Home > Plannen voor de Nieuwe Sluis Zeebrugge zijn bekend

Plannen voor de Nieuwe Sluis Zeebrugge zijn bekend

Geschreven op 17 juli 2023 om 18:16 door Mario De Wilde

De Vlaamse Regering zet belangrijke stappen in besluitvormingsproces van twee complexe projecten Afgelopen vrijdag op de agenda van de Vlaamse Regering: het voorontwerp projectbesluit voor de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW) – een onderdeel van het ECA-project – ​ én het voorontwerp kaderprojectbesluit van de Nieuwe Sluis Zeebrugge (NSZ). Deze twee havendossiers zijn van groot belang voor Port of Antwerp-Bruges: ze zorgen niet enkel voor economische zekerheid, maar dienen ook als hefboom om de haven beter in te passen in de omgeving en zo de leefbaarheid voor de omwonenden te garanderen. Nu deze formele stap voor beide projecten genomen is, gaan de adviesronden van start.

Onmisbare schakel voor de economie
De projecten “Extra Containercapaciteit Antwerpen” en “Nieuwe Sluis Zeebrugge” zijn cruciaal om de haven klaar te stomen voor de toekomst. De Haven van Antwerpen-Brugge fungeert als onmisbare schakel in de bevoorrading van en de export uit het land. Import en export, o.a. via containers, houden onze maatschappij en economie draaiende. De Vlaamse Regering wil daarom extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen voorzien. De bouw van een nieuwe sluis in Zeebrugge zorgt voor een tweede toegang tot de achterhaven. Bovendien zal de bestaande infrastructuur onder handen genomen worden. Het project zorgt niet enkel voor economische zekerheid, maar maakt ook een einde aan de onzekerheid over de toekomst bij de omgeving.

WOW, daarnaast, heeft betrekking op de aanleg van een multimodale ontsluiting (spoor, auto- en vrachtverkeer, fiets) van in de Waaslandhaven tot op het hoofdnet. Het verkeer van en naar de haven op de Linker-Scheldeoever zal vlotter kunnen doorstromen en dat al vóór de realisatie van het geplande Tweede Getijdendok in het kader van het ECA-project. WOW focust dus enerzijds op het verbeteren van de huidige verkeerssituatie, maar is ook toekomstbestendig. De nieuwe weg- en spoorinfrastructuur zorgt ervoor dat de containers die behandeld worden in het geplande Tweede Getijdendok vlot richting hun eindbestemming geraken.

Leefbaarheid als prioriteit
Elk van deze projecten heeft een grote impact op de omgeving, zowel tijdens als na de werken. De partners in het project – stad Brugge, de Vlaamse overheid en Port of Antwerp-Bruges voor NSZ en MLSO, de Vlaamse overheid en Port of Antwerp-Bruges voor ECA – zijn zich daar zeer van bewust. De leefbaarheid garanderen is echter een uitermate belangrijk criterium om beide projecten te laten slagen. De projectpartners houden actief rekening met de wensen en noden van de omgeving door met hen in gesprek te gaan. Een concreet resultaat daarvan is het Ommelandverbond, dat in 2022 gesloten werd tussen 13 partijen. Actiegroepen, de landbouw- en de natuursector, havenspelers en de overheid slaagden erin hun belangen te verenigen, iets waar alle partners zich blijvend voor inzetten.

Volgende stappen
De besluitvormingsprocedure voor complexe projecten moet verschillende formele stappen doorlopen. Eén daarvan is het voorontwerp projectbesluit voor WOW en voorontwerp kaderprojectbesluit voor NSZ, die beiden vrijdag werden voorgesteld aan de Vlaamse Regering. Dit betekent meteen de start van een nieuwe ronde. De adviesinstanties gaan nu aan de slag met de onderzoeksresultaten, waarna later ook de ruime bevolking kan reageren tijdens een openbaar onderzoek. Een definitief projectbesluit kondigt vervolgens de start aan van de uitvoeringsfase van de projecten.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “Zowel ECA als NSZ zijn noodzakelijk om onze positie als wereldhaven te verzekeren. Dat het belang van een gedegen ontsluiting van onze haven onderkend wordt door de Vlaamse Regering, juichen wij ten zeerste toe. We willen een goede buur blijven voor de omwonenden, omliggende verenigingen en bedrijven in de haven. Daarom blijven we met hen in dialoog gaan om beide projecten tot een degelijk en gedragen einde te brengen.”

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, is extra containercapaciteit in de Haven van Antwerpen-Brugge absoluut nodig. Ik ben verheugd dat de Vlaamse Regering deze verdere stap op weg naar de realisatie van het project heeft genomen. Dat vooreerst de ontsluiting wordt waargemaakt, waardoor de omliggende havenbedrijven vlotter van en naar hun eindbestemming geraken en het geplande dok in de nabije toekomst vlot bereikbaar zal zijn, is alleen maar goed nieuws.”

Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges: “Met de nieuwe zeesluis bevestigen we de nautische toegankelijkheid voor de verdere ontwikkeling van de achterhaven. Het vastleggen van dit eindbeeld, waarbij een evenwicht gevonden is tussen de haven en de omgeving, is een belangrijke stap om dit project te kunnen realiseren.”

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.