Home > Stadsbestuur Ieper koopt historisch waardevol perceel in Sint-Jan

Stadsbestuur Ieper koopt historisch waardevol perceel in Sint-Jan

Geschreven op 30 november 2020 om 18:51 door Mario De Wilde

In 2019 vond uitgebreid historisch onderzoek plaats op de site van de middeleeuwse leprozerie Hooge Siecken en een 17e-eeuwse historische hoeve in Sint-Jan. Recent kocht de stad Ieper een aansluitend historisch waardevol perceel met de bedoeling dit landschappelijk te integreren in het nieuwe parkgebied rond het Jan Yperman Ziekenhuis. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid geven over wat er zich nog in de bodem bevindt.

In 2019 onderzochten archeologen uitvoerig de resten van de middeleeuwse leprozerie (melaatsenhospitaal) en een 17de-eeuwse historische hoeve in Sint-Jan. Dit onderzoek ging gepaard met uitvoerige graafwerken, die heel wat opleverden: de woningen en het kerkhof van de leprozen, een belangrijk hoofdgebouw dat later werd omgebouwd tot de boerderij en vele vondsten die ons vertellen hoe de leprozen leefden. Het archeologisch onderzoek was nodig omdat de percelen waar de relicten zich in bevonden, deel uitmaken van een nieuwe, private verkaveling met 4 nieuwe woningen.

De historische setting van de leprozerie en de 17de-eeuwse hoeve is echter veel ruimer dan de oppervlakte van de verkaveling. Zo bevindt zich aansluitend een grasland met historische gracht. Deze gracht is een restant van de walgracht die rond de 17de-eeuwse hoeve lag.

In de plannen binnen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Jan Yperman en omgeving wordt ruimte gemaakt voor een landschapspark rond het Jan Yperman Ziekenhuis. “Omwille van de historische waarde en de potenties van het perceel binnen dit landschapspark besliste de stad om het grasland van 0,7 ha met walgracht aan te kopen. Dit perceel zal binnen het Jan Ypermanpark een belangrijke toegangspoort kunnen vormen voor de inwoners van Sint-Jan. Zo zal er naast de kerk een doorsteek gerealiseerd worden waarbij de inwoners vlot hun weg tot het nieuwe park vinden”, verduidelijkt schepen van patrimonium en Onroerend Erfgoed Philip Bolle.

Universiteit Gent doet bijkomend onderzoek
Aangezien de historische waarde van de omgeving besliste de stad Ieper om bijkomend geofysisch onderzoek te laten uitvoeren op het aangekochte terrein en de terreinen van het Ieperse OCMW die hieraan grenzen. Zo zal een oppervlakte van 1,5 hectare onderzocht worden met een grondradar die via elektromagnetische impulsen de samenstelling van de ondergrond kan meten. Er wordt dus niet gegraven in de bodem, maar via inductiesensoren zullen onderzoekers kunnen situeren waar zich nog oude structuren (muren, vloeren, grachten, …) bevinden. In een tweede onderzoeksfase wordt vervolgens via elektrische weerstandsmeting gezocht naar afwijkende structuren tot 3 meter diep in de bodem (diepte, hardheid, water, vergravingen).

“Deze metingen, die de bodem dus helemaal niet verstoren, zijn zeer gedetailleerd en zullen na een grondige analyse van alle gegevens, inzicht geven in de historische structuren van de leprozerie, de begraafplaatsen, de hoeve en de walgrachten. Met deze informatie kan een landschapsarchitect vervolgens aan de slag om na te gaan op welke manier de historische structuren terug in het landschap zouden kunnen gebracht worden door middel van beplantingen, wandelpaden en parkelementen.”, verduidelijkt schepen van landschap Valentijn Despeghel. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ORbit, een onderzoeksteam van de Gentse Universiteit (UGent). Dit project is mogelijk dankzij de financiële steun van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst CO7.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.