Home > Provincie keurt bouw en exploitatie van drie windmolens (Brugge-Zuienkerke) onder voorwaarden goed

Provincie keurt bouw en exploitatie van drie windmolens (Brugge-Zuienkerke) onder voorwaarden goed

Geschreven op 14 september 2021 om 17:32 door Mario De Wilde

De Provincie West-Vlaanderen keurde in haar deputatiezitting van donderdag 9 september de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van drie windmolens in Brugge-Zuienkerke goed. Het betreft een gezamenlijke aanvraag van de firma’s Luminus, Elicio en W-Kracht. Aan de goedkeuring zijn enkele voorwaarden verbonden. De aanvraag werd ingediend op 18 mei 2021. Die omvat de bouw en exploitatie van drie windturbines langs de N31 op de grens tussen Brugge en Zuienkerke, in agrarisch gebied.

De meest noordelijke turbine zou worden ingepland in Zuienkerke, ten zuid-oosten van de wijk ‘Vagevuur’. De andere 2 in Brugge, ten oosten van de N31 in een zone waar zich op termijn, via het gewestelijk RUP, een stedenbouwkundige ontwikkeling kan voordoen, richting bedrijventerrein een voetbalstadion is gepland. Het gaat om windturbines met een vermogen van elk 4,8 megawatt (MW).

Adviezen en openbaar onderzoek
Diverse Vlaamse diensten brachten een gunstig advies uit (Agentschap Wegen en Verkeer, Agentschap Natuur en Bos en het Vlaamse departement Omgeving), net als de Nieuwe Polder van Blankenberge. Tijdens het openbaar onderzoek in Brugge en Zuienkerke werden vele honderden bezwaren ingediend. De bezwaren bevatten naast argumenten als geluidshinder, slagschaduw, visuele impact, en negatieve gezondheidsimpact, argumenten als aantasting van het buitengebied enz. In Zuienkerke leeft deze vrees, maar speelt vooral ook de vrij beperkte afstand van de meest noordelijke windturbine tot sommige woningen en de wijk Vagevuur mee.

Zowel de stad Brugge als de gemeente Zuienkerke hadden ook heel wat kritische bemerkingen en brachten een negatief advies uit. De stad Brugge wil bv. niet dat er aan die kant van de N31 windturbines komen. Rekening houdend met alle adviezen, bracht de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie een gunstig advies uit.

Vergunning onder voorwaarden door de deputatie
De Provincie volgt het gunstig advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, die alle adviezen beoordeelt en daaruit een finaal advies maakt. De deputatie meent dat, mits het respecteren van de normen zoals omschreven in Vlarem II (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) er voldoende garanties zijn dat de hinder van deze windmolens onder controle is, zoals: maximum acht uur slagschaduw op jaarbasis in combinatie en cumulatief met maximum een half uur slagschaduw per dag. Ook de geluidsnormen liggen vast en ook kunnen altijd gecontroleerd worden.

Op vlak van de ligging benadrukt de deputatie dat windturbines enkel te verantwoorden zijn omwille van de ligging nabij de N31 en in geen geval een aanknopingspunt kunnen zijn om later dieper in de open ruimte te gaan insnijden.

Locatie met een historiek aan windmolendossiers
De locatie waar de windmolens zouden komen kent een lange historiek aan aanvragen voor windmolens. Toch zijn er een aantal relevante verschillen ten opzichte van eerdere, niet vergunde pogingen in dit gebied. Ondermeer gaat het deze keer om één globale aanvraag van drie betrokken projectontwikkelaars in plaats van dossiers in verspreide slagorde. Het zijn bovendien ook net die drie ontwikkelaars die de windmolens in de omgeving exploiteren, wat het veel eenvoudiger en eenduidiger maakt om correct om te gaan met de cumulatieve beperkingen inzake slagschaduw en geluid.

10 reacties

Johan Vervaeke
Geschreven op 2021-09-15 12:42:34
Niet te geloven!!! Wat een beslissing? Beste politici, Wordt er dan geen rekening gehouden met: - de 170 woningen die zeer dicht bij die ene molen staan. 170 woningen waarover niks gezegd wordt in de situeringsnota van de aanvragers. Het Studieburo spreekt slechts over een leegstaande hoeve zonder ramen op 135m!!!!. NIET over 170 gezinswoningen. In het GRS = Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (omzendbrief 2014) wordt de Vagevuurwijk omschreven als woonconcentratie! Hoe kan men dit dan negeren????? - “ Vlarem 2” die niet meer voldoet aan de Europese normen, dan zo maar aanvaard? => Vlarem 2 normen voor geluidshinder: door Europa vernietigd (te oude normen gebruikt) - het dd 31 mei 2021 door een provinciaal ambtenaar opgestelde windplan voor Brugge en omgeving. Daarin wordt voorgesteld: geen windturbines ten westen van de N31 =>Dit wordt een precedent !!!! - De opmerking van Fluxys: nl: “te dicht bij gasleiding”, die vorig jaar reeds geformuleerd werd, wordt genegeerd. - de plannen van “Agentschap van wegen en verkeer”. Om de oude arm N31 om te bouwen tot gebruik voor FredPol voor een weegbrug, en eventueel Heli-haven. Wordt dit ook zomaar genegeerd, of zal de typische reactie dan zijn: “oeps daar weten wij niks van???” Over bundeling moet hier ook niet gesproken worden. De huidige windturbines op B-park hebben een rotorhoogte van 85m, de nieuwe zouden een rotohoogte hebben van 136m Tiphoogte: B-park = 120m, Nieuwe = 234m Of….. is het feit dat Elias reeds de aansluitleiding plaatste het hogere financiële feit dat speelt?? Dan moeten wij naar de “Raad voor vergunningsbetwisting”.
Lesly
Geschreven op 2021-09-15 07:13:49
"Het zijn bovendien ook net die drie ontwikkelaars die de windmolens in de omgeving exploiteren, wat het veel eenvoudiger en eenduidiger maakt om correct om te gaan met de cumulatieve beperkingen inzake slagschaduw en geluid." Les excuses sont faites pour s'en servir!! Als je het goed kan uitleggen maakt de natuur, de bewoners, de rede en ratio weinig uit!?!?!?!??????
Christopher strubbe
Geschreven op 2021-09-15 06:31:06
Voor de kust willen ze geen windmolens op 10 km afstand voor het zicht, hier komen ze op 200m, zicht, lawaai en slagschaduw inbegrepen! Onbegrijpelijk! Op industriepark heb ik er niks op tegen maar hier wel, wij leven op minder dan 500m vanhoogspanning, a11, verbrandingsoven, waterzuiveringsstation, crematorium, gascentrale, industriepark, shoppingcenter en misschien binnen enkele jaren een voetbalstadion ! Tevens bevinden wij ons op een aanvliegroute van Oostende, vliegtuigen vliegen hier op 1000 m hoogte om te landen in Oostende! Windmolens die geluid , lelijk zijn en slagschaduw maken kunnen wij hier echt wel missen,
Landuyt Ingrid
Geschreven op 2021-09-14 21:09:50
Weeral weer eens bewezen, het grote geld heeft weer voorrang op onze woon-kwaliteit ! We kijken al uit op tig windmolens. We horen de wieken zwaaien, en slagschaduw is wel degelijk aanwezig , maar hun dikke boek berekeningen spreken dit tegen !! Wat is de waarheid de FEITEN of hun BEREKENINGEN!!!
Tom Borghmans
Geschreven op 2021-09-14 20:12:25
Een grove schande, zonder respect en aandacht voor de lokale bewoners of de omgeving. Dit is een volledig onaangepaste plaats voor dit project en is niet gedragen door 1 enkele bewoner van zuienkerke of noord brugge.
Gunst Annick
Geschreven op 2021-09-14 19:43:42
Ik kan dit alleen maar beamen. Ik ben een van de inwoners can de Vagevuurwijk die slachtoffer dreigt te worden van deze schandelijke praktijken. Triestig om vast te stellen dat je als burger wederom niks betekent en dat bedrijven na 3 negatieve aanvragen op exact dezelfde plaatsen nu wel groen licht krijgen. Waarom? Daar hebben wij het raden naar want zelfs een deftige eerlijke communicatie kan er niet af. Respectloos
Daniel Boussy
Geschreven op 2021-09-14 19:43:32
Het is een schande dat het kapitaal uit geldgewin die mastodonten plaatst op plaatsen die storend zijn voor de burger . Zet die draken op zee en geen mens die tegen is .
Frank Bonneure
Geschreven op 2021-09-14 18:50:57
Een pure schande dat een "verkozen" provinciale commissie de grieven en bezwaren van meer dan 1400 personen, die in de onmiddellijke omgeving wonen en reeds ettelijke jaren er tegen vechten, zomaar naast zich neer legt puur omwille van het sluitend technisch dossier. Wat met het menselijk aspect?? 170 gezinnen in de Vagevuurwijk en tal van omwonenden in Brugge worden andermaal gegijzeld door geld en macht... De politiek is er echter blind voor (of moeten we hierbij andere kanttekeningen maken...?) Hopelijk wordt deze beslissing op een correcte manier aangevochten door onze lokale overheden via de RVvB... Het is nog niet verloren!
Michel Persoons
Geschreven op 2021-09-14 18:46:49
Een echte schande. Werken er wel mensen bij de Provincie of komen die van een ander planeet. Zou goed zijn een met naam en toenaam te vermelden welke individuen dergelijke goedkeuringen geven. De windmolens in Zuienkerke zullen letterlijk in de voor en achtertuin van de bewoners staan. Politiek = geldlust en heeft niets meer met de bevolking te maken. Beschaamd Vlaming te zijn!
Kelly Dehulster
Geschreven op 2021-09-14 18:26:44
Geldgewin primeert andermaal boven schadelijke gevolgen voor milieu en gezondheid van de omwonenden. Windturbines worden zowel in Brugge als in Zuienkerke op schandalig dichte afstand van woningen neergepoot (tot zelfs op amper 188 meter). Geen enkele berichtgeving hiervan ontvangen als onmiddellijk naastliggende omwonende. Uitzondering op uitzondering typeert de aanvraag. Alles gebaseerd op een achterhaalde wetgeving die niet voldoet aan de Europese Wetgeving + bijkomend Vlaams nooddecreet als een intriest manoeuvre om de Europese Wetgeving alsnog tijdelijk te omzeilen nu dit aan het licht is gekomen.

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.