Home > Ook Diksmuide vroeg gisteren aandacht voor armoede

Ook Diksmuide vroeg gisteren aandacht voor armoede

Geschreven op 18 oktober 2023 om 07:30 door Mario De Wilde

Gisteren was het Werelddag van verzet tegen armoede. Ook het Diksmuidse stadsbestuur vraagt aandacht voor de problematiek. Inwoners en bezoekers kunnen op verschillende locaties in de stad quotes zien hangen over het thema. Spreuken die verwonderen, de aandacht trekken of waar mensen even stil van worden. Want ook in Diksmuide is armoedebestrijding een belangrijk thema. Het Sociaal Huis werkt dagelijks rond de thematiek. Burgers kunnen bij de dienst aankloppen voor financiële ondersteuning, maar bestrijding en preventie gaan veel verder dan die financiële benadering alleen.

Opeenvolging van obstakels

De problematiek is vaak een opeenvolging van allerlei voorvallen en obstakels in een mensenleven. Geluk hebben is een voorrecht, maar niet iedereen is bevoorrecht. Negatieve gezondheids-, woon-, werk-, economische en gezinssituaties kunnen iedereen in de neerwaartse spiraal laten terechtkomen. De impact van armoede is bijzonder groot en gaat gepaard met stress, schaamte, eenzaamheid en druk op de gezondheid en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen/jongeren. Het zorgt voor sociale ongelijkheid en leidt tot maatschappelijke onvrede.

Het lokaal bestuur reikt inwoners de hand op verschillende levensdomeinen: het creëren van sociale contacten, onderwijsondersteuning, administratieve hulp, huisvesting, inkomen, vrijetijdsmogelijkheden, tewerkstelling, gezondheid etc. Dit gebeurt altijd met het nodige begrip, discretie en respect.

Bewustmaking

De problematiek – voor wie er zelf niet rechtstreeks mee in aanraking komt – blijft vaak onderbelicht. Vaak wordt de schuld van armoede bij de mensen zelf gelegd, omdat men de diepere oorzaak niet (her)kent, en voorbijgaat aan de maatschappelijke processen die armoede veroorzaken. Quotes alleen zullen het niet veranderen, maar we hopen hiermee iedereen dan toch bewust te maken van de problematiek die ook in Diksmuide aanwezig is.

Begrip en hulp waar mogelijk vormen basisvoorwaarden om armoede te stoppen en te voorkomen, zowel als individu als lokaal bestuur.

Quotes

Elf verschillende quotes van bekende sprekers, filosofen en auteurs hangen vandaag op elf verschillende locaties uit in onze stad. De doeken zijn sober, zwart en wit, de woorden spreken. Het stadsbestuur hoopt dat inwoners er even bij stilstaan, dat de woorden blijven nazinderen en stof tot nadenken geven. Volgende quotes kan je spotten:

1. Armoede is de vader van revolutie en misdaad. – Aristoteles

2. Armoede is door de mens veroorzaakt en kan alleen door de mens worden overwonnen en uitgewist. – N. Mandela

3. Armoede is een grote vijand van het menselijk geluk; zij vernietigt de vrijheid en maakt het uitoefenen van sommige deugden onmogelijk, en van anderen zeer moeilijk. – S. Johnson

4. Bij armoede ontbreekt veel, bij hebzucht alles. – P. Cyrus

5. Het is geen kunst om te zingen over armoede, als je met één optreden zoveel verdient als een arbeider op één jaar. – S. Adamo

6. Iedereen die ooit heeft geworsteld met de armoede, weet hoe ontzettend duur het is om arm te zijn. – J. Baldwin

7. Denken aan de armen, het kost niets. – J. Billings

8. Armoede is niet met geld te koop. – H. Brusselmans

9. De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben, en zij die meer honger dan eten hebben. – N. Chamfort

10. Wanneer de rijke spreekt, zwijgt iedereen, en zijn woord verheft men tot de hemel toe; maar als de arme spreekt zegt men: wie is dat? – J. Sirach

11. Armoede is heel mooi in gedichten, maar kwaad in huis. Ze is heel mooi in spreuken en preken, maar heel kwaad in het werkelijk leven. – H.W. Beecker

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.