Home > Primeur AZ Sint-Jan: nieuwe cardio-eenheid past nieuwe hartspierpomp-hersteltechniek toe

Primeur AZ Sint-Jan: nieuwe cardio-eenheid past nieuwe hartspierpomp-hersteltechniek toe

Geschreven op 15 maart 2021 om 18:07 door Mario De Wilde

Op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV voerde het team van de nieuwe cardio-unit onder begeleiding van dr. Jan Van der Heyden, dr. Ian Buysschaert en dr. Philippe Debonnaire op 12 maart met succes een nieuwe percutane techniek voor het herstel van de hartspierpomp toe: AccuCinch. Het ging om de eerste toepassing van deze therapie in de Benelux. Deze zal voor veel patiënten met hartfalen een uitkomst bieden.
Primeur voor de Benelux

Op 12 maart paste de nieuwe cardio-eenheid op campus Sint-Jan in het kader van een klinisch kernonderzoek een nieuwe minimaal invasieve therapie toe om hartfalen tegen te gaan. De CORCINCH-EU-studie gaat de veiligheid en doeltreffendheid na van het nieuwe en vernieuwende AccuCinch-systeem voor herstel van de hartspierpomp (AccuCinch Ventricular Restoration System). Wereldwijd zijn er tot dusver een 100-tal patiënten behandeld met deze techniek en nu dus ook de eerste in de Benelux.
Hartstructuur en hartpompfunctie verbeteren De patiënt, een 73-jarige man, had al jaren last van hartfalen door een verminderde hartfunctie. Met de nieuwe kathetertechniek plaatste de cardioloog via de slagader een flexibel ringetje in de hartkamer en bevestigde het aan de linker hartkamerwand, net onder een van de hartkleppen. Het implantaat moet de linker hartkamer verkleinen, de spanning op de hartkamerwand verlagen en de hartwand ondersteunen en versterken. Het nieuwe systeem is ontwikkeld om de hartstructuur en hartpompfunctie te verbeteren en kan helpen om de symptomen van hartfalen te beperken, de levenskwaliteit te verbeteren en mogelijk ook de levensverwachting te verhogen.

Wat houdt hartfalen in

De nieuwe therapie zal voor veel patiënten met hartfalen een uitkomst bieden. Wereldwijd lijden naar schatting 26 miljoen volwassenen aan hartfalen, een aandoening waarbij de hartspieren verzwakken en niet langer in staat zijn om voldoende zuurstofrijk bloed doorheen het lichaam te pompen.1 Wie aan hartfalen lijdt, kampt met steeds erger wordende symptomen zoals aanhoudende uitputting, ademhalingsproblemen, verwardheid en geheugenverlies. Ongeveer de helft van de patiënten met hartalen vertoont uitzetting van de linker hartkamer, die de belangrijkste pompfunctie vervult. Dat veroorzaakt spanning op het hart en leidt tot verminderde zogeheten ejectiefractie (doeltreffendheid van de pompfunctie).2 Tot de helft van de patiënten die met hartfalen te maken krijgen, sterft binnen de vijf jaar na diagnose.3 Nieuwe minimaal invasieve therapie De standaard behandelingsmogelijkheden voor hartfalen omvatten aanpassing van de levensstijl, medicatie en de implantatie van een pacemaker om de hartpompfunctie te ondersteunen (de zogeheten hartresynchronisatietherapie). Omdat hartfalen verder evolueert, verergeren de symptomen meestal mettertijd. Als de bestaande opties niet langer volstaan om de situatie onder controle te houden, hebben patiënten dus nieuwe behandelingsopties nodig. De eerste onderzoeksresultaten wijzen erop dat het AccuCinch-systeem de oplossing kan zijn voor patiënten met hartfalen en verminderde ejectiefractie (HRrEF) en dat deze nieuwe optie de hartpompfunctie mogelijk kan verbeteren en verdere vooruitgang van de ziekte kan vertragen.
“Er zijn veel patiënten met hartfalen die nood hebben aan een behandelingsmogelijkheid die de symptomen onder controle kan houden wanneer resynchronisatietherapie daar niet langer in slaagt”, zegt dr. Jan Van der Heyden, cardioloog in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. “Door aan studies zoals de CORCINCH-EU deel te nemen, willen we een sleutelrol vervullen in de zoektocht naar veilige en doeltreffende alternatieven voor hen.”

1. Ponikowski P, et al. Heart failure: preventing disease and death worldwide. ESC Heart Failure 2015;1:4–25.

2. Murphy S, Ibrahim N, Januzzi J. Heart Failure with Reduced Ejection Fraction, A Review. JAMA. 2020;324(5):488-504

3. Virani SS, Alonso A, Benjamin EJ, Bittencourt MS, Callaway CW, Carson AP, et al. Heart disease and stroke statistics—2020

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.