Home > Nieuwpoortse Simliduinen hebben een nieuw uitkijkplatform en vernieuwd natuurreservaat

Nieuwpoortse Simliduinen hebben een nieuw uitkijkplatform en vernieuwd natuurreservaat

Geschreven op 28 januari 2023 om 10:14 door Mario De Wilde

Het Agentschap voor Natuur en Bos en Stad Nieuwpoort pakken uit met een vernieuwd natuurgebied van dertig hectare en nieuwe recreatieve voorzieningen in de Simliduinen. Kers op de taart is een houten uitkijkplatform dat een mooi uitzicht op het duingebied biedt. Kostprijs van de inrichtingswerken is 330.000 euro. Na de aankoop van meer dan tien hectare in het noordelijk deel van de Simliduinen in 2017 en 2020 heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een beheersplan opgemaakt om een aaneengesloten natuurreservaat uit te bouwen van meer dan dertig hectare. Na enkele harde ingrepen is Natuur en Bos er nu in geslaagd om de open duinbiotopen terug in ere te herstellen. Hierdoor kan Nieuwpoort opnieuw uitpakken met Europese topnatuur in eigen stad.
Nadruk op natuurherstel
De werken omvatten het opbreken van verloederde tennisterreinen en een minigolf, het plaatsen van rasters en het verwijderen van invasieve exoten. Daarnaast zijn dichtgegroeide duinen op cruciale plaatsen opengemaakt en zijn er duinpannes uitgegraven. Deze poelen zijn belangrijk voor de lokale fauna zoals libellen, waterjuffers en de Europese rugstreeppad. Ze worden afgewisseld met droge duinen met een pallet aan kruiden, grassen, mossen en stuifplekken. Samen met de ruigtekruiden en duindoornstruweel kan er een gevarieerde duinnatuur ontwikkelen met zeldzame habitats voor waardevolle soorten.
Nieuw uitkijkplatform en mooie wandelpaden
Verder zijn er wandel- en beheerpaden aangelegd en wandellussen vrijgemaakt waardoor natuurliefhebbers op ontdekking kunnen gaan in het natuurgebied. Nieuwe onthaalborden verwelkomen de bezoekers die kunnen uitrusten en genieten van het mooie uitzicht op de Simliduinen vanaf het uitkijkplatform. Voor Geert Vanden Broucke, burgemeester van Nieuwpoort, is de metamorfose van de Simliduinen een succes:
“De Simliduinen vormen een uniek stukje natuur te midden van onze bruisende badplaats. Met de herstelingrepen en nieuwe infrastructuur zorgen we voor een betere ontsluiting van dit waardevolle duinengebied. Nieuwpoort krijgt er zo een prachtige parel bij waar wandelaars en natuurliefhebbers zich ongetwijfeld zullen thuis voelen.” Voortaan zal de arbeidersploeg van Natuur en Bos instaan voor het natuurbeheer van de Simliduinen. Hierbij krijgen ze hulp van pony’s die een deel van het natuurgebied zullen begrazen zodat de waardevolle duingraslanden en vochtige duinpannen niet overwoekeren.
Bewogen geschiedenis
De Simliduinen in Nieuwpoort-Bad hebben een bewogen geschiedenis achter de rug. Tot halfweg de 20e eeuw bestond dit duingebied nog uit een heel open landschap met hoofdzakelijk onbegroeide en stuivende zandduinen die in verbinding stonden met het duinengebied Ter Yde in Oostduinkerke. Tijdens de ontwikkeling van Nieuwpoort-Bad werden de duinen vanaf 1864 geleidelijk aan bebouwd. De ontwikkeling van de Simliwijk en andere voorzieningen zorgden voor een verdere inkrimping van het Nieuwpoortse duinenareaal. Een blok van ruim 30 hectare bleef vrij van bebouwing en kreeg bij de opmaak van de gewestplannen in 1976 ‘natuurgebied’ als bestemming.

Net zoals bij veel andere duinen aan onze kust werd de natuurlijke dynamiek van de Simliduinen sterk afgeremd door de ruimtelijke versnippering door bebouwing en wegen. De impact van de wind op de duinen verminderde snel. De traditionele begrazing in de duinen verdween en de Simliduinen groeiden dicht met zogenaamde struwelen of struikgewas van duindoorn, sleedoorn en bosrank. In het zuidelijk deel namen esdoorns en populieren de overhand. Sinds de eerste aankopen, vanaf 2000, deed Natuur en Bos heel wat inspanningen om een verdere achteruitgang van de waardevolle duinhabitats tegen te gaan.
Foto: stad Nieuwpoort

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.