Home > Torhout organiseert infodagen in vijf parochierkerken over toekomst

Torhout organiseert infodagen in vijf parochierkerken over toekomst

Geschreven op 6 januari 2020 om 16:22 door Mario De Wilde

De herfst van 2019 vormt een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het publiek religieus patrimonium in Torhout. Het centraal kerkbestuur en de lokale overheid in Torhout namen samen de beslissing een toekomstbeeld te maken voor de vijf parochiekerken in Torhout. En dit toekomstbeeld wil men samen maken met de volledige gemeenschap in Torhout. ‘Samen nadenken over de toekomst van het publiek religieus patrimonium in Torhout’. Dat is het doel van een participatietraject dat in oktober 2019 werd opgestart. Het traject heeft als doel aanbevelingen te sprokkelen met toekomstperspectieven en opportuniteiten voor de vijf parochiekerken in Torhout. Het resultaat met toekomstbeeld zal dan voorgelegd worden aan de pastorale teams en aan de Bisschop van Bisdom Brugge. Voor deze oefening namen het centraal kerkbestuur en de lokale overheid een deskundige en facilitator onder de arm, Kristof Lataire van Kapittel.

Impuls vanuit de Vlaamse overheid

Nadenken over de parochiekerken in Vlaanderen, en dus ook in Torhout, kwam onder impuls van de Vlaamse overheid na de nota ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’, van de voormalige Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois. Met deze nota wilde de minister één van de grootste uitdagingen inzake erfgoed aanpakken. Wat zal de toekomst zijn van de meer dan 1800 parochiekerken in Vlaanderen?
De minister vroeg aan de kerkbesturen en de lokale besturen om in het kader van het meerjarenplan een strategische visie te ontwikkelen over het lokaal kerkenbestand van de steden en gemeenten. Deze visie bevatte onder meer de waarde en toestand van het kerkgebouw, de omgeving waarin het zich bevindt, het actueel gebruik en de functie ervan en – in geval van neven-, mede- of herbestemming – de betrokkenheid van andere actoren. Ook was de nota een uitnodiging aan de kerkgemeenschap en de lokale overheid om, in dialoog met de brede gemeenschap na te denken over hun publiek religieus patrimonium.

Het participatietraject

Het participatietraject in Torhout wordt getrokken door een kernkapittel, een twaalfkoppig team samengesteld vanuit het centraal kerkbestuur en de kerkfabrieken, de parochiale ploegen en het lokale bestuur van Torhout. Dit team bekijkt met welke mensen men in gesprek moet gaan en gaat ook aan de slag met de resultaten van het proces.
In het traject worden er onder andere herbronningsgesprekken georganiseerd. Dit zowel met de parochiale gemeenschappen en met mensen uit de brede gemeenschap rond de parochiekerken. Men gaat ook deskundigen of mensen beluisteren die vanuit hun expertise, werking of verantwoordelijkheid kunnen bijdragen aan een toekomstbeeld voor de vijf parochiekerken.

Kapitteldagen

In het vormen van een toekomstbeeld wil men luisteren naar ‘iedereen’ die op één of ander manier verbonden is met de vijf parochiekerken van Torhout. Daarom worden er vijf kapitteldagen georganiseerd. Per parochiekerk en gemeenschap telkens één zaterdag van 9u00 tot 16u00 waar er gezamenlijk gezocht zal worden naar ideeën en dromen voor de toekomst van de parochiekerk. De dagen worden, hoe kan het ook anders, in de parochiekerken zelf georganiseerd en staan open voor iedereen die wil meedenken rond de toekomst van de parochiekerk. Men verwacht dat alle deelnemers de volledige dag aanwezig zijn. Onderstaand kan u de data vinden voor de Kapitteldagen.

Sint-Henricus: 1 februari 2020
Sint-Pieters: 8 februari 2020
Sint-Jozef Arbeider: 7 maart 2020
Don Bosco: 14 maart 2020
Sint-Jozef Wijnendale: 28 maart 2020

Praktische informatie rond de Kapitteldagen
Inschrijven is verplicht via info@torhout.be of via het onthaal van het stadskantoor of telefonisch op het nummer 050 22 11 22. Uiterlijk inschrijven vijf dagen voor aanvang van de kapitteldag. De catering tijdens de kapitteldagen zal worden verzorgd door de stad.

Vertrekken vanuit bezieling

In het participatietraject vertrekt men vanuit de ‘bezieling’ van de mensen in de gemeenschap en de ‘ziel’ van de plek in en rond de parochiekerk. Die ziel huist in de gebouwen, in de herinneringen en verhalen, maar ook op de plek rond de parochiekerken. Het landschap van parochiekerken in Torhout is een erfenis van vorige generaties, die wij aan volgende generaties nalaten en waar we vandaag dus goed moeten over nadenken.

Wat kunnen we doen met een toekomstbeeld

Een toekomstbeeld is geen beslissingsdocument, wel een inspiratiebundel met ideeën, dromen en aanbevelingen rond de toekomst van het publiek religieus patrimonium in Torhout. Wat zijn mogelijke activiteiten naast de erediensten? Welke kansen ziet men vanuit de gemeenschap? Het toekomstbeeld moet inzichten brengen en zuurstof geven voor het centraal kerkbestuur en de lokale overheid om vervolgens de gedragen duurzame projecten voor het publiek religieus patrimonium op te starten.

“Kerken zijn zoveel meer dan een ‘gebouw’. Ze zijn de plaats waar de geloofsgemeenschap samen komt. Maar dat is slechts één facet. Ze scheppen ruimte voor een droom, een eeuwig heimwee van de mens naar harmonie en vrede en diep geluk. Midden een wereld van volle agenda’s en duizend en één prikkels, waar we vaak een ‘imago’ moeten ophouden en zoveel mogelijk ‘likes’ verzamelen, bieden ze een oase van stilte … een ruimte waar niets ‘moet’ … waar het even allemaal tegen mag zitten en waar we ook terecht kunnen met de dingen in ons leven waar we niet zo fier op zijn. Eenzaamheid stijgt en ‘burn out’ loert om de hoek. Geluk wordt te vaak beperkt tot wat we ‘hebben’ en niet tot wie of wat we ‘zijn’. Dat zorgt op lange termijn vaak voor ontgoocheling. In onze kerken mag de hedendaagse mens, moe van de vele kleine verhalen zonder verband, terug op het spoor komen van Gods grote verhaal. Helemaal op ‘zijn’ of ‘haar’ ritme … Het kerkgebouw is daartoe de veilige ‘asielruimte’ … Deze dimensie weghalen uit de stad, uit de wijk … is niet zonder risico. “

Michel Roggeman, deken

“Onze vijf Torhoutse kerken zijn een baken in het centrum en op de wijken. De komende jaren willen we onze wijken en buurten versterken, dat staat ook duidelijk in ons beleidsplan. Samen met de parochie, de kerkfabriek en de inwoners zullen we nagaan welke rol de kerken daarin kunnen spelen. We hopen op heel wat geïnteresseerden voor de kapitteldagen in de verschillende kerken, want de toekomst, die maken we samen.”
Lieselotte Denolf, schepen van erediensten

2 reacties

noel lauwers
Geschreven op 2020-10-22 10:22:19
Beste, wanneer krijgen we een overzicht van de voorstellen die gemaakt werden op de kapitteldagen? Dank en groeten.
noel lauwers
Geschreven op 2020-10-22 10:21:18
Beste, wanneer krijgen we een overzicht van de voorstellen die gemaakt werden op de kapiteldagen? Dank en groeten.

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.