Home > Rechter verbiedt Vlaamse Waterweg om nog verder bomen te kappen in Beernem

Rechter verbiedt Vlaamse Waterweg om nog verder bomen te kappen in Beernem

Geschreven op 13 oktober 2022 om 16:52 door Mario De Wilde

De Vlaamse Waterweg, nv (DVW) mag de kanaalbermen van het kanaal Gent-Brugge niet verder kaalkappen. Dit werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) in het arrest van 29 september 2022 bepaald.
Een korte resumé. Januari 2021, de groene gemeente Beernem wordt opgeschrikt door de brutale kaalkap van het geliefde Capibarapad. Het Capibarapad maakte deel uit van de groene oevers van het kanaal Gent-Brugge. Dit kanaal vormt een belangrijk groen lint, met niet te miskennen corridorfunctie, die de provincies met elkaar verbindt. In alle stilte, zo bleek achteraf, was men half december al begonnen te in Sint Joris, lokaal protest werd toen in de kiem gesmoord. Uiteindelijk werd een groene strook van 2, 9 km vernietigd. De kaalkap én het gebrek aan communicatie ontketende een golf van burgerprotest. De actiegroep Kappen Kanaal Beernem werd opgericht en het protest werd zoveel mogelijk verspreid via sociale media en pers. Omwille van het protest werden er zelfs enkele parlementaire commissies aan de zaak gewijd. Minister Peters en Demir deden toen heel wat vage beloftes, die tot op de dag van vandaag bij beloftes gebleven zijn. De onrechtmatige kaalkap werd aanvankelijk in alle toonaarden ontkend, de werken kaderden in een achterstallig onderhoud. Ten onrechte werden de inwoners van Beernem en al hun medestrijders gedegradeerd tot emotioneel en onwetend gepeupel.

Tot er op 22 maart 2021 aanplakbiljetten verschijnen aan de oevers van het kanaal. De Vlaamse Waterweg verkreeg van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) een omgevingsvergunning tot vegetatiewijziging. De slinkse handelswijze van DVW en ANB wordt al snel duidelijk wanneer men de omgevingsvergunning naderbij bekijkt:
– De vergunning werd aangevraagd half december, rond hetzelfde tijdstip dat de grote kaalkap begon. De vergunning werd, zelfs na negatief advies van de gemeente, begin maart toch goedgekeurd door het ANB. In de vergunning staat te lezen ‘Hier wordt momenteel op basis van een beheerplan uit 2009 een hakhoutbeheer met een omlooptijd van 4 jaar toegepast. Dit plan is niet bekrachtigd conform de geldende wetgeving. Om in regel te zijn met het vegetatiebesluit vraagt de Vlaamse Waterweg nv nu een omgevingsvergunning vegetatiewijziging aan voor haar hakhoutbeheer.’ Een bekentenis, zwart op wit, dat er gekapt werd zonder geldige vergunning.

– Gezien de vergunning via vereenvoudigde procedure werd afgeleverd, werd er geen openbaar onderzoek georganiseerd en kon er geen bezwaarschrift ingediend worden. Er kon enkel nog beroep aangetekend worden, met bijhorende financiële kost.
– De vergunning werd verleend door M.E., op dat moment leidend ambtenaar van ANB én bestuurder en voorzitter van het auditcomité van DVW.

Mede dankzij de crowdfunding kon de vzw Bescherm Bomen en Natuur met succes beroep aantekenen tegen deze vergunning. Het arrest tot vernietiging van de omgevingsvergunning vegetatiewijziging werd door de zesde kamer uitgesproken in de zitting van 29 september 2022.
Deze overwinning voor de natuur, dit arrest is op zijn minst een belangrijke vermelding waard. Want dit arrest schept een belangrijk precedent voor verdere vergunningsbetwistingen in het kader van natuurbehoud. In het arrest oordeelde de Raad niet enkel over de aangevraagde afwijking van de kapcyclus maar eveneens over het hakhoutbeheer zelf.

De Raad oordeelde dat hakhoutbeheer niet zonder meer een automatische handeling mag zijn. Wanneer het gaat om oude bomen met oude nesten en holen, mag er niet zomaar vanuit gegaan worden dat er geen nadelige gevolgen zullen zijn voor voortplantings- en rustplaatsen van vogels en vleermuizen. Daarom moet in beginsel steeds, op basis van objectieve informatie en in het licht van specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het betrokken gebied, gemotiveerd worden waarom de schade aanvaardbaar is en hoe die tot een tot een absoluut minimum zal beperkt of voorkomen worden.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.