Home > PC Sint-Amandus Beernem behaalt als eerste in België het internationaal accreditatielabel

PC Sint-Amandus Beernem behaalt als eerste in België het internationaal accreditatielabel

Geschreven op 21 juni 2021 om 16:36 door Mario De Wilde

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus behaalt als eerste psychiatrisch centrum in België het internationaal erkende Qmentum Global accreditatielabel voor de gespecialiseerde zorg die gegeven wordt aan patiënten opgenomen in hun cluster crisiszorg. Dit label wordt uitgereikt voor een periode van 4 jaar, na een audit door Qualicor Europe waaruit de hoge kwaliteit en veiligheid van de zorg(instelling) blijkt.
De officiële uitreiking van deze accreditatie gebeurde door dr. Ellen Joan van Vliet, CEO van Qualicor Europe en vond coronaveilig plaats op donderdag 17 juni 2021 in PC Sint-Amandus.

Audit
Van 31 maart tot 2 april bezochten 4 auditoren van Qualicor Europe PC Sint-Amandus voor een grondige doorlichting van de 2 ziekenhuisafdelingen die samen de cluster crisiszorg uitmaken: CIU (crisisinterventie-unit) en De CAAI. Beide afdelingen bieden zorg aan volwassenen in een acute psychiatrische crisis die nood hebben aan een tijdelijke, intensieve residentiële behandeling.
Naast de doorlichting van de werking op de afdelingen zelf werden ook andere (ondersteunende) functies/diensten van het ziekenhuis doorgelicht gaande van de centrale zorgdiensten (ziekenhuisapotheek, medisch-technische diensten,…) tot en met functies/diensten van het facilitaire en administratieve departement. Het centrum werd ten slotte ook beoordeeld op haar leiderschaps- en bestuurskwaliteiten.

Intensieve voorbereiding
Aan deze audit ging een intensieve voorbereiding vooraf die ongeveer 2 jaar duurde. De werking moest aan de toetsing van een 600-tal normen kunnen voldoen om de behandeling en begeleiding van de patiënten nog kwalitatiever en veiliger te organiseren. Zo is er onder andere een uitgebreid intern toetsingssysteem geïmplementeerd, worden patiënten en hun familie nauw betrokken bij het uitwerken van hun behandelingstraject en werden er verschillende cruciale zorg- en managementprocessen verder geoptimaliseerd.

Uitstekend auditrapport
De geleverde inspanningen werden beloond, zo blijkt uit het auditrapport van Qualicor Europe. Naast de mooie resultaten van de normentoetsing was het de auditoren vooral opgevallen hoe open, warm en geëngageerd de medewerkers van het centrum zijn. Hoe krachtig en respectvol zij patiënten ondersteunen die zich in soms zeer kwetsbare situaties bevinden. Voor PC Sint-Amandus is dit een bevestiging van waar het centrum echt voor wil staan…er ‘zijn’ en ‘samen op weg gaan’ voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Bevestiging voor dagelijkse inzet
Deze accreditatie betekent niet dat het centrum nu op haar lauweren zal rusten. “Kwaliteitsvolle zorg leveren is een continu verbeterproces,”, vertelt Patrick Penders, algemeen directeur van PC Sint-Amandus. “Deze accreditatie is een bevestiging van de expertise die de interdisciplinaire teams dagelijks inzetten. Deze erkenning stelt ons in staat om opgedane kennis te delen binnen de andere afdelingen van het centrum en blijvend in te zetten op innovatie en kwaliteit in de zorg.

Onze volgende stap is het dan ook om deze accreditatie te behalen voor alle andere afdelingen van het psychiatrische ziekenhuis. Het feit dat de afdelingen van de cluster crisiszorg deze toets zo goed hebben doorstaan geeft immers een enorme boost en vertrouwen. In het najaar van 2022 is deze ziekenhuis-brede accreditatie gepland.”
Patrick Penders vermeldt nog dat deze accreditatie voorbereid en behaald werd in volle Coronatijd. De medewerkers moesten al extra inspanningen doen om het verblijf en de behandeling van de patiënten op een coronaveilige manier te organiseren. Zonder een groot engagement en professionalisme vanwege de vele medewerkers was dit niet mogelijk geweest.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.