Home > Stad Brugge draagt het beheer van haar recyclageparken over aan IVBO

Stad Brugge draagt het beheer van haar recyclageparken over aan IVBO

Geschreven op 30 juni 2022 om 14:12 door Mario De Wilde

Het belang van de recyclageparken als dienstverlening naar de burgers mag niet onderschat worden. Het aantal afvalsoorten dat selectief kan aangeboden worden, is de laatste jaren sterk toegenomen en het principe van ‘de vervuiler betaalt’ maakt ook hier stilaan zijn intrede. Om de inzameling van het afval te kunnen blijven organiseren en ervoor te zorgen dat de recyclage betaalbaar blijft, is een meer regionale aanpak belangrijk. Daarom besliste het stadsbestuur van Brugge om alvast het dagelijks beheer en de exploitatie van de drie Brugse recyclageparken vanaf 1 juli over te dragen aan de afvalintercommunale IVBO.

De overdracht van de recyclageparken van de gemeenten naar de intercommunale is al enige tijd aan de gang in Vlaanderen. IVBO was één van de laatste regio’s waar dit nog niet gebeurd is. Recent kwam dan toch de vraag van enkele vennoot-gemeenten naar IVBO toe, om hun recyclagepark over te nemen. Stad Brugge, die traditioneel een voortrekkersrol opneemt binnen de intercommunale, zet nu dus als eerste de stap. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Voor de inwoners van Brugge zal er bij een bezoek aan het recyclagepark niets veranderen aangezien IVBO de parken op dezelfde manier blijft uitbaten. Zowel de tarieven als de openingsuren blijven voorlopig behouden en ook het afsprakensysteem en de toegangsregeling via de identiteitskaart lopen verder zoals dit nu al het geval is.”

Nog volgens schepen Van Volcem zal men bij een bezoek aan een recyclagepark ook de vertrouwde gezichten terugzien: “Bijna alle parkwachters worden IVBO-medewerkers én blijven op post in hun vertrouwde recyclagepark, wat goed is voor de vlotte werking van de parken en wat aangenaam is voor de regelmatige bezoekers”. “Onze drie recyclageparken verwelkomen samen jaarlijks zowat 123.000 bezoekers. Door de uitbating van de recyclageparken over te laten aan IVBO, voorziet Brugge voor hen in een kwalitatieve dienstverlening op een kostenefficiënte manier”, reageert IVBO-voorzitter Minou Esquenet. “Op termijn streeft afvalintercommunale IVBO naar een uniform beleid met uniforme tarieven, uniforme facties en uniforme communicatie voor alle 11 recyclageparken op haar grondgebied. Dat moet resulteren in een efficiënte, gecentraliseerde werking en meer service waarbij het voor onze burgers mogelijk is om binnen de IVBO-regio toegang te hebben tot alle parken.”

 

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.