Home > Slechts beperkte staking in Brugse stadsscholen

Slechts beperkte staking in Brugse stadsscholen

Geschreven op 20 maart 2019 om 11:02 door Mario De Wilde

Vandaag is de eerste algemene staking in het onderwijs in 18 jaar tijd. De stakende leerkrachten wensen nu reeds een signaal te geven aan de volgende Vlaamse Regering dat er meer geïnvesteerd zal moeten worden in onderwijs. Ook in de stadsscholen van Brugge zullen enkele leerkrachten het werk neerleggen, maar alleszins veel minder dan gemiddeld in Vlaanderen. De communicatie naar leerlingen en ouders verliep hoe dan ook correct.
Voor het eerst in 18 jaar tijd kondigden de grote vakbonden een algemene stakingsdag af in het Vlaamse peuter-, kleuter-, lager-, secundair- en hoger onderwijs. Heel wat leerkrachten leggen het werk neer om de stijgende werkdruk, die er gekomen is door het M-decreet, aan te kaarten. Daarnaast eisen ze vooral ook meer investeringen in het Vlaamse onderwijs. Met deze staking willen ze een duidelijk signaal geven aan de volgende Vlaamse Regering.
Eerder beperkte stakingsbereidheid
Volgens de vakbonden is de stakingsbereidheid heel groot, vooral dan in het kleuter- en lager onderwijs. Exacte cijfers zijn er voorlopig nog niet, maar vooral onder de leden van de vakbonden zou gestaakt worden. Brugs schepen van onderwijs Ann Soete: “Ik liet de directies van de Brugse stadsscholen in kaart brengen hoe de staking zich daar zou manifesteren. Daaruit blijkt dat de stakingsbereidheid in alle scholen, behalve in de Sint-Michiels-basisscholen, heel beperkt is. In alle school – dus ook in het Sint-Michiels – kunnen de leerlingen vandaag gewoon terecht voor lessen of opvang. In het SNT (volwassenenonderwijs) wordt helemaal niet gestaakt. Hieronder een overzicht van het aantal stakende teamleden per school en wat voorzien is:

Voortreffelijke communicatie
Als schepen van onderwijs geef ik alvast nog een pluim aan alle directies die voortreffelijk communiceerden over deze stakingsdag. Die communicatie verliep ofwel per brief, ofwel mondeling naar de getroffen leerlingen.
Zo communiceerde de directie van Sint-Michiels reeds vorige week dat de stakingsbereidheid groot zou zijn, maar dat er gecentraliseerde opvang zou komen in de afdeling Rijselstraat. In de Triangel wordt slechts door één teamlid effectief gestaakt, maar zijn er wel stiptheidsacties. Zo werd er pas om 9u gestart, in plaats van om 8u30 en wordt de duur van de speeltijd verlengd van 20 naar 45 minuten. Ook dit werd per brief naar de ouders gecommuniceerd.
Wat nu?
Als schepen van onderwijs heb ik op zeer regelmatige basis contact met de directies van de stedelijke scholen. We volgen telkens nauwgezet op wat de verwachtingen en wensen zijn van de scholen en proberen daar – waar mogelijk – ook aan tegemoet te komen. Op die goeie wisselwerking zullen we dan ook blijven inzetten.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.