Home > Nieuw toekomstplan klaar: dit gaat er gebeuren met de kerken van Hooglede

Nieuw toekomstplan klaar: dit gaat er gebeuren met de kerken van Hooglede

Geschreven op 27 februari 2024 om 08:43 door Mario De Wilde

Reeds in 2011 zette de Vlaamse Regering in haar nota ‘een toekomst voor elke Vlaamse parochiekerk’ de lokale besturen ertoe aan om na te denken over de toekomst van de kerkgebouwen, een belangrijk religieus erfgoed in de gemeente. In september 2021 werd ook in Hooglede een participatietraject opgestart met als doel aanbevelingen te geven met toekomstperspectieven en opportuniteiten voor de vier parochiekerken en de Kapel van de Zusters St. Vincentius in Hooglede.

Na een intensief traject, waarbij de inwoners van de diverse parochies werden betrokken en ook een grootschalige bevraging gebeurde, heeft het centraal kerkbestuur, de lokale geloofsgemeenschap en het lokaal gemeentebestuur een gedragen en duurzaam toekomstbeeld voor de vier parochiekerken en de Kapel van de Zusters St. Vincentius in Hooglede kunnen voorstellen. Dit gebeurde in juli 2022.

Op basis van dit toekomstbeeld kon dan verder gewerkt worden aan een kerkenbeleidsplan. In dit document wordt de lange-termijn visie voor alle kerken op ons grondgebied omschreven. In een kerkenbeleidsplan dient omschreven welke cultuurhistorische waarde een kerk heeft, wat de bouwfysische toestand is, het actuele gebruik van de kerk wordt beschreven en tot slot is er een onderbouwde visie op het toekomstige gebruik en de toekomstige functie van de kerk.

Concreet kwamen we voor Hooglede tot de volgende toekomstige bestemming voor onze kerken:

De kerken Sint-Amandus in Hooglede en Sint Jacobus de Meerdere te Gits : de kerk wordt verder gebruikt voor erediensten, maar kan ook ingezet worden voor andere initiatieven zoals concerten,voordrachte, tijdelijke tentoonstellingen,…

Voor de kerk op Sint-Jozef wordt op middellange termijn naar een nevenbestemming gezocht: d.w.z. dat er nog een beperkte liturgische ruimte overblijft, maar dat een deel van de kerk een andere permanente invulling krijgt. Een architecturale studie zal dit verder invullen.

De Christus Koning kerk op Sleihage wordt op vandaag nog slechts sporadisch gebruikt voor liturgische diensten en krijgt op lange termijn een herbestemming, d.w.z. dat de kerk aan de eredienst wordt ontrokken en een nieuwe functie krijgt. In afwachting zijn diverse nevenstemmingen voor de kerk mogelijk. Ook hier wordt nader onderzocht wat allemaal mogelijk is (culturele activiteiten, tentoonstelling, ontmoetingsruimte voor de buurt,…)

Tenslotte krijgt de kapel van het klooster van de Zusters van de Heilige Vincentius op korte termijn een herbestemming (in de richting van invulling voor culturele activiteiten, ruimte voor ontmoeting en verenigingsactiviteiten,…)

Het kerkenbeleidsplan werd vooraf reeds voorgelegd aan het Centraal Kerkbestuur en kreeg in ontwerp een goedkeuring van de Bisschop van Brugge op 19 januari 2024.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.