Home > Uitzwaaimoment en € 300 voor gepensioneerden gemeentebestuur Knokke-Heist

Uitzwaaimoment en € 300 voor gepensioneerden gemeentebestuur Knokke-Heist

Geschreven op 19 december 2022 om 10:01 door Mario De Wilde

Op vrijdagmorgen 16 december 2022 nam het gemeentebestuur in het stadhuis op het Alfred Verweeplein definitief afscheid van het personeel dat in de loop van 2022 met pensioen ging. De ex-medewerkers werden letterlijk in de bloemetjes gezet en ontvingen uit handen van het college van burgemeester en schepenen ook nog een horloge of restaurantbon ter waarde van 300 euro. Daarna volgde in aanwezigheid van hun leidinggevenden nog een verzorgde receptie met fijne hapjes.

Volgende gemeentepersoneelsleden zwaaiden af:

Kathleen Ackx
Pensionering op 1 mei 2020
Tijdelijke aanstelling voor 1 jaar als klerk-typist bij de Juridische dienst vanaf 1 februari 1979 tot en met 29 februari 1980
Verdere loopbaan:

Benoeming in vast verband als klerk-typist vanaf 1 maart 1980
Bevordering tot opsteller op proef vanaf 1 november 1986 bij de Juridische dienst/Secretarie
Benoeming in vast verband als opsteller vanaf 1 november 1987 bij de dienst Secretarie
Herbenoeming op 1 januari 1994 als administratief medewerker
Waarnemend coördinator bij de dienst Secretarie van 2 mei 2005 tot en met 31 augustus 2005
Mutatie als administratief medewerker van de dienst Secretarie naar de dienst Mens en Organisatie op 6 maart 2006
Mutatie als administratief medewerker van de dienst Mens en Organisatie naar de dienst Vrije Tijd/Bib op 1 juli 2006

Carine Amandels
Pensionering op 1 oktober 2022
In dienst als op medewerker Maatschappelijke Dienstverlening Senioren & Thuiszorg met ingang van 5 september 2011

bevorderd tot technicus met ingang van 1 augustus 2020
Helena Baesens
Pensionering op 1 februari 2022
In dienst als tewerk gestelde werkloze in de functie van klerk voor de tentoonstellingen van 01.04.1980 tot en met 05.05.1980)

Verdere loopbaan:
aangesteld bij de vzw Openbare Bibliotheek in een BTK-project als:

opsteller (gedurende de jaren 1980 – 1981 – 1982)
bibliotheekassistente (in 1984)
bibliotheekbediende van 01.01.1985 tot en met 30.04.1988
collectieverzorger van 01.06.1988 tot en met 30.04.1989
in vast verband benoemd als administratief beambte bij de bibliotheek met ingang van 01.05.1989
Gepensioneerden
Johan Cabooter
Pensionering op 1 januari 2022
Op proef benoemd als bedrijfsleider van het Waterbedrijf op 01.01.1991.

Verdere loopbaan:

hij werd in vast verband benoemd op 01.01.1992
bevordering tot eerstaanwezend bedrijfsleider Waterbedrijf op 01.01.1994
gedetacheerd als bedrijfsleider-diensthoofd naar het AGSO op 01.01.2012

Marie-Christine Cherlet
Pensionering op 1 oktober 2022
In dienst als op proef benoemde klerk-typist met ingang van 1 april 1980

In vast verband benoemd als klerk-typist met ingang van 12 maart 1981
bevorderd tot administratief medewerker met ingang van 1 juli 1996

Willy Danneels
Pensionering op 1 mei 2022
In dienst als geschoold werkman B met ingang van 1 oktober 1984

Verdere loopbaan:

met ingang van 1 september 2005 werd Willy bevorderd tot vakman-specialist houtbewerking D4 bij de dienst Stadsonderhoud/Gebouwen & Patrimonium/Schrijnwerkerij & Tentoonstellingsbouw

Eric De Block
Pensionering op 1 februari 2022
In dienst als ongeschoold werkman in een BTK-project voor het nethouden van het strand van 01.05.1984 tot en met 31.05.1984

Verdere loopbaan:

met ingang van 1 juni 1984 werd Eric benoemd als half geschoold werkman B bij de technische dienst
bevordering tot geschoold werkman B bij de technische dienst met ingang van 1 december 1993
herbenoemd als technicus-zaalwachter bij de sportdienst met ingang van 1 juni 1994

Patrick De Groote
Pensionering op 1 maart 2022.
In dienst als ongeschoold werkman in een BTK-project voor de opbouw en afbraak van tentoonstelling en decor met ingang van 16 maart 1983.

Verdere loopbaan:

overeenkomst als ongeschoold werkman voor onbepaalde tijd met ingang van 1 januari 1987
op proef benoemd als half geschoold werkman B met ingang van 1 mei 1989
in vast verband benoemd als half geschoold werkman B met ingang van 1 mei 1990
bevorderd tot vast benoemd Ploegbaas Tentoonstellingen met ingang van 1 juli 2006
Micheline De Jonghe
Pensionering op 1 april 2005.
In dienst als kleuteronderwijzeres Gemeentelijke Basisschool Zevekote met start op 21 mei 1973 in de gemeentelijke basisscholen van Knokke-Heist.

Martine De Rycke
Pensionering op 1 februari 2022
Aangesteld als gesubsidieerde contractuele maatschappelijk werker bij het OCMW Knokke-Heist op 01/01/1988.

Verdere loopbaan:

Op proef benoemd als maatschappelijk werker bij het OCMW Knokke-Heist op 1/12/1989
in vast verband benoemd als maatschappelijk werker op 1/12/1991

Martine D’Hoore
Pensionering op 1 mei 2022
In dienst als tijdelijk halfgeschoold medewerker Poetsdienst bij het OCMW Knokke-Heist met ingang van 1 maart 2004.

Verdere loopbaan

contract van onbepaalde duur als medewerker Poetsdienst met ingang van 1 januari 2005
bevorderd tot technicus Poetsdienst met ingang van 1 augustus 2020
Gepesioneerden
Marc George
Pensionering op 1 november 2022
In dienst als ongeschoold werkman DAC bij de dienst Reiniging met ingang van 16 januari 1984 tem 10 februari 1987

Verdere loopbaan:

aangesteld als ongeschoold werkman GESCO dienst Reiniging met ingang van 1 juni 1987 tem 31 oktober 1987
aangesteld als ongeschoold werkman GESCO dienst Reiniging met ingang van 1 april 1988 tem 30 april 1989
contract voor onbepaalde duur als medewerker dienst Reiniging met ingang van 14 februari 1994
Sabine Heyneman
Pensionering op 1 juli 2022
In dienst als kleuteronderwijzer aan de gemeentelijke basisschool De Pluim met start op 14 oktober 1981 aan de gemeentelijke basisscholen van Knokke-Heist.

Dorine Kimpe
Pensionering op 1 april 2022
In dienst als onderwijzer aan de gemeentelijke basisschool De Pluim met start op 12 januari 1981 aan de gemeentelijke basisscholen van Knokke-Heist.

Michel Lamote
Pensionering op 1 mei 2022
In dienst als half geschoold werkman B met ingang van 1 mei 1989.

Verdere loopbaan:

heraanstelling in de functie van medewerker Groen met ingang van 1 november 2010

Greet Legein
Pensionering op 1 mei 2022
Van 14 november 1986 tot 31 maart 1991 in dienst als gesubsidieerd contractueel (Gesco)
Op proef benoemde opsteller met ingang van 1 april 1991.

Verdere loopbaan:

in vast verband benoemd als opsteller met ingang van 1 april 1992
ambtshalve hernoemd als administratief medewerker Contractbeheer met ingang van 1 januari 1994
Sofia Leyns
Pensionering op 1 april 2022
Tijdelijke aanstelling als halftijds bibliotheekassistent met ingang van 1 december 1995.

Verdere loopbaan:

tweede halftijdse aanstelling als bibliotheekassistent met ingang van 1 oktober 1996
in vast verband benoemd als bibliotheekassisten met ingang van 1 november 2000
op proef benoemd als assistent-dienstleider met ingang van 1 april 2001
in vast verband benoemd als assistent-dienstleider met ingang van 1 april 2002
bevorderd tot adjunct-diensthoofd Mediatheek/Leeszaal met ingang van 1 november 2007
Patrick Maertens
Pensionering op 1 mei 2022
In dienst als op proef benoemde opsteller bij het Gemeentelijk Waterbedrijf met ingang van 1 mei 1989.

Verdere loopbaan:

in vast verband benoemd als Opsteller met ingang van 1 juli 1990
Ambtshalve hernoemd als administratief medewerker Waterbedrijf met ingang van 1 januari 1994
ter beschikking gesteld van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadontwikkeling met ingang van 1 januari 2012
herplaatst als Gemeenschapswacht-Vaststeller met ingang van 1 september 2012
Gepensioneerden
Luc Neyrinck
Pensionering op 1 juli 2022
In dienst als technicus Reiniging met ingang van 12 februari 2018.

Verdere loopbaan:

contract voor onbepaalde tijd sinds 12 februari 2019

Martine Taller
Pensionering op 1 oktober 2022
In dienst als stagair Technische Dienst/Wegenis met ingang van 1 november 1980

Verdere loopbaan:

tijdelijk toezichter Gemeentelijke Muziekschool met ingang van 1 februari 1982
op proef benoemd als toezichter Gemeentelijke Muziekschool met ingang van 15 april 1982
in vast verband benoemd als toezichter Gemeentelijke Muziekschool met ingang van 15 april 1984
in vast verband benoemd als opsteller Gemeentelijke Muziekacademie Knokke-Heist met ingang van 1 januari 1994
ambtshalve hernoemd als vast benoemd administratief medewerker met ingang van 1 januari 1994
bevorderd tot op proef benoemde coördinator Secretariaat deKunstAcademie met ingang van 1 april 2012
in vast verband benoemd als coördinator Secretariaat deKunstAcademie met ingang van 1 april 2013

Fons Theerens
Pensionering op 1 april 2022
Aangesteld in tijdelijk verband als bibliothecaris met ingang van 1 januari 1985.

Verdere loopbaan:

Op proef benoemd als bibliothecaris met ingang van 1 juli 1987
In vast verband benoemd als bibliothecaris met ingang van 1 juli 1988
Bevorderd tot directeur Vrije Tijd met ingang van 1 september 2005

Dirk Van de Sande
Pensionering op 1 mei 2022
In dienst als ongeschoold werkman dienst Cultuur met ingang van 1 januari 1987

Verdere loopbaan:

benoemd op proef als half geschoold werkman met ingang van 1 mei 1989
in vast verband benoemd als half geschoold werkman met ingang van 1 mei 1990
ambtshalve hernoemd als vast benoemd zaalwachter met ingang van 1 januari 1994
bevorderd tot vast benoemd technicus zaalwachter met ingang van 1 mei 2005

Marleen Vanockerhout
Pensionering op 1 januari 2022
Tijdelijke aanstelling als ongeschoold medewerker voor de bedeling van de maaltijden voor het OCMW vanaf 1 juli 1986 tot en met 31 december 1987.

Verdere loopbaan:

zij werd later ingezet in de poetsdienst van het OCMW
en werd met ingang van 1 augustus 2020 bevorderd tot technicus bij het poetspersoneel van de dienst Welzijn

Ingrid Vansever
Pensionering op 1 mei 2022
In dienst als tijdelijk halfgeschoold halftijds medewerker poetsdienst OCMW met ingang van 1 juli 2005.

Verdere loopbaan:

contract van onbepaalde duur als medewerker Poetsdienst met ingang van 1 september 2011

Ivan Verbouw
Pensionering op 1 juli 2022
In dienst als op proef benoemde Industrieel Ingenieur met ingang van 17 februari 1986

Verdere loopbaan:

in vast verband benoemd als Industrieel Ingenieur met ingang van 1 maart 1987
bevorderd tot Eerstaanwezend Industrieel Ingenieur met ingang van 1 december 1993
ambtshalve hernoemd als diensthoofd met ingang van 1 januari 1994
bevorderd tot directeur Stadsonderhoud met ingang van 1 juni 2005

Mia Versyck

Pensionering op 1 juni 2022
In dienst als tijdelijk enquêteur Bibliotheek met ingang van 18 augustus 1983

Verdere loopbaan:

aangesteld als klerk-typist bij de Bibliotheek met ingang van 1 juni 1985
aangesteld als klerk-typist bij de dienst Burgerzaken met ingang van 1 juli 1986

op proef benoemd als bibliotheekbediende met ingang van 1 mei 1988
in vast verband benoemd als bibliotheekbediende met ingang van 1 mei 1989
ambtshalve hernoemd als vast benoemd bibliotheekbediende met ingang van 1 januari 1994
bevorderd tot bibliotheekassistent met ingang van 1 september 1998

Diane Stiers

Pensionering op 1 oktober 2022
In dienst als administratief medewerker Secretarie met ingang van 11 april 2005

contract van onbepaalde duur met ingang van 11 april 2007
via interne mobiliteit van administratief medewerker Secretarie naar administratief medewerker Burgerzaken met ingang van 1 maart 2010

Anne Termote
Pensionering op 1 augustus 2019
In dienst als bibliotheek assistent met ingang van 1 oktober 2000.

Verdere loopbaan:

contract voor onbepaalde tijd met ingang van 7 november 2004
in vast verband benoemd als administratief medewerker Bibliotheek met ingang van 1 juli 2015

Eric Wybo
Pensionering op 1 november 2022
In dienst als redder met ingang van 1 juli 1977

Verdere loopbaan:

elk zomerseizoen aangesteld als redder tem 11 september 1988
met ingang van 17 juni 1989 aangesteld als eerste redder voor elk zomerseizoen tot en met 30 september 1996
met ingang van 14 april 1997 aangesteld als hoofdredder voor elk zomerseizoen tot en met 28 februari 2005
· aangesteld als administratief medewerker Reddingsdienst met ingang van 1 maart 2005

in vast verband benoemd tot administratief medewerker Reddingsdienst met ingang van 1 juli 2015
bevorderd tot vast benoemd coördinator hoofdredder Reddingsdienst met ingang van 1 januari 2020

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.