Home > Oostende zoekt iemand die de schietstand van de lokale politie wil uitbaten

Oostende zoekt iemand die de schietstand van de lokale politie wil uitbaten

Geschreven op 7 april 2022 om 08:47 door Mario De Wilde

Het stadsbestuur van Oostende is op zoek naar kandidaten voor de uitbating van de schietstand met kantine van de Lokale Politie Oostende in de Klokhofstraat. Een offerte indienen kan nog tot 9 mei 2022. Oostende lanceert een oproep voor geïnteresseerden voor de exploitatie van de politieschietstand met kantine in de Klokhofstraat 8 in Oostende. De concessieovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 10 jaar vanaf 1 juli 2022. Er is een mogelijkheid voorzien om de overeenkomst te verlengen voor een tweede periode van 10 jaar als alle voorwaarden uit de concessieovereenkomst tijdens de eerste periode strikt werden opgevolgd. De minimale jaarlijks te bieden concessievergoeding bedraagt 40.000 euro (exclusief btw), jaarlijks te indexeren aan de consumptieprijsindex.

Het complex bestaat uit een binnenschietstand, een buitenschietstand en een kantine. De binnenschietstand wordt op weekdagen overdag gebruikt door de Lokale Politie, en is op die dagen ter beschikking van de concessionaris vanaf 17.30 uur. Tijdens het weekend en op feestdagen is de binnenschietstand de hele dag beschikbaar. De buitenschietstand wordt niet gebruikt door de Lokale Politie en is elke dag beschikbaar van 07.00 tot 22.00 uur. De concessionaris draagt de verantwoordelijkheid voor het kwalitatief invullen en uitbaten van het in concessie gegeven gedeelte van de schietstand. De toewijzing zal gebeuren aan de kandidaat-concessionaris met de economisch meest voordelige regelmatige offerte, op basis van volgende criteria:

de jaarlijks geboden concessievergoeding (35 punten)
de bijkomende geleverde prestaties door de concessionaris (10 punten)
het ingediende exploitatieplan (35 punten)
het gemeenschapswerkingplan (20 punten)
Onderaan deze pagina vindt u het volledige bestek, het deskundige verslag van schatting, de bodemattesten, de complexindeling, het ingekleurd plan van de schietstand en de stedenbouwkundige inlichtingen. Een plaatsbezoek is mogelijk na afspraak met mevrouw Hanne Baekelandt, afdelingshoofd management van middelen, Lokale Politie Oostende, T 059 30 74 50, Hanne.baekelandt@police.belgium.eu.

Een offerte indienen kan door alle nodige stukken aangetekend per post te verzenden aan mevrouw Janne Degraeve, dienst Bestuurszaken, Stad Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. De offerte wordt verstuurd onder dubbele omslag met op de binnenste omslag de vermelding ‘Offerte schietstand 9-5-2022’. De offerte kan ook tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij de dienst Bestuurszaken in het Stadhuis, Vindictivelaan 1 (na aanmelden aan het onthaal van het Stadhuis). De offerte moet ten laatste op 9 mei 2022 om 16.00 uur in het bezit zijn van de dienst Bestuurszaken.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.