Home > Op deze locaties wordt er onthard en vergroend in wijk Sint-Gillis en centrum Brugge

Op deze locaties wordt er onthard en vergroend in wijk Sint-Gillis en centrum Brugge

Geschreven op 8 november 2022 om 11:19 door Mario De Wilde

De historische binnenstad wordt steeds groener en minder grijs. Harde materialen worden vervangen door groen. “Elk jaar pakken we enkele straten en pleinen aan. Dit najaar doen we dit ook, we pakken de gehele Calvariebergstraat alsook het pleintje aan de Calvariebergstraat, het pleintje aan ’s Gravenhof op suggestie van enkele bewoners, stukken in de Ganzenstraat, de Diamantslijpersstraat (Pandreitje) en het Oosterlingenlein aan.” Het kostenplaatje van de onthardingen en groene aanplantingen bedraagt 258.118,41 euro (incl. btw).
Extra natuur in de stad, water en groene dooradering: het maakt van Brugge een aangenamere en meer leefbare stad om in te wonen en werken. “Ieder jaar onderstrepen we onze duurzame, toekomstgerichte visie voor de stad met nieuwe onthardingen. We herbekijken pleintjes en straten en zien waar we kunnen verbeteren”, zegt Schepen Van Volcem. Voor 2022 gaat het onthardingsproject in de binnenstad over de Calvariebergstraat, ’s Gravenhof, Ganzenstraat, Diamantslijpersstraat en het Oosterlingenplein.

1. Calvariebergstraat met twee vernieuwde pleintjes
De Calvariebergstraat telt al heel wat mooie bomen, grenst aan park Sincfal via het Calvariebergplein aan café de Bronne. De straat wordt nog groener doordat er kasseien rond de bomen verdwijnen zodat er meer infiltratie mogelijk is en ook het pleintje wordt heraangelegd met zes nieuwe bomen. Momenteel bestaat de straat vooral uit functionele verhardingen en fietstrommels waar mensen hun fietsen in opbergen. Zo wordt een petanqueveld aangelegd tegen de parkmuur met drie zitbanken. Er worden ook zes sierbomen aangeplant op het plein. Ook het centrale groenplein beplant Brugge verder met vaste planten en siergrassen. De fietstrommels blijven waar ze staan, maar we zullen hier en daar de verharding verwijderen zonder aan toegankelijkheid in te boeten. Aan Café De Bronne wordt de verharding dan wel uitgebreid zodat de horecazaak een uitgebreid terras kan zetten en de brasserie na jaren leegstand toch voor ontmoetingen kan zorgen. Twee bomen worden hiervoor geveld, maar deze worden gecompenseerd. Er wordt groen voorzien langs de zijde van het terras. Het plein zal verder onthard worden.

De hoeken aan de kruispunten met de Walweinstraat en Komvest zullen onthard worden en met planten worden ingevuld. De boomroosters in de parkeerstroken maken plaats voor open plantvakken met bodembedekkende planten zonder dat er verlies is aan parkeerplaatsen. Tussen de Walweinstraat en St. Claradreef maken ook hier de boomroosters in de parkeerstroken plaats voor open plantvakken met bodembedekkende planten. Er is geen verlies aan parkeerplaatsen

Het pleintje aan de woningen bij huisnummer 21-23 wordt gedeeltelijk onthard en maakt plaats voor sierheesters.
Het pleintje op de hoek van de Sint-Clarastraat, de Sint-Claradreef en de Calvariebergstraat wordt onthard. Daar zal een leuke zitzone gecreëerd worden met een groene omkadering. Aan de overkant recht over de Baliestraat komen er ook twee grote groene zones met hoogstammige bomen. Tot slot worden bestaande plantvakken in de voetpadzone in de Sint-Clarastraat uitgebreid van aan de hoek van de Sint-Claradreef tot huisnummer 93. In de James Waelestraat komt er een nieuw plantvak met een sierboom. Op de hoek van de Calvariestraat met de JM Sabbestraat is er ook een straattuintje met peter- en meterschap. Alles samen wordt er 526 m² onthard.

2. ’s Gravenhof (zijstraat Calvariebergstraat)
De huidige groenzone bestaat uit een eentonig heestermassief waarin twee kleine bomen staan. Er is geen plaats om te vertoeven, daarom verwijdert de groendienst de huidige beplanting en vervangen ze het door gazon, heesters en vaste planten. Door de aanpassing wordt er ruimte gecreëerd voor een picknickbank.

3. Ganzenstraat
In de Ganzenstraat onthardt de dienst 13,6 m² . Ter hoogte van de twee voetpaduitstulpingen wordt er onthard en worden plantenborders aangeplant.

4. Diamantsslijpersstraat (Pandreitje)
Momenteel staat hier een zitbank op een volledig verharde zone. Er komt in het ontwerp twee grote plantvakken met vaste planten. De zitbank en fietsenstalling dichtbij krijgen een nieuwe plaats in de directe omgeving. In totaal zal men hier 85 m2 ontharden.

5. Oosterlingenplein (aan woensdagmarkt en het Genthof)
Het Oosterlingenplein is een verhard stadsplein met 5 parkeerplaatsen en twee prachtige lindes. De bomen staan in boomroosters, maar voor de rest is er geen groen te bespeuren. “We gaan een gedeelte van het pleintje, namelijk 52 m² ontharden. De twee bomen komen in een groot plantvak te staan: beter voor de bomen en zo krijgen ze meer ruimte om uit te groeien. De groene zone wordt verder met bloeiende heesters en planten aangevuld”, zegt de schepen. In 2019 werd de Woensdagmarkt onthard en voorzien van planten en bloemenborder.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.