Home > Nieuwe school voor Sint-Andreas Brugge feestelijk geopend. Over ruim twee weken volgen de leerlingen

Nieuwe school voor Sint-Andreas Brugge feestelijk geopend. Over ruim twee weken volgen de leerlingen

Geschreven op 29 maart 2023 om 08:13 door Mario De Wilde

In Brugge vond gisteren in aanwezigheid van het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brugge de opening plaats van de nieuwe school en sportzaal voor Sint-Andreas Brugge aan de Jakobinessenstraat. VZW Sint-Andreasinstituut Brugge is de bouwheer en eigenaar van de nieuwe gebouwen en stelt ze ter beschikking van VZW Karel de Goede, de scholengroep waartoe Sint-Andreas Brugge behoort. Na de paasvakantie nemen de leerlingen, leerkrachten en directeurs van de basisschool en secundaire school van Sint-Andreas Brugge de nieuwe school in gebruik. Voorheen bevond de school zich aan de Garenmarkt. Daar realiseert Stad Brugge het museumproject BRUSK.

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur, in januari 2019, nam het college van burgemeester en schepenen de beslissing om twee grote infrastructuurprojecten aan elkaar te koppelen: het schoolproject en het museumproject. Het college van burgemeester en schepenen gaf externe experten de opdracht de haalbaarheid te onderzoeken om de sites van de Jakobinessenstraat en de Garenmarkt te ruilen zodat op de geruilde gronden beide projecten konden gerealiseerd worden. De experten dienden hun rapport in maart 2019 in en gaven aan dat een ruil aanvaardbaar kon zijn onder bepaalde voorwaarden.

Het was steeds de verantwoordelijkheid, de missie en de ambitie van de bestuurders van VZW Sint-Andreasinstituut Brugge – de opvolgers van de zusters van Sint-Andreas – om in te staan voor de best mogelijke infrastructuur waarin kwalitatief onderwijs kan aangeboden worden. Daartoe was het noodzakelijk een fundamentele en strategische oplossing te vinden die de school financiële en materiële waarborgen biedt, zodat ze op lange termijn dat kwaliteitsvolle onderwijs kan aanbieden in een stabiele en duurzame accommodatie die voldoet aan de hoge aspiraties van allen die er leiding geven, les geven en les volgen.

Het uitzicht op die fundamentele en strategische oplossing kwam er toen VZW Sint-Andreasinstituut Brugge in april 2019 een protocolovereenkomst met de Stad Brugge kon afsluiten. Door een grondruil met opleg – vanwege het verschil in oppervlakte van beide domeinen – werd de idee voor een nieuwe school aan de Jakobinessenstraat concreet.

In samenspraak met de teams van de basisschool en de secundaire school wist architect Olivier Salens (Salens Architecten) de vele wensen en dromen, normen en eisen te verwerken in zijn doordachte ontwerp van een doorgroeischool waarin alle ruimte heel creatief benut is en waarin alle functies met elkaar verbonden zijn. Door de oriëntatie en inplanting van de nieuwe gebouwen is er connectie met de historische gebouwen aan de Nieuwe Gentweg, met de historische muur aan de Oude Gentweg en ook met de buurt en de ruimere omgeving. Voor de hoogte van de gebouwen en voor de materialen liet de architect zich inspireren door de woningen aan de overzijde van de Jakobinessenstraat. De gebouwen zijn ook teruggetrokken ten opzichte van de rooilijn en dit leidt, in combinatie met een nieuwe omgevingsaanleg, tot een straat en schoolomgeving met een sterker uitgesproken groen karakter.

Op de site bevindt zich ook een grote sportzaal die buiten de schooluren beschikbaar zal zijn voor bewoners en verenigingen van Brugge. Na de voltooiing van de restauratie van het Passantenhuis van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth en het Magdalenagasthuis – eigendom van de Stad Brugge – neemt VZW Sint-Andreasinstituut Brugge deze beschermde gebouwen in erfpacht om ze een functie te geven voor de school, maar ze ook open te stellen voor ruimer gebruik.

Dit alles betekent dat dit hele project veel ruimer is dan de bouw van een school. Het gaat om stadsontwikkeling: alle ruimte wordt optimaal benut en bestemd, de hele site ademt openheid en interactie met de buurt en de stad, en via de historische gebouwen aan de Nieuwe Gentweg en de historische muur aan de Oude Gentweg zijn de geschiedenis en het erfgoed van de stad en haar bewoners permanent en zichtbaar aanwezig.

Voor de realisatie van de nieuwe school en sportzaal voor Sint-Andreas Brugge werkte opdrachtgever VZW Sint-Andreasinstituut Brugge samen met het bouwbedrijf Alheembouw, Salens Architecten en Stad Brugge.

Foto: Het bestuur van VZW Sint-Andreasinstituut Brugge bij de gedenkplaat in de nieuwe school aan de Jakobinessenstraat. Van links naar rechts: Paul Van Acker, Doenja Van Belleghem, Paul Lievens, Noël Van Gelder, Alex De Visscher en Raf Sypré.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.