Home > Nieuws > Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Michiels ontving prachtig kunstwerk

Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Michiels ontving prachtig kunstwerk

Geschreven op 10 juli 2019 door Mario De Wilde

Gisteren was er de feestelijke inhuldiging van een prachtig kunstwerk in het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef van Sint-Michiels. Er was vooreerst de aanwezigheid, de verwijzing naar de stichters, de zusters van Maria van Ingelmunster op een gepaste en symbolische wijze vereeuwigen. Op die manier wordt hun visie, missie en doel nooit vergeten. Bovendien bestaat de congregatie, de zusters van Maria van Ingelmunster, dit jaar 250 jaar, is er de lokale communauteit van de zusters (was gevestigd in de bovenste verdieping van het flatgebouw) die vorig jaar verdween met het overlijden van de plaatselijke overste. Het kunstwerk is ook een duidelijke verwijzing naar de patroonheilige Sint Jozef.

Het kunstwerk zelf werd ontworpen door Pieter Boudens, rasechte Bruggeling. Dhr. Boudens opteerde om het reeds lang aanwezige beeld van onze patroonheilige Sint Jozef, gemaakt door de ook in Brugge geboren beeldhouwer, dhr. Edgard Fonteyne te integreren tot een schitterend en harmonieus geheel. Verder gebruikte hij de krachtige openingszin uit het gedicht ‘Sterk’ van Bart Moeyaert (ook geboren in Brugge): ‘Ik dacht dat het niet kon: dat iets wat je niet ziet, je alle dagen draagt en sterker maakt’. Een zin die ons sterk maakt om het werk van de vele generaties zusters met dezelfde bezieling, kracht en liefde verder te zetten. Ter aanvulling geven we hierbij ook nog een historisch overzicht van het ontstaan van het woonzorgcentrum, tot de moderne voorziening die het op vandaag geworden is:
-Wzc Sint-Jozef staat op de voormalige site van het kasteel ‘Leyssele’, ontstaan als één van de oudste nederzettingen uit de fiscus Weinebrugge. In de 13de eeuw vermeld als eigendom van de heren van Assebroek, later in handen van de jezuïeten. Eind 1800 bouwde J.B. Coppieters ’t Wallant er een kasteel in neo-renaissancestijl => het Leyssele-Kasteel
-Met dit kasteel is het ook allemaal begonnen. In 1938 werd het kasteel en het volledige domein aangekocht door de congregatie van de zusters van Maria van Ingelmunster. Toen weliswaar nog als de zusters van de H. Vicenzo a Paolo uit Merkem die zich dan later in 1954-1955 aansloten bij de congregatie van de zusters van Maria van Ingelmunster.
-In de orangerie was er een kleuterklas ondergebracht en in het kasteel zelf startten de zusters met (wat men toen noemde) een “rusthuis” zijnde een verblijfplaats voor 12 valide dames op rust. De zusters stonden ook integraal in voor de zorg van deze 12 dames op rust.
-Ongeveer 20 jaar later, in de jaren ’60 onderging het kasteel de nodige aanpassingen en werd er een nieuwe vleugel aangebouwd. Het bewonersprofiel veranderde: de zorgbehoefte nam toe en er kwamen ook mannen bij. De zusters zetten ouderenzorg op de kaart en met de nieuwe vleugel bood het “rusthuis” opvang aan maar liefst 50 bewoners.
-De congregatie is altijd zeer vooruitstrevend geweest. Onder impuls van toenmalige zuster- directeur werd het dagverzorgingscentrum Emaus opgericht. Sint Jozef was hiermee pionier in Vlaanderen om deze vorm van thuisondersteunende zorg in de Brugse regio aan te bieden, dit zonder enige vorm van financiering. Er werd toen gestart met 4 bezoekers per dag.
-Een jaartje later, in ’86 evolueerde het rusthuis naar een rust- en verzorgingstehuis, dit met dank aan SFX die 25 rvt-bedden aan Sint Jozef schonk.
-In ’91 kreeg de voorziening zijn erkenning voor kortverblijf en in ’93 opende er opnieuw een nieuwe vorm van residentiële zorg: namelijk de afdeling “Nostein”, een aangepaste woonvorm voor 24 bewoners met dementie.
-Al deze initiatieven vielen onder de congregatie zelf. Het is pas op 1 juli 1997 dat de huidige “vzw Sint-Jozef woon- en zorgcentrum” werd opgericht. De vzw heeft als doel het inrichten van zieken- en bejaardenzorg in de breedste betekenis van het woord, met inbegrip van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiertoe bijdragen. Bij de verwezenlijking van dit doel houdt de vzw zich aan de principes van de christelijke levensbeschouwing alsook aan het werk van de Zusters van Maria te Ingelmunster.

Zo realiseerde de vzw in 2001 de bouw van 24 serviceflats en startte de voorziening in 2008 met een masterbouwplan. Op vandaag is er niets meer van de oudbouw zichtbaar. Alles is nieuw, maar dezelfde bezieling is nog steeds aanwezig. De vzw Sint-Jozef biedt op heden 4 entiteiten aan. Een woonzorgcentrum met 180 woongelegenheden waarvan 133 rvt-bedden, een centrum voor kortverblijf met 9 woongelegenheden, een centrum voor dagverzorging met een bijzondere erkenning van 19 gebruikers en met dagelijks ongeveer 25 à 30 bezoekers, alsook een groep van assistentiewoningen met 24 assistentiewoningen. De zusters staan nog steeds mede in voor het beleid van de vzw.

(©)Foto Sint-Joezef: Op de foto aan het kunstwerk: Brecht Verhaeghe, algemeen directeur, Frans Van Damme, voorzitter Bestuursorgaan, Zr Linda Meire, algemeen overste van de Congregatie van de Zusters van Maria Ingelmunster, Zr Magda van Marcke, regionaal overste van de Congregatie van de Zusters van Maria Ingelmunster en Pieter en Robrecht Boudens, ontwerpers en uitvoerders van het kunstwerk

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.