Home > Provincie zet licht op groen voor uitbreiding slachthuis Tielt

Provincie zet licht op groen voor uitbreiding slachthuis Tielt

Geschreven op 15 juni 2021 om 09:17 door Mario De Wilde

De Provincie West-Vlaanderen keurt de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het slachthuis van Debra-Freeze NV in Tielt goed. Dat is beslist in de zitting van de deputatie van donderdag 10 juni. Aan de goedkeuring zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Deze beslissing voert in belangrijke mate de keuzes uit die in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) zijn vastgelegd.

In 2017 heeft de provincieraad via het PRUP ‘Slachthuis Tielt’ de ligging van het slachthuis op de huidige locatie bevestigd en tevens een aantal uitbreidings- en aanpassingsmogelijkheden mogelijk gemaakt. Belangrijk was hierbij dat het mogelijk werd om de transportorganisatie van het bedrijf aan te passen, waardoor het meeste verkeer nu verloopt via de goed ontsloten Wingensesteenweg in plaats van in de nabijheid van woningen.

De betrokken instanties beoordelen dat de aanvraag volledig voldoet aan het PRUP en zal leiden tot een beter en volledig landschappelijk geïntegreerd bedrijf dat minder hinder zou moeten veroorzaken. De verdere uitbouw van het bedrijf zal volledig verlopen via de Wingensesteenweg.
Uitbreiding slachtcapaciteit en nieuwe gebouwen.
De omgevingsvergunning omvat een uitbreiding van de slachtcapaciteit, van 1,5 miljoen varkens op jaarbasis naar 2,4 miljoen. Verder wil het slachthuis op de site nieuwe gebouwen plaatsen, met een frigo van 2.780 m2, een gebouw voor opslag en waterzuivering van 2.387 m2 en een uitbreiding van het werkatelier van 1.104 m2. Er komt ook een groene bufferzone en wadi voor de opvang van het regenwater van de nieuwe gebouwen met een inhoud van 1.200 m³. Deze werken worden voorzien in verschillende fasen.
Vergunning onder voorwaarden
De deputatie meent dat er voldoende maatregelen genomen werden om tegemoet te komen aan de bezorgdheden die leven bij de buurt en bij het stadsbestuur omtrent aspecten zoals geur, geluid en waterhuishouding.
Zo mag er voortaan 15 keer per jaar op zaterdag vroeger (om 4 u ipv om 7 u) varkens aangevoerd worden, in plaats van de gevraagde 25 keer. Bovendien wordt de concrete impact hiervan op de voet gevolgd en tussentijds beoordeeld na 5 dergelijke zaterdagen.
Bij deze aanvraag wordt niet langer gevraagd om de buurtweg af te schaffen. Er worden immers in het kader van deze aanvraag geen stedenbouwkundige handelingen hierop voorzien.
Openbaar onderzoek en adviezen
Het openbaar onderzoek in Tielt liep van 26 februari 2021 tot en met 27 maart 2021. In totaal werden er 90 bezwaarschriften ingediend. Die hadden betrekking op de vrees dat de uitbreiding voor extra hinder in de ruime omgeving zou zorgen, wat door de vergunning wordt ondervangen. Aspecten van dierenwelzijn kwamen ook aan bod in de bezwaren, maar dit is geen beoordelingscriterium voor een omgevingsvergunning. Andere instanties nemen dit via hun kanalen ter harte.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie gaf unaniem gunstig advies met aanbevelingen. Alle andere adviesorganen gaven een gunstig, of grotendeels gunstig advies. Het stadsbestuur van Tielt is slechts gedeeltelijk gunstig. Er werd met de adviezen rekening gehouden.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.