Home > Roeselare telt maar liefst 70 speelpleinen in 2020

Roeselare telt maar liefst 70 speelpleinen in 2020

Geschreven op 23 juli 2020 om 10:31 door Mario De Wilde

Voor elk kind een speelelement in een straal van 400 meter? Roeselare is goed op weg om haar ambitie waar te maken! Jaarlijks wordt in Roeselare een planning opgemaakt om enerzijds de structurele speelruimte te renoveren en anderzijds nieuwe speelruimte aan te leggen. In 2019 telde de stad maar liefst 66 speelpleinen. In 2020 kwamen er daar nog maar eens 4 bij, waarbij de Stad ook aandacht had voor gebruik van braakliggende gronden. RSL is een sterk groeiende stad, met een groeiprognose van 9,2 % tegen 2026. Volgens de stadsmonitor 2017 woont 55,4% van de kinderen van nul tot elf jaar op loopafstand (400 meter) van speelruimte. De Stad streeft ernaar dat het merendeel van de kinderen (75%) in Roeselare op loopafstand (minder dan 400 m) van een recreatieve ruimte woont.

70 speelpleinen
In 2019 telde Roeselare 66 speelpleinen. In 2020 werden vier nieuwe speelpleinen aangelegd.

– Dumont Wyckhuyse, Krottegem

– Klaproosstraat, Krottegem

– Beatrijsstraat, Beveren

– Hoendererf, Rumbeke

Bereikbaar, veilig en groen
Stad Roeselare wil een fijne stad zijn voor oud én jong. Uit de vele gesprekken met kinderen en jongeren was het duidelijk dat zij het belangrijk vinden om voldoende plekken te hebben om te spelen en te ontmoeten. Ze vinden het belangrijk dat deze plekken autonoom bereikbaar, veilig en groen zijn. En uit verschillende participatietrajecten met kinderen en jongeren leerden we dat kinderen en jongeren avontuurlijk spelen leuk vinden.

Spelen en ontmoeten
We willen dat elk kind en elke jongere zich kan ontplooien in een speelse, veilige en groene omgeving, waar hun creativiteit gestimuleerd wordt. De Stad creëerde leuke, kwaliteitsvolle toegankelijke en duurzame plekken om te spelen en te ontmoeten. Zo werden op Batavia en op het stedelijk Sportstadion nieuwe speelkansen gerealiseerd. Samen met het kinderspeelpleintje naast de ingang van Club Roeselare en het voetbalterreintje aan de Mandeldreef, speelelementen op de groenzone langs TRAX, … is de Stad goed op weg om van RSL een kindvriendelijke stad te maken! Ook de tijdelijke realisatie op de site van Dumont Wyckhuyse is een bewuste keuze. Daarmee telt Krottegem nu maar liefst negen speelzones.

Pop-up op site Dumont Wyckhuyse
De site Dumont-Wyckhuyse in Krottegem, bleef na de afbraak van de voormalige textielfabriek, gedeeltelijk een braakliggend terrein. Bouwmaatschappij De Mandel realiseerde er intussen al enkele (sociale) bouwprojecten. Tussen de Mandellaan, Ardooisesteenweg en de Koornstraat bleef echter een groot stuk onaangeroerd. Dat stuk behoort deels tot Bouwmaatschappij De Mandel en deels tot een private ontwikkelaar.

Groene en recreatieve boost
De wijk Krottegem is niet rijkelijk voorzien van groen en speelelementen. Het stadsbestuur zag er de kans om met enkele eenvoudige ingrepen op de site, de wijk tijdelijk een extra groene en recreatieve boost te geven door er een pop-up parkje in te richten. Het parkje is onderverdeeld in een drietal entiteiten: er is een ontmoetingsruimte met mogelijkheid tot picknicken en vrij spel en er is een multifunctionele zone op het gras waar men kan voetballen, kubb spelen of gelijk welk creatief en vrij spel. Tot slot is de zone op de hoek van Sint-Anne en de Koornstraat ingericht als speeltuin met nieuwe houten speeltoestellen en een heus zandpakket als valbeveiliging .

Biodiversiteit en groen
Het spontaan uitgegroeide groenareaal werd selectief behouden zoals o.a. een groeneilandje met wat bomen en struiken. Ook bleven enkele spontaan ontwikkelde wilde kruidenruigtes onbemaaid. Zo wil de Stad ook kansen geven aan wilde planten, wilde bloemen, kruidachtigen en struiken die uitermate belangrijk zijn voor de biodiversiteit en de ontwikkeling van stadsnatuur. Zo’n vegetaties zijn van groot belang in een stad voor vogels, bijen, vlinders, hommels en insecten in het algemeen. De buitenrand rond het parkje wordt in september nog ingezaaid met een mengsel van wilde bloemen en kruidachtigen. Hoogstammig groen is er al door de inbreng van een 8-tal boombakken die werden gerecupereerd van een andere plaats in de stad. In de tweede helft van augustus worden nog 17 extra mobiele boombakken bijgeplaatst.

Samenwerking met private partners
Het tijdelijk pop-up park op de site Dumont Wyckhuyse kwam er dankzij de samenwerking tussen de Stad en de eigenaars van de site. Dit zou de eerste in een reeks moeten kunnen worden. Met Bouwmaatschappij De Mandel bekijkt de Stad hoe zij ook op hun andere sites extra aandacht kunnen hebben voor speelaanbod. Ook bij private verkavelingen wordt al in ontwerpfase met de Stad in overleg gegaan om speelelementen te integreren.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.