Home > Ruimere openingsuren in drie vernieuwde recyclageparken van Kortrijk

Ruimere openingsuren in drie vernieuwde recyclageparken van Kortrijk

Geschreven op 6 november 2019 om 09:16 door Mario De Wilde

IMOG verstuurde deze morgen een persbericht over uniforme prijsaanpassingen in de recyclageparken. De intercommunale wil hierbij iedereen stimuleren om meer en beter te sorteren. Stad Kortrijk verduidelijkt graag de situatie op ons grondgebied. De Vlaamse overheid schrijft voor dat geen enkel recyclagepark gratis mag zijn. Kortrijk had zich hieraan nog niet aangepast en werd hiervoor op de vingers getikt. Vanuit het principe “de vervuiler betaalt” dat de afvalberg moet verkleinen, eist Vlaanderen dat alle recyclageparken ‘diftar’ zijn. Diftar houdt in dat er meerdere tarieven zijn voor verschillende fracties (geDIFferentieerde TARieven) die betaald worden volgens hoeveelheid. Momenteel is dit in Kortrijk enkel het geval voor bezoekers met een aanhangwagen of lichte vracht en/of KMO’s op het recyclagepark Graaf Karel de Goedelaan. Wie vandaag met een personenwagen naar de verschillende recyclageparken komt, kan er gratis zijn afval achterlaten. Dit zal dus niet langer kunnen. Kortrijk maakt van deze gelegenheid gebruik om het recyclageparkbeleid te moderniseren.

3 vernieuwde recyclageparken

De Kortrijkzanen zullen vanaf 1 september 2020 terecht kunnen in 3 vernieuwde recyclageparken. Een park voor het zuiden, één voor het noorden en één park voor het centrum, makkelijk bereikbaar via de ring. Het stadsbestuur heeft beslist om niet langer te investeren in het recyclagepark Graaf Karel de Goedelaan omdat het verouderd en slecht gelegen is. Dit recyclagepark ligt immers in een woonbuurt die verder uitgebouwd wordt als onderwijssite met de bouw van de nieuwe campussen van Howest (Penta), Ugent (Veg-i-tec) en Flanders Make. Deze buurt is, samen met Kortrijk Weide, bezig met een transformatie tot nieuw stadsdeel. Een recyclagepark is hier niet op zijn plaats. De stad wil deze gemeenschapsgronden een toepasselijkere functie geven in de ontwikkeling van de onderwijssite. In plaats daarvan kiest de stad voor een samenwerking met de afvalintercommunale IMOG. Het recyclagepark langs de Kortrijksesteenweg in Harelbeke zal daarom opengesteld worden voor de Kortrijkzanen en fors uitgebreid. Het ligt op 800 meter van de stad en scoort qua bereikbaarheid beter dan de andere opties. De mensen moeten niet langer in het centrum van de stad zijn en vrachtwagens worden uit het centrum geweerd. Het IMOG-park aan de Kortrijksesteenweg wordt groter gemaakt en er komt meer personeel. De inrit wordt heraangelegd en ontdubbeld met een extra weegbrug. Ook bij de uitgang komt een extra weegbrug. Ook de recyclageparken in Rollegem en Heule worden vernieuwd. In beide parken komen weegbruggen en het recyclagepark in Heule wordt met 20% groter. Het kleinste recyclagepark van de stad, dat gelegen is aan de Maandagweg, wordt gesloten omwille van klachten in de buurt en de dichte omgeving van scholen. Door voortaan het IMOG-park te benutten, worden jaarlijks 2.331 vrachtwagentransporten met containers van de parken Graaf Karel de Goedelaan en Maandagweg naar de IMOG-site uit het verkeer gehaald. Zo houden we veel zwaar verkeer weg uit het centrum van de stad en beperken we de CO2-uitstoot.

Ruimere openingsuren: van 75 naar 130 uur per week, voortaan ook op maandag

Momenteel zijn de openingsuren van de huidige Kortrijkse recyclageparken verdeeld. Dit omdat dezelfde personeelsleden al die parken moeten openhouden. Daarom breiden we de openingsuren uit van 75 naar 130 uur per week. Maar er is meer. Er zullen steeds 2 van de 3 recyclageparken open zijn. Op piekmomenten zoals de woensdag- en vrijdagnamiddag en de zaterdag zullen de drie parken samen open zijn. Het belangrijkste is dat voortaan ook op maandag parken zullen open zijn, een belangrijke vraag van de Kortrijkse handelaars en zelfstandigen. Deze reorganisatie heeft geen impact op het personeel.

Meer mobiele recyclageparken

De stad wil ook meer inzetten op mobiele containerparken. Zo zal het aanbod van de groeninzameling met de groenkar op verschillende locaties in Kortrijk uitgebreid worden. Onder meer in de omgeving van de Graaf Karel de Goedelaan en de Maandagweg waar de bestaande recyclageparken verdwijnen. Verder werken we aan mogelijkheden om ook andere fracties met mobiele parken op te halen. Hiervoor zullen we samenwerken met de Kringloopwinkel.

Nieuwe tarieven

Voor de samenwerking met IMOG werden de tarieven gelijkgesteld met de regionale IMOG-tarieven. Deze werden aangepast en verlaagd.

Gratis:
-Milieustraatje
-A-hout (paletten,…)
-Snoeihout
-Papier & Karton

Tarief 1: 0.04€/kg
-B-hout (behandeld hout)
-Recupereerbaar bouwafval
-Zacht groen (gras en bladafval) met 500kg vrijstelling/jaar/gezin
-Gipsplaten
-Boomwortels

Tarief 2: 0.2€/kg
-Niet-recupereerbaar bouwafval
-C-hout: geïmpregneerd hout
-Brandbaar afval
-Te storten afval
-Multistroom

Investering

De stad gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met IMOG voor het gebruik van het IMOG-park. Hiervoor wordt een jaarlijkse bijdrage van zo’n 100.000 euro betaald. In de parken van Rollegem en Heule wordt 490.000 euro geïnvesteerd.

Timing

De overstap naar het nieuwe systeem is voorzien voor 1 september 2020. In de beginperiode zullen extra stewards worden ingezet om alles vlot te laten verlopen en de bezoekers te begeleiden. Er volgt uitgebreide communicatie via de verschillende stadskanalen.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.