Home > Oude steenbakkerij in Oedelem moet site met een duurzame toekomst worden

Oude steenbakkerij in Oedelem moet site met een duurzame toekomst worden

Geschreven op 9 juni 2022 om 11:30 door Mario De Wilde

N-VA Beernem wil een concrete toekomstvisie ontwikkelen voor de site en omgeving van de voormalige steenbakkerij in Oedelem. De partij stelde op de gemeenteraad van 2 juni 2022 de oprichting voor van een stuurgroep met alle betrokken actoren en de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor het volledige gebied. “Deze site in de Knesselarestraat is een fantastische groene plaats aan de rand van ons dorp en biedt tal van mogelijkheden voor onze inwoners. Samen met het gerestaureerde Schepenhuys en het nieuwe begraafpark Sint-Lambertus zou de steenbakkerij het historische hart en uithangbord van ons dorp en geschiedenis kunnen zijn” aldus fractieleider Gijs Degrande. Meerderheidspartijen CD&V, Groen en Vooruit bleken niet onder de indruk en weigeren mee te gaan in het voorstel van de N-VA.

Oedelem heeft een indrukwekkende steenbakkerijgeschiedenis. Deze eeuwenoude nijverheid kende haar hoogtepunt in de 19de eeuw. De Beernemse deelgemeente telde op dat moment verschillende steenbakkerijen in en rond de Knesselarestraat en de Creytensstraat. “De meest bekende steenbakkerij was de ‘Briquetteries et Tuileries d’Oedelem’ met haar indrukwekkende ringoven. In 1968 sloot de onderneming haar deuren en daarmee stopte ook het hoofdstuk van het steenbakken in Oedelem definitief. De machinekamer met de armgasmotor, gasogeen-installatie en dieselmotor is vandaag de laatste getuige van die eeuwenlange activiteit. Sinds jaren staat alles er te verkommeren. Ongetwijfeld zijn er betere bestemmingen of oplossingen voor”, vertelt Gijs Degrande van N-VA Beernem.

Nieuw momentum

Volgens Degrande dreigt een belangrijke identiteit te verdwijnen in Oedelem. Door de hernieuwde aandacht voor erfgoed, natuur, open ruimte en trage bij het brede publiek doet zich echter een nieuw momentum voor. “Bovendien reikt de Vlaamse overheid heel wat instrumenten en ondersteuning aan die de gemeente kunnen helpen bij het ontwikkelen van deze site. Zo zijn er subsidies voor de sanering van oude stortplaatsen, diverse erfgoedpremies en is er een nieuwe regelgeving rond trage wegen”.

Geen taboes

In een eerste fase wil de N-VA onderzoeken wat de stedenbouwkundige mogelijkheden en beperkingen van het gebied zijn, wie de betrokken overheden zijn en wat de eigenaars willen. Gijs Degrande: “Daarna moeten we onderzoeken wat de opportuniteiten zijn op vlak van erfgoed, cultuur, toerisme, mobiliteit en landschapsbeleid. Uiteraard dienen we ook na te gaan welke stappen er nodig zijn om de oude stortplaatste saneren. Tenslotte moeten we zonder taboes nadenken over de toekomst van het beschermde industrieel erfgoed. Daarom vragen wij de oprichting van een stuurgroep met alle betrokken actoren en een expertengroep. Voor de ontwikkeling van de site stellen we een haalbaarheidsstudie voor”.

Sanering maakt onderdeel uit van toekomstvisie

De meerderheid ging echter niet in op het voorstel van de N-VA. Volgens schepen Jan Vanassche (Groen) moet de site eerst gesaneerd worden alvorens een toekomstvisie kan worden uitgewerkt. “Een vreemde redenering”, stelt Gijs Degrande. “De sanering is geen voorwaarde voor de opmaak van zo’n toekomstvisie maar maakt er net onderdeel van uit. Ik denk dat de schepen zich wat wegsteekt. Hopelijk draait men nog bij want de tijd staat niet stil. Willen we straks meer overhouden dan enkel wat verhalen op papier dan moeten we ook durven investeren, in een beleidsvisie en in de site.”

Dit zijn de vijf concrete maatregelen die de N-VA voorstelde tijdens de gemeenteraad van 2 juni 2022:

-De ontwikkeling van een geïntegreerde beleidsvisie voor het bewaren, ontsluiten en versterken van het cultuurhistorisch en erfgoedkundig patrimonium rond het klei- en steenbakken in de gemeente Beernem;
-De ontwikkeling van een toekomstvisie voor de site en omgeving van de Steenbakkerij in Oedelem met aandacht voor de verschillende beleidsvelden als erfgoed, cultuur, toerisme, mobiliteit en het landschapsbeleid;
-In het kader van die beleids- en toekomstvisieontwikkeling de oprichting van een stuurgroep met onder meer vertegenwoordigers van de relevante administraties, adviesraden, experten, eigenaars, gemeenteraad en andere betrokkenen;
-De uitvoering van een gedegen haalbaarheidsstudie voor deze site te laten waarbij naast de knelpunten en drempels ook de verschillende opportuniteiten en mogelijkheden inzake ondersteuning en instrumenten in kaart worden gebracht;
-Op korte termijn de opmaak van de staat van het beschermd monument de steenbakkerij in Oedelem, de opvolging van de instandhoudingsverplichting voor de beschermde site en in dien nodig en in overleg met de eigenaars het ondernemen van de gepaste stappen om een duurzame toekomst van de site te verzekeren.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.