Home > Thuiswerkplek inrichting vergoeding in West-Vlaanderen

Thuiswerkplek inrichting vergoeding in West-Vlaanderen

Geschreven op 25 maart 2022 om 11:02 door Mario De Wilde

Zoals het eruit ziet hebben we ook in Vlaanderen het ergste aan de Covid pandemie achter de rug. Toch blijven bedrijven het thuiswerken aanhouden omdat het momenteel de meest gewenste manier is om straks zonder zorgen weer op kantoor aan de slag te gaan. Bedrijven krijgen subsidie om werknemers hun thuiswerkplek te financieren, wat gebeurt hiermee?

Thuiswerk vergoeding

Alhoewel veel bedrijven niet de subsidie meekrijgen, toch wordt deze vergoeding dat ten goede moet komen van de thuiswerkplek ten volle benut. Maar hoeveel betreft dit nu nog en wat er mee gedaan? Zolang de coronacrisis niet ten einde is blijven bedrijven een onkostenvergoeding krijgen van 134 euro per maand voor hun personeel voor hun forfaitaire kantoorvergoeding. Deze vergoeding is vrij van belasting en RSZ bijdrage.

Wat wordt vergoed

Alle kosten die nodig zijn om een thuiskantoor. thuiswerkplek in te richten worden hiermee vergoed + alle extra kosten die een werknemers nu zelf moet maken voor zaken die normaal op hun bedrijfs werkplek aanwezig is. Onder dit laatste vallen gebruikmakingen die een werknemer thuis nu meer moet maken dan gewoonlijk:

● energiekosten

● gebruik van internet en telefoon

● gebruik van klein kantoormateriaal

● voorziening in koffie, thee, et cetera

● werkmeubilair

Kantoormeubilair

Maar de meeste kosten zitten in het inrichten van een thuiswerkplek. Vooral voor degenen die normaal gesproken geen designkantoormeubilair heeft kunnen deze nu wel installeren.

Het gaat niet zomaar over een werkplek inrichten maar vooral om professionele voorziening te maken die er anders niet is. Velen zullen gewoon de keukenstoel gebruiken en de keukentafel, maar langdurig thuiswerken zonder ergonomische ondersteuning bij het werk geeft een averechts effect. Vandaar dat de subsidie er vooral bedoeld is om de thuiswerkplek ook een echte werkplek te laten zijn.

Extra kosten

Naast de standaard vergoeding wordt er ook gekeken naar het soort werkvoorzieningen naar gelang het soort werk. Medewerkers die in een digitale en online omgeving moeten werken bijvoorbeeld kunnen dit niet doen zonder werk computer en internet. Ook voor deze extra kosten wordt gezorgd met een extra vergoeding van maximaal 40 euro per maand.

Alhoewel de meeste mensen wel internet en een laptop of pc hebben, toch is het voor veel bedrijven een must dat medewerkers die van huis uit contact maken met hun werk dit zo veilig mogelijk doen. Een werkcomputer is daarbij geen uitzondering en een snelle internetverbinding zal het digitale werk alleen maar positief beïnvloeden.

Forfaitaire kantoorvergoeding

Wat dit precies allemaal inhoudt laten we zien middels een aantal regels van de “Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk”:

II. TOEPASSINGSGEBIED

A. Werknemers

4. Onder thuiswerk wordt verstaan elke vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin werkzaamheden die ook op de werkvloer van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis buiten die werkvloer worden uitgevoerd.

B. Forfaitaire kantoorvergoeding

1. VOORWAARDEN

1.1. Algemeen

15. De forfaitaire kantoorvergoeding dekt alle kantoorkosten (zie ook nrs. 30-44, wat de invulling van de notie ‘kantoorkosten’ betreft).

16. Een werkgever kan aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen een forfaitaire kantoorvergoeding toekennen

3. CUMUL VAN DE FORFAITAIRE KANTOORVERGOEDING MET DE TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS VAN KANTOORMEUBILAIR/INFORMATICAMATERIAAL

30. De forfaitaire kantoorvergoeding dekt alle kantoorkosten. Dat zijn alle kosten die courant moeten worden gemaakt om de beroepsactiviteit op een normale manier te kunnen uitoefenen. Zie voor alle regels de Circulaires – Personenbelasting

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.