Home > Oostende is op zoek naar kandidaten om het leescafé in de bib uit te baten

Oostende is op zoek naar kandidaten om het leescafé in de bib uit te baten

Geschreven op 23 juni 2020 om 14:54 door Mario De Wilde

De stad Oostende lanceert een oproep naar geïnteresseerden om het leescafé in de bibliotheek uit te baten. De bibliotheek, Wellingtonstraat 17, is een belangrijke ontmoetingsplaats voor cultuurliefhebbers. Het leescafé vormt hierbij een essentieel element. Bibliotheekbezoekers, maar ook passanten kunnen hier genieten van een kop koffie, thee of een andere consumptie met een kleine versnapering. Hierbij wordt een selectie van tijdschriften, landelijke en regionale kranten aangeboden.

De concessie omvat een consumptiezaal met terras (inclusief binnen- en buitenmeubilair) en twee bergingen. De concessieovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van negen jaar. De concessiehouder kan driemaal een verlenging van telkens negen jaar aanvragen die door de Stad zal worden onderzocht en al dan niet zal worden goedgekeurd. De jaarlijkse concessievergoeding bedraagt € 8.950,81 (inclusief BTW), jaarlijks te indexeren aan de consumptieprijsindex.

Activerende werkvloer
De stad Oostende verwacht dat de concessiehouder extra kansen biedt aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Stad ziet het leescafé als een ideale, bijkomende activerende werkvloer in Oostende. Op een activerende werkvloer kunnen personen met een afstand tot de arbeidsmarkt nuttige werkervaring opbouwen. De concessiehouder heeft de keuze om zelf minstens een werkzoekende uit de kansengroepen aan te werven en (deeltijds) te werk te stellen in het leescafé. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via het inzetten van een bepaalde tewerkstellingsmaatregel (bv. TWE, IBO, BIO, WES, BVS,…) leerwerknemers kansen te geven en te begeleiden in hun traject naar een duurzame job. Voor dit aspect dient de concessiehouder nauw samen te werken met het Economisch Huis Oostende en de projectvereniging Perspectief.

Voorwaarden
Toewijzing zal gebeuren aan de kandidaat met het economisch meest voordelige regelmatige voorstel op basis van enerzijds het investerings- en businessplan (40 punten) en anderzijds het plan van aanpak (60 punten) waarbij volgende aspecten nauwgezet zullen worden onderzocht:

-een beschrijving van hoe het leescafé zal bijdragen tot de kwalitatieve uitstraling van de stad Oostende;
duurzaamheid van de uitbating met specifieke aandacht voor de korte keten in samenwerking met lokale partners;
-een verse, lekkere, betaalbare en duurzame dranken- en menukaart;
-een beschrijving van het traject inzake sociale tewerkstelling voor kwetsbare personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en met aandacht voor vorming, coaching, doorstroming, …
-Van de concessiehouder wordt verwacht dat de exploitatie minimaal gegarandeerd is tijdens de openingsuren van de stadsbibliotheek. Ook wanneer er in het weekend of ’s avonds extra activiteiten, zoals tentoonstellingen en lezingen, worden georganiseerd, wordt verwacht dat de concessiehouder de uitbating verzekert.

Een plaatsbezoek is steeds mogelijk na afspraak met de heer Jan Amourette (059 29 51 51). Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij de dienst Juridische en Bestuurszaken van de stad Oostende (bestuurszaken@oostende.be).

 

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.