Home > Politieke partij wil verplichte gemeenschapsdienst aanbieden voor langdurig werklozen in Beernem

Politieke partij wil verplichte gemeenschapsdienst aanbieden voor langdurig werklozen in Beernem

Geschreven op 25 januari 2023 om 08:37 door Mario De Wilde

Op 1 januari 2023 voerde de Vlaamse regering de ‘verplichte gemeenschapsdienst’ in. Zo wil men langdurig werklozen die meer dan twee jaar zonder job zitten, inschakelen voor maatschappelijk relevante taken. De Vlaamse overheid voorziet nu een opstartfinanciering voor lokale besturen die leerwerkplekken ter beschikking stellen en faciliteren. De voorwaarde is dat steden en gemeenten uiterlijk op 31 maart 2023 een projectvoorstel indienen bij Europa WSE. “Met de N-VA stellen we op de gemeenteraad van 26 januari 2023 voor dat ook het gemeentebestuur van Beernem een dossier indient. Zo kunnen langdurig werklozen opnieuw sociale vaardigheden en het nodige arbeidsritme verwerven in hun eigen gemeente. Dit kan een belangrijke opstap zijn richting een passende job op de gewone arbeidsmarkt ”, vertelt gemeenteraadslid Lode Vanneste(N-VA).

“Het aantal leerwerkplekken die de gemeente aanbiedt en het aantal opgeleide mentoren die daarvoor vereist is, bepaalt de hoogte van de subsidies door de Vlaamse overheid. Gemeenten kunnen kiezen om 3, 6, 18 of 39 werkplekken aan te bieden. Dat komt neer op 1, 2, 6 of 13 opgeleide mentoren om alles op te volgen. De subsidies variëren van minimum 7.396,84 euro tot maximum 96.158,96 euro. Gemeentes kunnen ten laatste op 31 maart 2023 een projectvoorstel indienen bij Europa WSE. Daarvoor is onder meer een formele beslissing van de gemeenteraad vereist om de gemeenschapsdienst op te starten. We hopen daarom op de goedkeuring van de andere partijen in de gemeenteraad om minstens drie werkplekken aan te bieden aan langdurig werklozen uit onze gemeente”, stelt Lode Vanneste

Gemeenschapsdienst toont werkbereidheid aan

Wie meer dan 2 jaar zonder job zit, kan vanaf 1 januari 2023 verplicht worden om laagdrempelige en kleinschalige taken uit te voeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen. “De gemeenschapsdienst blijft wel beperkt. De prestaties bedragen minstens 32 uur per maand of 2 halve dagen per week en maximaal 64 uur per maand en dit gedurende maximaal 6 maand. Tijdens de gemeenschapsdienst wordt gewerkt aan de generieke competenties en wordt een arbeidsritme opgebouwd. Tevens kan de betrokkene via de verplichte gemeenschapsdienst de werkbereidheid aantonen. Als de werkzoekende deze actie in het traject naar werk weigert, kan men immers gesanctioneerd worden”, verduidelijkt West-Vlaams volksvertegenwoordiger en arbeidsmarktspecialist Axel Ronse (N-VA).

Subsidies via Europees Fonds REACT-EU

Om voldoende werkvloeren ter beschikking te stellen voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt rekent de Vlaamse overheid op steden en gemeenten. Via Europa WSE en het Europese Fonds REACT-EU subsidieert Vlaanderen alle kosten die dat voor lokale besturen met zich meebrengt. Dit fonds is een initiatief van de Europese Unie om het hoofd te bieden aan de economische gevolgen van de coronapandemie.

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.