Home > Roeselare kiest voor overal 30 km/uur in heel het stadscentrum

Roeselare kiest voor overal 30 km/uur in heel het stadscentrum

Geschreven op 10 oktober 2022 om 18:24 door Mario De Wilde

Vandaag zijn er verschillende snelheidsregels in Roeselare binnen de bebouwde kom. In een aantal buurten geldt er een snelheidsbeperking van 30 km per uur, maar er zijn ook plaatsen waar je 50 km per uur mag rijden. “Dat zorgt voor verwarring. Daarom kiezen we in het centrum voor een ruimere zone 30, zodat de straten binnen de kleine ring een pak veiliger en leefbaarder kunnen worden. Roeselare trekt absoluut de kaart van meer veiligheid in de stad. Een zone 30 ontmoedigt ook sluipverkeer. We hopen op die manier nog meer mensen te stimuleren om hun verplaatsingen te voet of met de fiets te doen”, aldus schepen Stefaan Van Coillie
Voor iedereen veiliger
Internationaal wordt 30 km/u. als standaardlimiet aanbevolen op plekken waar zachte weggebruikers en gemotoriseerd verkeer gemengd worden. In heel wat straten is het door de beperkte breedte niet mogelijk om fiets- en autoverkeer helemaal van elkaar te scheiden. Zone 30 is daar een goede maatregel om bij te dragen tot ieders veiligheid. Een verlaging van de rijsnelheid kan het aantal verkeersslachtoffers drastisch doen verminderen. Bij een aanrijding met 50 km/u. loopt een voetganger ongeveer drie keer meer risico op zware verwondingen en zes keer meer risico om te overlijden dan bij 30 km/u. Aan lagere snelheid heeft een bestuurder ook een veel breder gezichtsveld en kan hij sneller reageren op iets wat links of rechts van hem gebeurt.
Voor inwoners leefbaarder
Met 30 km/u. wordt de straat ook leefbaarder. Dat hebben wereldwijd al verschillende verkeers- en mobiliteitsexperten kunnen vaststellen. Minder nodeloos optrekken en afremmen kan leiden tot minder vervuiling, minder geluidsoverlast en zelfs vlotter verkeer. Een snelheidsbeperking biedt mogelijkheden om bredere voetpaden en meer groene elementen te voorzien.

Een samenhangend geheel vervangt het lappendeken aan snelheidsregimes
Op vandaag rijd je al maximum 30 km/u. in een aantal straten in het centrum. Denk maar aan de schoolomgevingen, in pas heringerichte straten zoals Jan Mahieustraat, Ardooisesteenweg, Spanjestraat, Arme Klarenstraat, … en in de fietsstraten Kattenstraat en Vijfwegenstraat. “De huidige situatie zorgt er voor dat je in bepaalde omgevingen verschillende keer van 50 naar 30 en terug naar 50 gaat. Dat is niet helder en willen we veranderen. Door met één groot aaneengesloten geheel te werken kiezen we voor duidelijkheid en kunnen we de signalisatie beperken, met duidelijke borden en markeringen aan het begin en einde van de zone”, aldus nog chepen Stefaan Van Coillie
Klaar tegen 1 september 2023
De Stadsdiensten zijn nu in detail aan het voorbereiden welke nieuwe verkeersborden en markeringen precies waar moeten komen. We willen graag alle signalisatie en markeringen klaar hebben tegen de start van het nieuwe schooljaar. De aanpassingen zullen gebeuren vóór en tijdens de zomervakantie. De hinder bij deze uitvoering zal beperkt blijven. Voor het aanbrengen van markeringen zijn de weersomstandigheden een belangrijke factor. Op een aantal plaatsen zal het ook wenselijk zijn om bij het binnenkomen van de zone 30 extra infrastructurele maatregelen te voorzien voor het creëren van een poorteffect. Deze ‘poorten’ moeten ervoor zorgen dat de overgang van 50 km/u. naar 30 km/u. extra geaccentueerd wordt. Hier en daar is het dus mogelijk dat er tijdelijk enkele voorlopige ingrepen gebeuren zoals bloembakken, bredere voetpaden, … in afwachting van een grondigere herinrichting later.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.