Home > Restanten voormalige begraafplaats en gracht gevonden bij werken in Oostkerke

Restanten voormalige begraafplaats en gracht gevonden bij werken in Oostkerke

Geschreven op 25 maart 2022 om 08:57 door Mario De Wilde

Bij de rioleringswerken in de Processieweg in Oostkerke zijn graven en een gracht gevonden. De voormalige begraafplaats bevindt zich in de gedempte bedding van de gracht. De skeletten dateren vermoedelijk uit de late Middeleeuwen. Verder onderzoek moet dit bevestigen. De rioleringswerken zullen door de vondsten vertraging oplopen. Een voorlopige schatting is drie weken. De Processieweg bevindt zich rond de kerk in Oostkerke. Onder het opgebroken wegdek bleek een tot nu toe ongekende gracht te liggen. Vermoedelijk dateert die uit de 11e-12e eeuw en liep de waterweg dwars door het dorp. Dat is af te leiden uit de verkleuringen in de ondergrond die de archeologen deze week bloot legden. In de bedding van de gracht werden al 7 skeletten gevonden. Die worden minutieus verwijderd voor verder onderzoek. De skeletten kunnen uit de periode 15e-18e eeuw dateren.

De archeologische opgravingen lopen simultaan met de riolerings- en wegenwerken in de Processieweg en de Sint-Guthagostraat. De archeologische putten situeren zich aan de achterzijde van de kerk. De kerk bevond zich vroeger meer in deze richting. Daardoor kan het dat de begraafplaats tot voorbij de bestaande kerkhofmuur liep. “Het is belangrijk dat we de geschiedkundige informatie over Oostkerke goed inventariseren”, duidt burgemeester Joachim Coens. “De archeologen moeten tijd krijgen voor hun werk maar anderzijds dringen we aan op een snelle voortgang van de werken waarvan de duurtijd op minstens anderhalf jaar wordt geschat.”

De archeoloog die de werken opvolgt, Jeroen Vande Borre, spreekt van een belangrijke vondst die leidt tot nieuwe informatie over het Oostkerkse verleden. Zijn team graaft momenteel op, meet op en inventariseert de vaststellingen. Daarna kan de aannemer starten met de aanleg van de riolering. De uitvoering van de plannen komt niet in het gedrang. Na overleg met alle betrokkenen wijst een ruwe schatting momenteel op een vertraging van een drietal weken. De twee weken voor archeologische opgravingen die voor deze fase in de initiële planning waren opgenomen, zijn hier niet vervat. Concreet zou de Processieweg en Sint-Guthagostraat maar tegen het zomerbouwverlof zijn afgewerkt. De rioleringswerken in Oostkerke hebben als doel om het afval- en regenwater gescheiden te laten afvoeren en de dorpskern te verfraaien. De volledige vernieuwing van het dorp moet tegen eind 2023 zijn afgerond.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.