Home > Ondanks massa bezwaarschriftenkomen er twee windturbines langs de A11 in Westkapelle

Ondanks massa bezwaarschriftenkomen er twee windturbines langs de A11 in Westkapelle

Geschreven op 10 juni 2023 om 07:54 door Mario De Wilde

Ondanks het negatief advies van het gemeentebestuur van Knokke-Heist en de 140 en 107 bezwaarschriften die tijdens het openbaar onderzoek door burgers werden ingediend bij respectievelijk de gemeente Knokke-Heist en de stad Damme, heeft het Departement Omgeving toch groen licht gegeven voor de plaatsing van twee grote windturbines langs de A11 in Westkapelle. De windturbines met elk een vermogen van 8 MW en transformatoren van 10.000 kVA zijn gepland ter hoogte van de Zuidwatergangdreef en Oude Sabsweg. De installaties hebben een ashoogte van 115 meter, een rotordiameter van 170 meter en een tiphoogte van 200 meter. De gemeente Knokke-Heist had negatief advies gegeven omwille van de hinder door de slagschaduw die tot aan de rand van het dorpscentrum van Westkapelle reikt en de geluidsoverlast voor de omwonenden.

Beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
De omgevingsvergunningsaanvraag van de firma Storm 93 werd evenwel dus goedgekeurd. Er kan nu nog tot 15 juli 2023 beroep aangetekend worden. De gemeente wint momenteel advies in bij experten en gaat waarschijnlijk in beroep, maar ook omwonenden of andere belanghebbenden kunnen beroep aantekenen. Dit kan enkel door een verzoekschrift in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Iedereen kan dit dus doen. Let wel: dit is niet gratis! Bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging van de beslissing bedraagt de kostprijs 200 euro. Voor een schorsing kost dit 100 euro.

Windturbines slagschaduw
Hoe?
Het verzoekschrift moet je indienen via een beveiligde zending. Dat kan ofwel via het digitaal loket van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges of via een aangetekende brief naar Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus !1, 1030 Brussel. Een derde optie is ‘neerlegging ter griffie’ op hetzelfde adres (daarbij ga je het verzoekschrift dus fysiek gaan afgeven).

Als je het verzoekschrift aangetekend verstuurt of fysiek afgeeft, moet je het in vijfvoud indienen (één origineel en vier afschriften, dat zijn fotokopies of digitale kopies). Op hetzelfde moment moet je een afschrift van het verzoekschrift sturen naar de verwerende partij (de overheid die de beslissing genomen heeft). Dat is in dit geval het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG) Departement Omgeving.

Wat?
Wat moet je verzoekschrift nu bevatten? Het gaat minstens om:
• De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres.
• De naam en het adres van de verweerder.
• Het voorwerp van het beroep of bezwaar.
• Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen.
• Een omschrijving van het belang van de verzoeker.
• Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Windturbines locatie
Betaling
Op hetzelfde moment van het indienen van je verzoekschrift moet je ook kunnen staven dat je het ‘rolrecht’ (het verschuldigde bedrag) van 100 of 200 euro betaald hebt (bewijs van een overschrijvingsopdracht of van een storting).

Meer uitleg?
Meer uitleg vind je op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen.

De bekendmakingen van alle omgevingsvergunningen staat ook op https://www.knokke-heist.be/gemeente-en-bestuur/bekendmakingen/omgevingsvergunning-bekendmaking-beslissing. De plannen kun je bekijken en/of downloaden op https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2022105290.

 

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.