Home > Omdat Brugse tradities niet verloren mogen gaan: stadspremie kunstige herstelling restauratie van Marianisjes

Omdat Brugse tradities niet verloren mogen gaan: stadspremie kunstige herstelling restauratie van Marianisjes

Geschreven op 6 januari 2022 om 10:33 door Mario De Wilde

Het Brugse stadsbestuur kende in 1877 al de eerste premie toe aan de eigenaar van woonhuis De Rode Steen (Jan van Eyckplein 8) voor het ‘kunstig herstellen’ van zijn voorgevel. Met deze premie wou het stadsbestuur het eenheidskarakter van de historische binnenstad handhaven en bracht daarmee een ware restauratiegolf op gang. De vele gevelrestauraties bepalen mee het uitzicht en de kwaliteit van de werelderfgoedstad. Brugge was met dit initiatief wereldwijd pionier. Vandaag bestaat deze kunstige herstelling nog steeds, niet enkel voor de restauratie van gevels maar ook voor kleiner erfgoed zoals Marianisjes.

‘Nog steeds biedt Stad Brugge een financiële ondersteuning ​​aan particuliere eigenaren die niet-beschermd erfgoed willen restaureren. Er kan een premie ​​worden toegekend van 50% voor werkzaamheden aan zichtbare gevels en 30% voor uitzonderlijke elementen die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg (interieurs, achtergevels, spanten, enz.)’, vertelt schepen voor monumentenzorg Franky Demon. Het plafond voor de tussenkomst van de stad ligt op € 18.750 per pand. Jaarlijks krijgt de stad tientallen aanvragen, waarvan zo’n dertigtal effectief worden goedgekeurd. Sinds midden 2020 is de premieregeling uitgebreid met een aparte financiering voor restauratiewerken aan waardevol buitenschrijnwerk of vernieuwingen op basis van een historisch model. meer info: www.brugge.be/premie-restauratie-en-kunstige-herstellingen

Maar niet enkel gevels worden als historisch erfgoed gezien, ook kleiner erfgoed. Zo kreeg Brugge al in de 15de eeuw de titel ‘Mariastad’. Enea Silvio Piccolomini – de latere paus Pius II – bezocht in 1450 tijdens een diplomatieke zending naar Engeland en Schotland ook Brugge en hij was getroffen door de vele Mariabeelden in de stad. Daarom klasseerde hij Brugge bij de drie voornaamste Mariasteden in de christelijke wereld.

‘In de Brugse binnenstad zijn er nog steeds zo’n 330 Mariabeelden en een honderdtal andere heiligenbeelden. De behoefte aan onderhoud, restauratie maar ook vernieuwing is dan ook erg groot’, zegt Demon. Vzw Brugge Mariastad zet zich sinds 1977 in voor de instandhouding van Maria- en heiligenbeelden in de openbare ruimte. Eigenaars van gevels met een historisch Mariabeeld kunnen een samenwerking afsluiten met de vzw die vervolgens instaat voor de uitvoering van de restauratie. De organisatie zoekt subsidies en giften en daarnaast wordt er ook aan publiekswerking gedaan via stadswandelingen en publicaties (vb. ’t Onze Vrowtjie an mien fasaade uit 2020).
meer info: www.bruggemariastad.brugseverenigingen.be

Voor een premie ‘kunstige herstelling’ komt daarom naast volledige gevels ook de restauratie van kleiner erfgoed in aanmerking. Sinds enkele jaren ondersteunt Stad Brugge projecten van vzw Brugge Mariastad, op advies van de Raadgevende Commissie voor Stedenschoon en met de ondersteuning van de dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken.

Het recentste dossier werd op 6 december 2021 goedgekeurd door het schepencollege. Het project voorziet in de restauratie van een voormalige middeleeuwse lavabonis (nu beeldnis) aan de gevel van woning Spiegelrei 25. De nis heeft een hoge volkskundige en stadslandschappelijke waarde en maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht ‘Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving’. In de nis komt een replica van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen.

uitgevoerde restauraties
– 2011: Onze-Lieve-Vrouw van La Salette, Boeveriestraat 34
stadspremie: € 1.214,00
– 2011. Onze-Lieve-Vrouw van La Salette, Speelmansstraat – tuinmuur Engels Klooster
stadspremie: € 425,00
– 2012: Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, Oostmeers 83
stadspremie: € 875,00
– 2012: bas-reliëf in terracotta: zittende Maria met Kind, Goezeputstraat 31
stadspremie: € 352,50
– 2013: H. Hartbeeld, Haarakkerstraat 30
stadspremie: € 492,50
– 2013: staande Maria met Kind, Katelijnestraat 64
stadspremie: € 502,50
– 2017: oorlogsmonument met O.-L.-Vrouw van Woesten, Balsemboomstraat 100
stadspremie: € 1.426,13

goedgekeurde restauraties maar nog uit te voeren in 2022
– kapelletje met staande Maria en Kind, Kleine Nieuwstraat 10
stadspremie: € 1.530,00
– muurnis, Spiegelrei 25/Genthof
stadspremie: € 220,00

vervolgprojecten
– 2022: barokke nis, Braambergstraat 38/Frèren Fonteinstraat (huis Recour, horlogemaker)
– 2022: zeven Mariakapellen ‘Zeven Smarten van Maria’, Wispeltuin in de Rodenonnenstraat

Ook deze Onze-Lieve-Vrouw in de Balsemboomstraat werd dus gerestaureerd met ondersteuning van een premie kunstige herstelling. Het monument herinnert aan de dodelijke slachtoffers van een luchtaanval in 1917. In de nis staat een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Woesten en onder de nis zit een gedenkplaat over de gebeurtenis en alle namen van de slachtoffers. Het oorlogsmonument werd speciaal ontworpen op verzoek van de maatschappij ‘Vrienden van Sint-Jozefswijk’.
Tijdens een luchtaanval op 17 oktober 1917 werden 11 huizen vernield en kwamen 17 bewoners om. Met de luchtaanval probeerden de geallieerden de Brugse kazerne te bombarderen die bezet was door Duitse troepen. De bommen vielen verkeerdelijk in de woonwijk nabij de kazerne.

Franky Demon: ‘We dragen dus zorg voor ons patrimonium. Ook voor het kleinere erfgoed zoals Marianisjes, die 571 jaar geleden al door Paus Pius II als uniek werden bestempeld en waardoor we als Mariastad werden geklasseerd. Door hierin te investeren blijft de geschiedenis en ons werelderfgoed hopelijk nog lang behouden voor de toekomstige generaties.’

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.