werden 15 vervoerregio’s opgericht. De vervoerregio Roeselare is daar een van. Ze bestaat uit de steden en gemeenten Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Torhout, Wielsbeke en Wingene.

In de vervoerregioraad Roeselare zijn alle gemeenten van de regio vertegenwoordigd, alsook de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en NMBS/Infrabel. Deze raad is het officieel overlegplatform dat de korte en lange termijnbeleidsvisie inzake mobiliteit voor de hele regio moet vaststellen.

Vervolgtraject

“Het voorlopig goedgekeurde openbaar vervoerplan wordt nu door elke gemeente voor advies voorgelegd aan de gemeenteraden. Daarna wordt het plan definitief goedgekeurd. In voorbereiding daarop organiseren we op 9 juni een digitaal infomoment waarop we alle raadsleden uit de regio uitnodigen. De bedoeling is aan iedereen tegelijk het nieuwe vervoerplan te tonen en de vragen van de raadsleden te beantwoorden.”, aldus Dirk Verwilst. De komende maanden wordt samen met de gemeenten gewerkt aan de praktische realisatie van het nieuwe netwerk zoals haltelocaties, doorstroming, toegankelijkheid,… De vervoerregio Roeselare is daarnaast ook gestart met het opstellen van een plan waarin de gezamenlijke mobiliteitsvisie voor de regio voor alle vervoersmiddelen op lange(re) termijn wordt vastgelegd.

 

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.