Home > Verkeer

Verkeer

Werkzaamheden in Brugge

 

50.2 Zandstraat 475: vervangen van ramen en deuren

Op dinsdag 18 december start Kentisol BVBA uit Brugge met het vervangen van ramen en deuren in de Zandstraat 475.
Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen de werkzaamheden afgerond zijn tegen 20 december.

De Zandstraat is onderbroken voor het verkeer ter hoogte van huisnummer 475 op woensdag 19 december. Plaatselijk verkeer is toegelaten tot aan de werf. Er wordt een omleiding voorzien via de Pastoriestraat, Gistelse Steenweg en Korte Molenstraat.

50.3 Heraanleg Lange Molenstraat in Sint-Andries: een stand van zaken

Maandag 3 december is de tweede fase van de heraanleg van de Lange Molenstraat van start gegaan. De aannemer RTS Infra bvba uit Zedelgem is de straat beginnen opbreken zonder toelating en zonder politievergunning. Het was echter de bedoeling om de tweede fase pas op te starten na het kerstverlof.

Fase 2: Lange Molenstraat, tussen Varenslaan (kruispunt inbegrepen) tot wandelpad Lange Molenstraat nr. 58
De aannemer kreeg nu toch de toelating om in deze zone de riolering te vernieuwen. Hij start hiermee op woensdag 12 december en tracht deze klus te klaren tegen 21 december. Er komt een voorlopige steenslagverharding op de rijweg zodat de straat tijdens het kerstverlof voor het plaatselijk verkeer bereikbaar wordt.
Tijdens het kerstverlof vindt er geen activiteit plaats op de werf.
Op 7 januari, na de kerstvakantie, doet de aannemer dan verder met de heraanleg van de straat. Deze fase duurt 45 werkdagen (wat overeenkomt met ca. 9 weken).

Verkeersverloop fase 2
De Lange Molenstraat, vanaf de Varenslaan (kruispunt inbegrepen) tot aan huisnummer 58, is volledig voor het verkeer onderbroken.
Fietsers, met de fiets aan de hand, en voetgangers behouden doorgang.
Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot aan de werf.
Waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod.
Bewoners van de Varenslaan en de Lagebekeweg kunnen hun straat verlaten via een doorsteek naar de Heesterlaan. De voetpadweg wordt daar aangepast zodat auto’s er door kunnen. De aannemer plaatst in de Heesterlaan in opdracht van de politie borden “plaatselijk verkeer toegelaten”.
Tijdens voetbalwedstrijden neemt de politie bijkomende maatregelen om de werfzone zo goed mogelijk af te sluiten en ervoor te zorgen dat automobilisten er niet parkeren. De evacuatieweg ter hoogte van Lange Molenstraat 58 dient steeds vrij te blijven.

Fase 1 wordt afgewerkt
In fase 1 was het gedeelte van de Lange Molenstraat, vanaf de Gistelse Steenweg tot aan de Varenslaan (kruispunten niet inbegrepen), aan de beurt. Er gebeurde een opbraak van rooilijn tot rooilijn en rioleringswerken vonden plaats, gevolgd door een heraanleg van het trottoir, parkeerplaatsen en de rijweg.
Hier is het grootste deel van de heraanleg gebeurd, maar de aannemer werkt eerstdaags nog de parkeerplaatsen af en brengt een asfaltlaag aan op de rijweg.

Verkeersverloop fase 1
De Lange Molenstraat blijft volledig voor het verkeer onderbroken tussen de Gistelse Steenweg tot aan de Varenslaan tot zolang de asfaltlaag niet op de rijweg werd aangebracht.
Fietsers, met de fiets aan de hand, en voetgangers behouden doorgang.
De Lange Molenstraat is niet meer bereikbaar via de Gistelse Steenweg maar wel via de Doornstraat tot aan de werf. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot aan de werf.
De Bosdreef blijft bereikbaar via de Gistelse Steenweg.
Bewoners van de Varenslaan en de Lagebekeweg kunnen hun straat verlaten via een doorsteek naar de Heesterlaan. De voetpadweg wordt daar aangepast zodat auto’s er door kunnen. De aannemer plaatst er in opdracht van de politie borden “plaatselijk verkeer toegelaten”.
Waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod.

Huisvuilophaling
De afvalzakken plaatst men buiten de werfzone (kant Gistelse Steenweg of ter hoogte van Lange Molenstraat 60). De bewoners van de Varenslaan en Lagebekeweg plaatsen hun huisvuil in de Heesterlaan.

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen
Onvoorziene omstandigheden, zoals het werkschema van de aannemer of weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beëindigen.

De volgende fasen
De volgende fasen van dit project zijn:
 fase 3: Lange Molenstraat, vanaf nummer 60 tot aan de Pieter Ledoulxstraat (kruispunt niet
inbegrepen)
 fase 4: Lange Molenstraat, vanaf Pieter Ledoulxstraat (kruispunt inbegrepen) tot Doornstraat
(kruispunt niet inbegrepen)
 fase 5: Bosdreef: de huisnummers 1 tot 27 (met zijstraat aan nummer 15 naar Lange
Molenstraat)
 fase 6: Bosdreef 27 met zijstraat naar Lange Molenstraat tot Gistelse Steenweg

Meer informatie over de heraanleg?
 Openbaar Domein – Wegen, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (050 44 85 85) – open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.00 uur en op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur.
 op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

Plan
Het plan van deze heraanleg bekijken kan op de volgende plaatsen:
 www.brugge.be/plannen> Sint-Andries > Lange Molenstraat en Bosdreef
 Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
(050 44 80 00) – open maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur, zondag gesloten.
 Gemeenteafdeling Sint-Andries, Gistelse Steenweg 524, 8200 Brugge – t 050 72 70 40
open van ma. tot vr. 8.30 – 12.30 uur; di. 14 uur – 18 uur; wo. 14 uur – 16 uur; za. 9 uur – 11.45 uur – bevolking.sint-andries@brugge.be