Home > Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek schenkt 4.200 euro aan bijzonder missieproject

Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek schenkt 4.200 euro aan bijzonder missieproject

Geschreven op 3 december 2022 om 13:26 door Mario De Wilde

Gisteren mocht Missio-directeur T. Havugimana op uitnodiging van het team van de Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek een cheque ter waarde van 4.200 euro in ontvangst nemen.
Coördinator Rob De Waepenaere schetste de geschiedenis van het Kristoffelgenootschap, destijds opgericht in de schoot van de voormalige Sint-Kristoffelparochie, en verantwoordde de keuze voor het project. De overhandiging gebeurde in aanwezigheid van pastoor Stani Schoonheere en enkele teamleden, vergezeld door enkele leden van het voormalige Kristoffelgenootschap.
Priester Théogène Havugimana verwoordde daarna zijn bijzondere dank en wees op het belang van deze gift in een snel veranderend missielandschap.
Situering
Het kerkelijk landschap is de voorbije decennia sterk in beweging. Van parochie naar federatie en sinds november 2016 is er in Assebroek de Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek. Hiermee wordt het pastoraal beleid gedragen door een team van vrijgestelden (priester, diaken, parochieassistenten, coördinator) en vrijwilligers.

Ook op het vlak van het gebruik van de kerkgebouwen is er een opmerkelijke evolutie bezig. Zo wordt de Sint-Kristoffelkerk sinds december 2019 niet meer gebruikt voor de weekendliturgie en wordt deze kerk binnenkort onttrokken aan de eredienst. Dit wil zeggen dat ook de tradities verbonden met de Sint-Kristoffelkerk een einde nemen.

Eén van die tradities was het Kristoffelgenootschap, dat in het leven werd geroepen kort na de bouw van de parochiekerk (1935). De jaarlijkse bijdrage van de leden werd aangewend voor intentiemissen voor het genootschap en het behartigen van activiteiten die Kristoffel als beschermer van reizigers in de kijker plaatsten. De jaarlijkse voertuigenzegening – tot in 2019 -was daar het meest gekende voorbeeld van.

Bij het tot stand komen van de pastorale eenheid Sint-Trudo Assebroek, werden de financiële middelen van de voormalige parochies samengelegd. De middelen van het Kristoffelgenootschap bleven we daarbij wel apart bekijken, met het oog op een goede bestemming ervan in de lijn van de intentie van het genootschap.
Besteding financiële middelen: weloverwogen keuzes
In 2018 werd 2.500 euro geschonken aan het fonds Emilie Leus, genoemd naar een verkeersslachtoffer ten gevolge van een dronken chauffeur. Medewerkers van dat fonds en slachtoffers van verkeersongevallen gaan getuigen in scholen en verenigingen om mensen ervan bewust te maken dat rijden en drinken niet samengaan.

Met de cheque die aan Théogène Havugimana, directeur van Missio België, overhandigd werd, is gekozen voor een project waarbij mobiliteit pastoraal werk ondersteunt: het betreft een bijdrage voor de aankoop van een degelijke terreinwagen die de verplaatsingen voor het pastorale en educatieve werk van Monfort Missionarissen in India zal vergemakkelijken.

Zoals in de meeste missieparochies, vereisen ook in Bethamcherla (in de staat Andhra Pradesh, India) de grote afstanden tussen te bedienen kerken en kapellen én de slechte toestand van de wegen (modder, stenen, …) een degelijk voertuig. Een vlotte bereikbaarheid van afgelegen plaatsen komt naast het pastorale werk ook de zorg voor de gezondheid van de mensen ten goede.
Zo’n concrete aankoop die mobiliteit vergroot en zo zorg dichter bij de mensen brengt, verdient onze steun. Het project is erkend binnen de werking van Missio, de pauselijke organisatie met missionaire werking wereldwijd.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.