Home > Veiligheidsaanpak voor stationsomgeving van Roeselare werpt z’n vruchten af

Veiligheidsaanpak voor stationsomgeving van Roeselare werpt z’n vruchten af

Geschreven op 11 maart 2022 om 09:11 door Mario De Wilde

De voorbije jaren zette het stadsbestuur van Roeselare samen met politiezone RIHO sterk in op een veilige stationsomgeving, denk maar aan het herlokaliseren van de bushalte, het inrichten van de uitvalsbasis van het team van gemeenschapswachten en het verfijnen van het cameraschild. Deze investeringen werpen hun vruchten af, wat blijkt uit recent cijfermateriaal van politiezone RIHO.

De cijfers
Globaal genomen kan de politiezone RIHO goede ophelderingscijfers (ruim boven het nationaal gemiddelde) voorleggen en liggen de criminaliteitscijfers laag. De stad is op vlak van veiligheid de beste van alle Vlaamse centrumsteden volgens de stadsmonitor.

De veiligheidsbeleving in Roeselare strookt niet altijd met de objectieve cijfers, die uitwijzen dat door een gericht controlebeleid, camera-inzet en continue opvolging de veiligheid met positief resultaat wordt gehandhaafd.

Er werden in de afgelopen 6 maand 121 pv’s opgemaakt ( t.o.v. 189 pv’s in de vorige periode). Deze pv’s bestaan uit onder andere 59 eigendomsdelicten, 9 pv’s voor dronkenschap, 10 voor slagen en verwondingen en 10 voor drugsfeiten (6 inzake handel en 4 inzake bezit).

We zien dat het aantal PV’s waarbij er sprake is van het lastigvallen van personen, slagen en verwondingen en drugsfeiten gehalveerd zijn. In de herfst van 2021 werd door nauwere samenwerking met de NMBS de pakkans op zwartrijden groter en werd er, ook vanuit de kant van de veiligheidsdiensten van de NMBS, meer ingezet op een veilig station, zodat er sneller ingegrepen kan worden bij b.v. dronken passagiers of personeel van de NMBS dat lastig gevallen wordt.

In de afgelopen 6 maanden gebeurden er 15 bestuurlijke aanhoudingen en werd 1 plaatsverbod opgelegd. Daarnaast resulteerde de verhoogde aanwezigheid van politie in 57 persoonscontroles plaats bij detectie van verdachte gedragingen. De verdere aanpak: veilig, net en fijn samenleven Het veiligheidsbeleid in de stationsomgeving steunt op drie pijlers: veiligheid, samenleven, netheid. Drie pijlers die onlosmakend met elkaar verbonden zijn en waarvoor er, op korte termijn, al heel wat acties werden ondernomen:

Zo lopen er intensieve gesprekken met de NMBS met betrekking tot het uitbreiden van de politiepost en het verfraaien van de kantoren in het station. Ook het structurele toezicht en aanwezigheid op het stationsplein door politie, gemeenschapswachten, straathoekwerkers, jongerenwerkers, … wordt aangehouden en versterkt. Op die manier wordt onder andere het vervelende rondhanggedrag (zoals naroepen, ruzie maken, …) aangepakt zonder steeds repressief te moeten optreden.
Fijn samenleven: aanpak storend rondhanggedrag
De inwoners ervaren het terecht storend rondhanggedrag (naroepen, ruzie, …) als deel van het onveiligheidsgevoel om het station te betreden/ te verlaten. Zo zullen binnenkort een aantal zitbanken weggenomen en vervangen worden door speelelementen voor de kinderen en groen. Straathoek- en jongerenwerkers gaan verder in dialoog met deze vorm van overlast veroorzakers.

Veiliger fietsen & wandelen
Om het wandel- en fietsverkeer beter te stroomlijnen zullen binnenkort fietssuggestiestroken aangebracht worden. Tevens wordt het ontwerp opgemaakt voor een vergroening en verfraaiing van het stationsplein, waarbij ook de esthetische aanblik van bepaalde panden verder wordt aangepakt. Met de komst van een nieuwe Zomerspeelplaats in de zomer, wordt het Stationsplein een echte ‘place to be’ voor iedere Roeselarenaar of bezoeker van de Stad

Nultolerantie zwerfvuil
Om de algemene aanblik van het plein aan te pakken is er een samenwerking en overleg met de eigenaars van de handelspanden en de uitbaters van de aanwezige handelszaken. Hiernaast doet de stad extra inspanningen rond het nethouden van het plein en geldt er een nultolerantie voor wie zwerfvuil achterlaat. Wie dit toch doet, mag een GAS boete verwachten die kan oplopen tot 350 euro of een alternatief van 30 uur gemeenschapsdienst.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.