Home > Rotary Club en stad Ieper zetten plantproject Vijvermeersen verder: zaterdag start

Rotary Club en stad Ieper zetten plantproject Vijvermeersen verder: zaterdag start

Geschreven op 28 maart 2019 om 11:28 door Mario De Wilde

Eind 2017 kwamen een perceel hooiland en een perceel bos in eigendom van de stad Ieper, gelegen op de ‘Vijvermeersen’ langs de zuidwestelijke rand van Zillebekevijver, vrij van pacht. Omdat deze valleigraslanden en het bosje niet geschikt zijn als akkerland (onregelmatige vorm, hellend en vochtig) en het bosje intussen mooie ontwikkeld is, besliste het stadsbestuur om dit gebied niet verder te verpachten, maar in te richten als een kleinschalig natuurgebied. Twintig jaar voordien had de stad hier trouwens reeds 34 inlandse zomereiken aangeplant die intussen tot mooie hoogstammen zijn uitgegroeid. Op voorstel van de dienst milieueducatie en landschap, en de Ieperse Milieuraad zou het aanwezige bosperceel systematisch uitgebreid worden door de aanplanting van streekeigen bosjes en houtkanten. Het ontwerpplan voorzag verder in amfibieënpoelen en de omvorming van het grasland tot een bloemrijk hooiland en ruigte.

Toeval wil dat de gekende Ieperse serviceclub ‘Rotary Club Ieper’ in dezelfde periode op zoek was naar een geschikt terrein om op hun kosten een stukje bos te kunnen aanplanten via een plantproject. De club kwam met haar vraag terecht bij dezelfde dienst milieueducatie, en van het ene kwam het andere: eind februari 2018 plantten ongeveer 25 vrijwilligers van Rotary Club Ieper een eerste deel aan van het nieuwe natuurgebiedje met 600 boompjes en struiken, en een mooie rij hoogstammige zwarte populieren. Na afloop van dit geslaagde project, beloofde de club aan de stad om deze samenwerking te verlengen met een vervolgproject. Zo gezegd, zo gedaan: op zaterdag 30 maart 2019 zullen enkele tientallen leden van de Rotary Club Ieper opnieuw de mouwen opstropen om op hetzelfde terrein aan de slag te gaan.

Het opzet is vrij ambitieus: er staan niet minder dan 1.600 stuks ‘bosgoed’ klaar om nieuwe bosjes, een brede houtkant en een haag aan te planten. In totaal worden 21 soorten streekeigen soorten aangeplant, uitgekozen omwille van hun aantrekkingskracht voor insecten, vogels en andere diersoorten. Intussen kunnen watergebonden soorten, zoals salamanders of libellen, hier een geschikt biotoop vinden dankzij de twee poelen die in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek in 2018 werden gegraven. De plantactie wordt georganiseerd door de dienst milieueducatie en landschap, met ondersteuning van de Werkgroep Natuur van de Stedelijke Milieuraad. De Landschapswacht van de sociale werkplaats De Groene Kans voerde het voorbereidende werk uit. Deze plantactie gaat door nu zaterdag 30 maart 2019 van 9u tot 12u. Er wordt om 9 uur verzameld ter hoogte van de campingcarterrein nabij Zillebekevijver. Schepen Valentijn Despeghel verwelkomt de deelnemers.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.