Home > Verkeer

Verkeer

Werkzaamheden in Brugge

Werkzaamheden met hijskraan Predikherenrei – wijziging datum naar 14 februari

Behoudens onvoorziene omstandigheden gaan er werkzaamheden door met een hijskraan in de Predikherenrei, door Aqua Nord bvba uit Beernem.
Oorspronkelijk was dit voorzien op 13 februari, maar die wordt door onvoorziene omstandigheden verplaatst naar 14 februari.

Verkeer:
De Predikherenrei zal enkele uren afgesloten zijn voor het verkeer. Omleiding is voorzien via Langestraat, Hoogstraat, Meestraat, Predikherenstraat, Predikherenrei, voor het eerste stuk en voor het tweede stuk kant Hooistraat rijdt men via Predikherenstraat, Witteleertouwerstraat en Schaarstraat. Plaatselijk verkeer is toegelaten in de Predikherenrei, en is doodlopend aan de werf.
Parking Alfa is bereikbaar via de normale weg, enkel het wegrijden gebeurt via de Predikherenstraat.
De bushalte aan de Coupure (lijn 6 en 16) wordt die dag uitzonderlijk niet bediend en er zijn geen vervanghaltes voorzien.

Meer info?
Politie, 050 44 88 65, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be
Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit-> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

Mariastraat 7 (Sint-Franciscus Xaveriusinstituut): uitgebreide renovatie

Behoudens onvoorziene omstandigheden starten er op 18 februari uitgebreide renovatiewerkzaamheden in Mariastraat 7 (Sint-Franciscus Xaveriusinstituut) door nv Schaubroeck uit Tielt.

Het einde van de werkzaamheden is voorzien tegen 19 mei 2020.

Verkeer: Er wordt een werfzone opgericht die het voetpad en de 5 parkeerplaatsen ter hoogte van Mariastraat 5 in beslag nemen. Gedurende de vergunde periode kan het nodig zijn kortstondig de doorgang ter hoogte van de werfzone te onderbreken. Zodra deze concrete data bekend zijn, worden de buurtbewoners daarvan op de hoogte gebracht. Voetgangers dienen ter hoogte van de werfzone het voetpad te verlaten en over te steken.

Paul Gilsonstraat: heraanleg trottoirs

Op maandag 18 februari start Verkinderen Aannemingen uit Eernegem met de heraanleg van de trottoirs in de Paul Gilsonstraat. Behoudens onvoorziene (weers)omstandigheden is het einde voorzien tegen 30 april.

Verkeer
De Paul Gilsonstraat is tijdens de werkzaamheden enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
Het is mogelijk dat uw oprit of garage tijdens de werkzaamheden (tijdelijk) niet bereikbaar is. Plaats uw wagen tijdig ergens anders. Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werkzaamheden.

Onderhoud en renovatie spoorwegovergangen tussen Lissewege en Zuienkerke

Infrabel laat tussen 18 februari en 26 april 2019 onderhouds- en renovatiewerkzaamheden uitvoeren aan 4 spoorwegovergangen op de grens van Lissewege en Zuienkerke. Het gaat om de overwegen aan de Dulleweg, de Assestraat, een privé-weg en die tussen de Canadezenstraat (Lissewege) en de Lisseweegse Steenweg (Zuienkerke).

THV Blauwe Toren uit Torhout is de aannemer. Tijdens de volledige duur van de werkzaamheden zijn de overwegen aan de Dulleweg, de Assestraat en de privé-weg afgesloten. Het verkeer kan de overweg in de Lisseweegse Steenweg/Canadezenstraat nemen. Van 22 februari 20.00 uur tot 25 februari 5.00 uur en van 22 maart 20.00 uur tot 25 maart 5.00 uur zal ook de overweg in de Lisseweegse Steenweg/Canadezenstraat afgesloten zijn. Het verkeer wordt omgeleid via de Blankenbergse Steenweg en de N31. Ook voetgangers en fietsers kunnen dienen de omleiding te volgen.

Meer info? Politie, 050 44 88 65, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be

Koning Leopold III-laan, Gistelse steenweg en Kloosterveld: nutswerkzaamheden

Op maandag 25 februari start aannemer Dalcom BVBA uit Zele in opdracht van Eandis met nutswerkzaamheden in de Koning Leopold III-laan, de Gistelse steenweg en het Kloosterveld. Behoudens onvoorziene omstandigheden is het einde voorzien tegen 15 maart.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in 3 fasen:

• Fase 1: Koning Leopold III-laan tussen Gistelse steenweg en Kerkhofstraat
• Fase 2: Gistelse steenweg tussen Koning Leopold III-laan en Kloosterveld
• Fase 3: Kloosterveld

Verkeer
• Fase 1: enkel verkeer toegelaten van de Gistelse steenweg naar de Kerkhofstraat. Voor het verkeer in de richting van de Kerkhofstraat naar de Gistelse steenweg is een omleiding voorzien via de Kerkhofstraat en de Olympialaan. Er geldt een parkeerverbod in de Olympialaan om het verkeer van de omleiding vlot te laten verlopen.
• Fase 2: werkzaamheden in het trottoir. Er geldt een stilstaansverbod aan de kant van de werf.
• Fase 3: enkel plaatselijk verkeer toegelaten in het Kloosterveld. Er geldt een stilstaansverbod.

Vrijheidsstraat – Baron Ruzettelaan: inspectie rioleringsstreng

Behoudens onvoorziene omstandigheden vinden de werkzaamheden plaats op 28 februari 2019 tussen 12.00 en 16.00 uur. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Renotec nv uit Geel. Voor een inspectie van de rioleringsstreng (tussen Baron Ruzettelaan en Vrijheidsstraat 84) wordt de Vrijheidsstraat ter hoogte van de Edward de Denestraat afgesloten voor het doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer is toegestaan tot aan de werkzaamheden. De garages in de Vrijheidsstraat blijven bereikbaar. Tussen Vrijheidsstraat 84 en Ter Lake mag men tijdelijk in twee richtingen rijden.

Er is een omleiding voorzien via Edward de Denestraat en Vestingstraat.

In de Baron Ruzettelaan (tussen Vrijheidsstraat en Baron Ruzettelaan 48) moet het fietsverkeer richting Brugge tijdelijk het fietspad aan de overkant gebruiken.

Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werkzaamheden.

De bushalte Ter Lake wordt niet bediend door lijn 2, er is geen vervanghalte.

Altebijstraat t.h.v. Maalse Steenweg 25: definitief herstel doorsteek

Behoudens onvoorziene omstandigheden vinden de werkzaamheden plaats van 4 tot 8 maart 2019. De werkzaamheden worden uitgevoerd door THV LLGI uit Brugge.

De Altebijstraat wordt afgesloten voor het verkeer tussen de Speelpleinlaan en de Maalse Steenweg. Plaatselijk verkeer is toegestaan tot aan de werkzaamheden. Er is een omleiding voorzien via Maalse Steenweg, Assebroeklaan en Speelpleinlaan.

Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werkzaamheden. Voetgangers en fietsers kunnen te voet door.

Groen

opgelet, hier worden amfibieën overgezet. Pas uw snelheid aan op landelijke wegen

Nu de zachtere temperaturen hun intrede doen, worden alle amfibieën wakker. Zij vertrekken vanuit de beschutting van de bosgrond waarin ze sliepen in de richting van poelen en beken. Daar aangekomen, paren ze en zetten eitjes af. Trekken doen ze tijdens de schemering of de vroege nacht. Wanneer een voertuig hun pad kruist, is hun liefdestocht gedoemd. Tienduizenden amfibieën eindigen onder de wielen. Of ze vliegen door het luchtdrukverschil van het voorbijrazend verkeer zo snel omhoog dat ze een dodelijke smak maken.

Heel wat natuurliefhebbers helpen de padden, kikkers en salamanders een handje door overzetacties te organiseren. Ook het Natuurcentrum van Stad Brugge organiseert dit jaar voor de 21ste keer een overzetactie langs de Zeeweg. Deze weg die dwars door het bos loopt is een echte moordweg voor amfibieën. Door de overzetactie, in samenwerking met vrijwilligers, konden vorig jaar 642 padden, 1.572 kikkers en 214 salamanders gered worden langs deze straat alleen al. In totaal dus 2.428 amfibieën.

Nabij de Gemeneweidebeek wordt dit jaar ook voor het eerst met een scherm en overzetactie gewerkt.

Als mensen kunnen we het verschil maken om deze beschermde diersoort te helpen. Naast overzetacties kunnen ook raapacties en amfibieëntunnels helpen om veilig de oversteek te maken. Stad Brugge doet een oproep naar alle bewoners om straten met veel slachtoffers te melden.

Met deze tips kun je kostbare levens redden:
• Pas je snelheid aan op landelijke wegen. Op natte, warme voorjaarsavonden steken de meeste dieren over.
• Ook op fietspaden vallen slachtoffers. Met wat aandacht kun je dit vermijden.
• Laat kikkerdril en paddensnoeren ongestoord liggen.
• Help ze naar de overkant (steeds van bos naar wei, met vochtige handen en bij voorkeur met plastieken handschoentjes).
• Signaleer straten met hoge sterfte aan de educatieve dienst van het Openbaar domein via natuur@brugge.be
• Sluit je aan bij een paddenoverzetactie. www.paddenoverzet.be
• Zorg voor je eigen veiligheid als je op pad gaat en draag een fluohesje.

Geïnteresseerde (klas)groepen kunnen bij het Natuurcentrum terecht om onder begeleiding van een gids een overzetmoment mee te maken langs de Zeeweg of bij de gemeneweidebeek. Hiervoor schrijf je in via natuur@brugge.be.

Boomverjonging in Sint-Pietersgroenestraat

De Sint-Pietersgroenestraat krijgt binnenkort een groenere aanblik. Er komen niet meer bomen dan er stonden, maar er komt wel meer variatie in de soorten. In de plaats van de 24 zieke essen die in maart 2017 geveld werden, komen er zeven olmen (Ulmus lutèce), zeven wintereiken (Quercus rubra) en acht rode esdoornen (Acer rubrum ‘October Glory’).

Timing
Nv Mahieu uit Oudenburg voert de boomverjonging uit. In de week van 18 februari graaft deze aannemer de plantputten. In een tweede fase, vermoedelijk begin maart, plaatst hij de bomen in het plantgat. Mogelijks komt hij dan nog eens langs om de bomen mooi recht te zetten. Let wel, onvoorziene omstandigheden (zoals slecht weer) kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden vertraging oplopen.

Verkeershinder
De aannemer werkt met een verplaatsbare werfkraan, waarbij hij slechts plaatselijk de weg inneemt. Er is alleen wat hinder daar waar hij met zijn kraan bezig is. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.

Meer info?
Politie, 050 44 88 65, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be
Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit-> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.