Home > Torhouts 10-puntenplan veilige schoolomgevingen heeft veel aandacht voor fietsers

Torhouts 10-puntenplan veilige schoolomgevingen heeft veel aandacht voor fietsers

Geschreven op 30 augustus 2021 om 09:08 door Mario De Wilde

In het Vlaamse verkeersbeleid blijft veilig woon-schoolverkeer een zeer belangrijke doelstelling. Ook het Lokaal Bestuur Torhout zet hier volop op in met het 10-puntenplan veilige schoolomgevingen. Vorig jaar rolde het lokaal bestuur het 10-puntenplan veilige schoolomgevingen uit. In dit plan wordt er heel wat aandacht besteed aan veilig fietsen.

Fiets- en schoolstraten

Zo werden er vorig schooljaar een aantal nieuwe fietsstraten of fietszones ingevoerd in de schoolomgevingen in de Lichterveldestraat, in de Revinzestraat, in de Papebrugstraat, in de Beerstraat en in de Spinneschoolstraat. De nieuwe en reeds bestaande fietsstraten, zoals de Sint-Jozefstraat en de Zwevezelestraat, werden in een gekleurd jasje gestoken. Als bestuurder kan je er niet meer naast kijken dat je in een fietsstraat rijdt.

Naast de fietsstraten beschikt Torhout ook over drie schoolstraten: in de Kloosterstraat in Wijnendale, in de Pastoriestraat in Don Bosco en bij het schooleinde in de Papebrugstraat. In schoolstraten mag er een kwartier tot een halfuur voor het schoolbegin en -einde geen doorgaand verkeer passeren en is de straat voorbehouden voor zwakke weggebruikers.

Gekleurde zebrapaden en puntverlichting verhogen zichtbaarheid

Het is belangrijk voor voetgangers en voorbijgangers dat oversteekplaatsen aan scholen goed zichtbaar zijn. Daarom werd er gekozen om een aantal belangrijke zebrapaden in schoolomgevingen aan te duiden in okerkleurige wegmarkeringen. Zoals de zebrapaden in de Papebrugstraat, de Spinnenschoolstraat, de Bruggestraat, de Kloosterstraat en de Revinzestraat.

Waar mogelijk wordt ook puntverlichting voorzien boven de zebrapaden. Deze verlichting verhoogt de zichtbaarheid en de veiligheid in de schoolomgevingen. Bij de start van het nieuwe schooljaar krijgt het zebrapad in de Bruggestraat, aan de ingang van de middenschool, deze puntverlichting.

Gemachtigde opzichters op 9 locaties

Op maar liefst negen locaties in Torhout worden ’s morgens gemachtigde opzichters voorzien aan de scholen. Zij helpen de leerlingen en hun ouders om veilig over te steken. Bij het schooleinde ’s middags of ’s avonds staan de scholen in voor het veilig oversteken aan de hand van rijen of met de hulp van gemachtigde opzichters.

De opzichters worden halfjaarlijks gecoacht en op de hoogte gehouden van nieuwe tendensen en veranderingen in de verkeerswetgeving. Ook bij de start van het nieuwe schooljaar kwamen onze gemachtigde opzichters samen voor een infomoment.

Schoolvervoerplannen: gevaren op weg naar school in kaart

Dit schooljaar willen we scholen, begeleiders en ouders meer informeren en betrekken bij verkeersveilige initiatieven.

Dan doen we door met en voor elk van de negen Torhoutse basisscholen een schoolvervoerplan op te maken. Aan de hand van dit plan brengen we de gevaarlijke punten op weg naar school in kaart. We laten ons hierin begeleiden door Mobiel 21, een beweging die heel wat expertise hierin heeft.

Omdat we niet alle 9 basisscholen tijdens één schooljaar onder de loep kunnen nemen, spreiden we de opmaak van de schoolvervoerplannen over twee schooljaren en gaan we vooral digitaal te werk. Dit schooljaar zijn basisscholen Ten Parke, De Boomhut, De Koornbloem en De Revinze aan de beurt. Volgend schooljaar volgen basisscholen Eureka, Driekoningen, Wijnendale en de Oefenschool in de Bruggestraat en in de Papebrugstraat.

Fietsregistratiesysteem voor ‘strappers’

Zowat alle Torhoutse kinderen gaan in eigen stad naar school. Meer nog: de meeste kinderen gaan in eigen wijk naar school. Uit de jeugdmonitor leren we dat 74 procent van de Torhoutse kinderen (uit het vijfde en zesde leerjaar) altijd of soms met de auto naar school gebracht wordt. Slechts een klein aantal kinderen komen met de fiets, de step of te voet naar school.

Dit resulteert in veel files en erg drukke, onveilige schoolomgevingen met Koning Auto in de hoofdrol. Maar er treden ook minder zichtbare gevolgen op, zoals meer milieuverontreiniging, een verminderde luchtkwaliteit, een hoger stressniveau en een hoger onveiligheidsgevoel. Bovendien bewegen kinderen op deze manier ook minder.

Daarom wil het lokaal bestuur, naast de schoolvervoerplannen, ook investeren in een fietsregistratiesysteem voor alle Torhoutse basisscholen. Zo kunnen leerlingen door middel van een registratiesysteem punten verzamelen als ze naar school stappen of trappen. Aan dit systeem is een digitaal platform gelinkt om de punten per leerling, klas en school te raadplegen. Maar er kunnen ook bijkomende uitdagingen aan gekoppeld worden met bijhorende beloningen voor de leerlingen.

In april 2021 startte basisschool Ten Parke als pilootschool voor het fietsregistratiesysteem buck-e van Fairville. Bij Vlaanderen werd er ondertussen een subsidiedossier ingediend voor de verdere uitrol van dit systeem in vijf basisscholen: Wijnendale, Driekoningen, De Boomhut, De Koornbloem en Eureka. Na goedkeuring van dit dossier zullen de nodige stappen genomen worden voor het lanceren van het systeem in het schooljaar 2021-2022.

Vegen fietspaden

Ondertussen werden de fietspaden ook helemaal klaar gemaakt voor de start van het nieuwe schooljaar. Zo kregen ze vorige week een extra veegbeurt met de borstelmachine waardoor de kans op glasscherven, overgroeiend groen, steentjes … tot een minimum beperkt is.

“We tellen samen af naar 1 september. Duizenden kinderen, jongeren en leerkrachten zullen opnieuw dagelijks door de schoolpoort stappen van één van de vele scholen die onze stad rijk is. Als je weet dat bijna de helft van de ongevallen met kinderen en jongeren gebeuren op weg van en naar school, willen we dan ook bij de start van het nieuwe schooljaar extra aandacht vragen voor de veiligheid van onze kinderen en jongeren. Het lokaal bestuur investeert volop in veilige schoolomgevingen! Schoolstraten, fietsstraten, gemachtigde opzichters, schoolfietsroutekaarten … Maar ook jij kan je steentje bijdragen! Draag een fluojas zodat je gezien wordt, fiets niet zonder fietshelm, automobilist rij traag, klik de kinderen op een veilige manier vast in de auto en vertrek op tijd zodat je jouw auto veilig kan parkeren en het laatste stukje tot aan de schoolpoort kan wandelen. We wensen iedereen alvast een veilig en fijn nieuw schooljaar toe!”, vertelt Elsie Desmet, schepen van mobiliteit.

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.