Home > Steeds meer West-Vlaamse gemeenten verledden de openbare verlichting

Steeds meer West-Vlaamse gemeenten verledden de openbare verlichting

Geschreven op 14 oktober 2020 om 08:23 door Mario De Wilde

De provincie West-Vlaanderen zet al langer in op het verduurzamen van de openbare verlichting. In juli werd bijvoorbeeld nog het startschot gegeven in Staden, waar de openbare verlichting stap voor stap wordt vervangen door energiezuinigere ledverlichting. Momenteel is slechts 8% van alle Stadense openbare verlichting ledverlichting, maar het stadsbestuur heeft het plan om dit tegen 2025 tot 80% op te trekken. Hiermee is Staden een voorloper in Vlaanderen.

Toch gaan ze nog verder dan enkel dat en gaan ze ook na welke lichtbronnen overbodig zijn. Die worden vervolgens weggehaald. Staden doet dit alles met de steun van de provincie West-Vlaanderen. Dat is niet ongewoon. Recent verleende de provincie ook steun aan bijvoorbeeld Sijsele dat de hoofdbibliotheek van zuinige ledverlichting wilde voorzien.
Slimme ledverlichting in Roeselare
Het staat buiten kijf dat er ook in West-Vlaanderen een groot aantal onnodige lichtbronnen zijn, een gevolg van de jarenlange explosie van lichtbronnen waardoor Vlaanderen letterlijk een lichtpuntje vormt vanuit de ruimte. Toch is het niet altijd nodig om lichtbronnen weg te halen. Dat bewijst een project in Roeselare. Daar loopt langs de Mandel een verlicht pad dat erg populair is bij wandelaars en fietsers. Eerder dit jaar besloot het stads- en provinciebestuur om er de verlichting van de oude generatie te vervangen door nieuwe ledverlichting op zonne-energie.

Hierbij gingen ze echter verder dan enkel dat. Zo werd er een detectiesysteem opgezet wanneer de ledverlichting ’s nachts is uitgeschakeld, behalve aan het begin van het pad. De volgende lichtbron begint pas op te lichten wanneer er een gebruiker wordt gedetecteerd. Niet alleen beperkt dat het energieverbruik, bovendien verstoort het de lokale fauna veel minder ingrijpend. Dit experiment werd gerealiseerd in het kader van het Europese SLIC-project dat ook al in vier andere Europese landen is uitgerold. Ook Veurne droeg recent bij aan het SLIC-project.
Gemeenten verkopen de openbare verlichting
Het Vlaamse regeerakkoord heeft de ambitie uitgesproken om tegen 2030 alleen nog openbare ledverlichting in het straatbeeld te zien. Een groot deel van de factuur komt bij de Vlaamse gemeenten te liggen die al langer krap bij kas zitten. Veel van deze projecten die in West-Vlaanderen worden uitgerold, vinden dan ook plaats in het kader van fiscale operaties. Hierbij verkopen de Vlaamse steden en gemeenten hun straatverlichting aan een energie-intercommunale die daarvoor 25% van de verkoopwaarde cash betaalt. De overige 75% wordt uitbetaald in aandelen in de intercommunale, waarbij een dividend terugstroomt naar de gemeenten. Daarnaast verbindt de intercommunale zich ertoe om de verlichting te verduurzamen. Dit kan echter enige tijd duren en verloopt niet altijd van een leien dakje.

De gemeenten krijgen zo een kapitaalinjectie, terwijl ze niet zelf de kosten moeten begroten. Nadien wordt de verlichting door de netbeheerder als dienst aangeboden. De gemeente moet zo enkel nog instaan voor de jaarlijkse kerstverlichting die in eigen beheer blijft. De factuur is in ieder geval lager, omdat de energiekosten van ledverlichting gevoelig dalen. Volgens Fluvius zou de ledverlichting gemiddeld 45% minder energie verbruiken dan wat de huidige verlichting verbruikt. Volgens Lampdirect, een webshop in lichtbronnen, kan de besparing echter nog groter zijn omdat ledverlichting een langere levensduur heeft dan de gasontladingslampen die nu veelvuldig worden gebruikt. Steeds meer West-Vlaamse gemeenten stappen zo in het verhaal van de intercommunales. Begin maart was de straatverlichting in meer dan 80% van de Vlaamse gemeenten al eigendom van de netbeheerders.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.