Home > Verkeer

Verkeer

Werkzaamheden in Brugge

41.3 Rode-Haanstraat en Kipstraat opengesteld voor het verkeer

De heraanleg van de Spanjaardstraat, Rode-Haanstraat en Kipstraat nadert de voltooiing. Een aantal aspecten moeten nog afgewerkt worden zoals plaatsen signalisatie, aanbrengen markeringen, opvullen voegen trottoirbanden en opkuis van de werfzones. De Rode-Haanstraat en de Kipstraat kunnen opengesteld worden voor het verkeer:
 Rode-Haanstraat: vanaf donderdag 11 oktober
 Kipstraat: op maandag 8 oktober

Meer info?
Politie, 050 44 88 65, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be
Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit-> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

41.4 Weinebruggelaan tussen Sint-Michielslaan en Kaproenenhof: aanleg waterleiding

De start van de werkzaamheden is gepland op maandag 15 oktober. Behoudens onvoorziene omstandigheden is het einde voorzien tegen 30 november.

Verkeer:
De werkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd in het voetpad. De rijrichting van het Kaproenenhof naar de Sint-Michielslaan wordt per fase onderbroken.
Fase 1 tussen het Kaproenenhof en ’t Groeneveld, fase 2 tussen ’t Groeneveld en Kranenburg, en fase 3 tussen Kranenburg en de Sint-Michielslaan.

Uitvoerder: Lamote NV uit Assebroek in opdracht van Farys.

41.5 Stokveldewijk 70-85: aanleg ondergrondse nutsleidingen

De start van de werkzaamheden is gepland op maandag 22 oktober. Behoudens onvoorziene omstandigheden is het einde voorzien tegen 2 november.

Verkeer:
Enkel plaatselijk verkeer toegelaten om te laden en lossen. Er geldt een parkeerverbod voor de duur van de werkzaamheden. Voetgangers en fietsers behouden hun doorgang.

Uitvoerder: Dalcom BVBA in opdracht van Eandis.

41.6 Hauwerstraat 3: demonteren torenkraan door Artes Depret nv uit Zeebrugge

Behoudens onvoorziene omstandigheden vindt het demonteren van de torenkraan in de Hauwerstraat plaats op 23 oktober van 7.00 tot 16.00 uur.

De rijbaan in de Hauwerstraat wordt, ter hoogte van huisnummer 3, over de volledige breedte afgesloten. De Hauwerstraat wordt reeds afgesloten ter hoogte van het kruispunt Maagdenstraat en Hauwerstraat en ter hoogte van het kruispunt Zwijnstraat en Hauwerstraat.
Plaatselijk verkeer is toegestaan tot aan de werf. Er is een omleiding voorzien via Maagdenstraat, Sint-Maartensbilk, Zwijnstraat en omgekeerd.
Ter hoogte van de werf geldt een parkeerverbod (4 parkeerplaatsen).
Voetgangers en fietsers volgen de veiligheidsdoorgang via het Beursplein.

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil mogelijk niet rijden. Plaats in dat geval de vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

41.7 Willemstraat 9: tuberen van schouw door Alain Dhollander uit Brugge

Behoudens onvoorziene omstandigheden worden schouwwerkzaamheden uitgevoerd op 25 en 26 oktober 2018.

Omwille van deze werkzaamnheden komen een hoogtewerker en een werfvoertuig op de rijbaan ter hoogte van Willemstraat 9. Plaatselijk verkeer is mogelijk tot aan de werkzaamheden.
Fietsers (afstappen)en voetgangers hebben steeds doorgang.

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil mogelijk niet rijden. Plaats in dit geval de vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

41.8 Ventwegen N31: snoeiwerkzaamheden

Van maandag 5 november t.e.m. 14 november worden snoeiwerkzaamheden uitgevoerd op de ventwegen langs de Expressweg N31.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in 4 fasen, die elk maximum 2 dagen duren.
Fase 1 en 2: N31 richting Zeebrugge, tussen Wittemolenstraat en Torhoutse Steenweg
Fase 3 en 4 N31 richting E40, tussen Torhoutse Steenweg en Wittemolenstraat

De ventwegen worden tijdens de werkzaamheden afgesloten van 9.00 tot 17.00 uur. Er wordt een omleiding voorzien.