Home > Veel belangstelling bij bewonersvergadering voor heraanleg voor de Brugse Sint-Pieterskerklaan

Veel belangstelling bij bewonersvergadering voor heraanleg voor de Brugse Sint-Pieterskerklaan

Geschreven op 10 november 2021 om 08:18 door Mario De Wilde

De Sint-Pieterskerklaan te Sint-Pieters bij Brugge is aan heraanleg toe. Het rioleringsstelsel moet vervangen worden want dateert reeds van het jaar 1956 en het rioleringstelsel zal meteen ook gescheiden worden (nu gemengd). “We maken van de gelegenheid gebruik om de volledige straat op waarderen tot een groene leefstraat waar de snelheid wordt getemperd door de heraanleg. met de nodige onthardingen”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Studiebureau Lobelle uit Varsenare maakt een voorontwerp op die vanavond aan de inwoners van de straat wordt voorgesteld.

De Sint-Pieterskerklaan
“De Sint-Pieterskerklaan loopt van de kerk tot aan de vroegere CBRT. Het was vroeger een drukke straat doordat een grote werkgever daar gevestigd was en de straat vaak als sluiproute werd gebruikt. Vandaag wordt de sluiproute reeds ontraden. Het zwaar verkeer moet normaal via de Pathoekeweg lopen. Op het einde van de Kerklaan voorzien we ook een brede fietsroute richting Zeveneke en het strand van Zeebrugge en ook als doorsteek naar de Blauwe Toren.”

Groene laan met 150 bomen, groen en bloemen
“Ook in deelgemeenten wensen we lanen te vergroenen. In ons beleidsprogramma wensen we in te zetten op vergroening van straten en lanen. In een laan komt een boom mooi tot zijn recht. De Sint-Pieterskerklaan is alvast voldoende breed om er een groene laan van te maken. Aan beide zijden van de weg worden er bomen voorzien om de tien tot twaalf meter en waar de parkeerdruk het mogelijk maakt ook in de parkeerstroken zodat er een dubbele rij bomen ontstaat. Bomen zijn belangrijk omdat ze onze parasols zijn in de zomer en onze paraplu’s tegen de regen. Bovendien zorgen ze voor gezonde lucht en voorkomen ze wateroverlast bij hevige regenbuien. In de straat worden ook groene voortuinen behouden, aangevuld met heesters en bloembollen in het gras en rond de bomen. Rond de bomen voorzien we ook mogelijkheid tot infiltratie zodat bij hevige regenbuien het water vertraagd naar de riolering wordt afgevoerd.”

Kruispunten
“Ter hoogte van de kruispunten voorzien we andere materialen in kleinere kasseien of mozaiëken zodat de laan ook variatie kent en geen lange betonnen stukken. Zo zie je ook aan de materialen dat je een kruispunt nadert en zal je automatisch ook trager rijden”, stelt Van Volcem Mercedes.

Parkeerstroken in kasseien
De parkeerstroken worden in kasseien aangelegd zodat de laan wat grandeur krijgt en ook smaller en aantrekkelijker lijkt. Diverse materialen maken dat een straat mooier oogt en het oog wil ook wat. Ook de verlichting wordt vernieuwd in Led en de elektriciteit wordt verhoogd tot 400 volt bij grondige heraanleg.

Leefstraat met zitbanken en kleine parkjes en zithoeken
“In de straat zullen er banken voorzien worden. We zullen ook ter hoogte van de gebouwen van de stad een stuk groen innemen om een miniparkje te voorzien met enkele banken. Ter hoogte van de stadsgebouwen voorzien we ook een middengeleider in groen om de snelheid te dempen. Om de honderd tot honderdvijftig meter voorzien we ook zitbanken.”

Riolering volledig versleten
Reeds jaren zijn er verzakkingen in het wegdek en in de groenperken. De straat moest dringend grondig aangepakt worden en dus alle nutsvoorzieningen worden er vernieuwd. Op sommige plaatsen is de riolering zelfs ingezakt en afgelosten met rode draad. De riolering dateert van 1956 en is dus dringend aan herziening toe. Er is een onderhoudshoud en investeringsachterstand maar in huidige legislatuur wordt er een inhaalbeweging gemaakt.

Geveltuinen en pot op de stoep en gevelbankjes
Tijdens de heraanleg kan je meteen in de stoep ook een tegelwippen en er een plant laten groeien tegen de gevel. De stad legt het plantvak aan en de inwoner kiest de plant. Sedert huidige legislatuur kan je ook zonder vergunning een bloempot op je stoep plaatsen als er nog 1 meter doorgang is en kan je ook een gevelbankje aanvragen. We willen van een grijze straat, een levendige straat maken en een leefbare. De Sint-Pieterskerklaan zal dus ook een tuinstraat worden.”

De Lijn
De Sint-Pieterskerklaan is een doorgangsstraat voor De Lijn, dus de rijweg wordt op een minimale breedte van 5,80 meter gehouden. De rijweg zal in gekleurde, uitgewassen en geveegde beton worden heraangelegd.
De stad zal meteen ook een bushalte aanleggen die toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Shop and go
Aan de winkels behouden we shop and go zone (werd beslist door het college) en we voorzien ook bushalte die toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Budget
Het kostenplaatje voor deze operatie bedraagt 2.166.261,31 euro, waarvan 1.035.037,21 € incl. btw stadsaandeel en iets meer dan de helft voor Aquario (rioolbeheerder). De stad investeert dus in de deelgemeenten. In Sint-Pieters kwam ook reeds de Slachthuisstraat in aanmerking voor een volledige heraanleg en werden ook reeds de voetpaden in de Rond den Heerdstraat en Sint-Pieterszuidstraat heraangelegd. De voetpaden in de Rustenburgwijk en de Karel de Ledeganckstraat volgen ook nog later deze legislatuur.

De nutsmaatschappijen starten in de week van 22 november 2021. De eigenlijke wegen- en rioleringswerken starten in het voorjaar 2022 en zullen gefaseerd worden uitgevoerd.

Fasering:
• Fase 1: gedeelte tussen Berkenstraat en Jezuïetengoed : opstart in het voorjaar 2022
• Fase 2: gedeelte tussen Poelweg en Berkenstraat: opstart in het voorjaar 2022
• Fase 3: gedeelte tussen Blankenbergse Steenweg en Poelweg: opstart na bouwverlof 2022

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.