Home > Omwonenden krijgen gelijk. Rechter verbiedt padel ’s avond en op zondag in Brugse tennisclub Azalea

Omwonenden krijgen gelijk. Rechter verbiedt padel ’s avond en op zondag in Brugse tennisclub Azalea

Geschreven op 30 juni 2022 om 13:52 door Mario De Wilde

Gisteren heeft een rechter in kort geding de omwonenden van de Brugse tennisclub Azalea langs de Sint-Pietersgroenestraat gelijk gegeven. Dat betekent dat er ’s avonds en op ook niet op zondag mag gepadeld worden. In de buurt van de Brugse tennisclub Azalea was er al lang ergernis over de aanhoudende geluidshinder. Er werd van gedachten gewisseld om een geluidswerende wand te bouwen maar begin dit jaar werd daar door de eigenaars van de tennisclub van afgestapt omdat ze er van uitgingen dat de geldende regels op een correcte manier nageleefd werden. En dus trokken de buren (of een deel daarvan) naar de rechter. Een geluidsdeskundige kwam in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder de lawaaioverlast bij de buren meten. Tijdens enkele rally’s liep het lawaai op tot pieken van 70 decibel. In het kader van een eventueel vierde padelterrein werd eveneens een geluidsstudie uitgevoerd. De expert kwam toen tot de conclusie dat een extra terrein vanuit akoestisch standpunt enkel indoor mogelijk is en daarom verbiedt de rechter Azalea om nog enkel te padellen op weekdagen voor 10 en na 19 uur, op zaterdagen voor 10 en na 16 uur. Op zondagen en feestdagen geldt de hele dag door een verbod. Als KTC Azalea het verbod niet naleeft, moet de club een dwangsom van 1.000 euro per terrein en per overtreding betalen.

2 reacties

Dirk Carpels
Geschreven op 2022-06-30 17:23:17
Het is wat het is kan hier van toepassing zijn de club heeft zijn vergunningen met andere woorden de rechten loopt achter de feiten aan zoals de rest van de politieke instanties met gevolg voor alle padel leden schandalige uitspraak
Franky Demon
Geschreven op 2022-06-30 14:57:13
De uitspraak van de Brugse rechtbank over padelclub Azalea kan verreikende gevolgen hebben voor de padel in heel Vlaanderen. Brugs schepen voor sport Franky Demon roept minister Demir op om dringend wetgevende initiatieven te nemen. Demon: “Er bestaat geen enkele wetgeving over padelclubs. Dit arrest dreigt dus een precedent te worden voor toekomstige procedures. Minister Demir moet nu zo snel mogelijk regelgeving voorzien die sportplezier en de nachtrust van buurtbewoners verzoent. Zonder rechtszekerheid komt de sport in gevaar, met alle gevolgen voor uitbaters en spelers.” De Brugse rechtbank besliste vandaag in kortgeding dat er bij Tennis- en Padelclub Azalea niet meer mag gepadeld worden op weekavonden na 18 uur, op zaterdag na 16 uur en op zondag de hele dag. De uitspraak ten gronde komt voor de rechtbank in eerste aanleg in december. Hoewel de stad veel begrip kan opbrengen voor de leefomstandigheden van de bewoners, is dit een zware uitspraak voor de club. Padel is een sport die ’s avonds wordt beoefend en dan vooral in de week. Deze beslissing heeft niet alleen een enorme impact op de recreatieve werking en de financiële investering van de club maar ook op hun competitie en officiële wedstrijden in het weekend (onder de noemer van Interclub Padel). Er zijn in Brugge nog locaties waar de stad de voorbije maanden probeerde het evenwicht te bewaren tussen padelplezier en de leefomstandigheden van omwonenden. Zo werden er geluidsstudies uitgevoerd, einduren opgelegd en timers geïnstalleerd op de verlichting. Het betreft hier dus geen uniek verhaal, al is de afstand tussen de padelvelden in Azalea en de desbetreffende buur wel het kleinst. Deze uitspraak zal mogelijks een precedent scheppen voor andere gerechtelijke dossiers. Maar als deze casus al iets in gang zet, hopen we vooral de uitrol van Vlaamse richtlijnen of wetgeving in gans Vlaanderen. De reden dat het dossier nu naar de rechtbank ging, is omdat we als stad niet voldoende tools of handvaten hebben om scheidsrechter te spelen. We werken en adviseren in een vacuüm op dit moment. Padel is een nieuwe sport en valt namelijk niet onder de Vlarem-wetgeving. Meer nog, het is op vlak van vergunningsplicht zeer eenvoudig een tennisterrein om te vormen tot padelterrein. Demon: “Padel is nu al enkele jaren een ware sportrage. Ik begrijp niet dat minister Demir niet proactiever is geweest om wetgeving uit te vaardigen. Als er wel een Vlaams kader zou zijn, waarin naast strengere vergunningsvoorwaarden bijvoorbeeld ook maximale decibelwaarden opgenomen zijn, dan zou de stad beter kunnen optreden in de toekomst. Ik dring nogmaals aan hier werk van te maken.” Elke locatie, club of melding van overlast kan dan afzonderlijk onderzocht worden. Iets wat we overigens steeds beoogden de voorbije maanden. Getuige hiervan de afzonderlijke omgevingsaanvragen van de verschillende clubs waarbij er steeds oplossingsgericht gewerkt geweest is. Hierbij ging het stadsbestuur vaak héél ver om de relatie met de buren te vrijwaren. Door het opleggen van verregaande en dure investeringen zoals bijkomende geluidsschermen tot zelfs gerichte overkappingen tracht de Stad hier een leefbare situatie te bereiken voor zowel sport als voor bewoning.

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.