Home > Nieuw gesloten terugkeercentrum in Jabbeke ter vervanging van Brugge telt 112 plaatsen

Nieuw gesloten terugkeercentrum in Jabbeke ter vervanging van Brugge telt 112 plaatsen

Geschreven op 23 maart 2022 om 16:30 door Mario De Wilde

De federale regering heeft haar goedkeuring gegeven aan de komst van 3 nieuwe gesloten terugkeercentra én een vertrekcentrum voor de gedwongen terugkeer van personen in onwettig verblijf. In West-Vlaanderen zal er een gesloten terugkeercentrum gebouwd worden in Jabbeke. Dit zal het huidige gesloten centrum in Brugge vervangen. Het gesloten terugkeercentrum in Jabbeke krijgt 112 plaatsen en zal prioritair gebruikt worden voor de terugkeer van personen in onwettig verblijf die een gevaar vormen voor de openbare orde of overlast veroorzaken. De afgelopen 5 jaar waren er jaarlijks gemiddeld meer dan 30.000 intercepties van vreemdelingen zonder papieren op ons grondgebied door de politie.

“Vaak komen mensen in onwettig verblijf in contact met politie wanneer ze de openbare orde verstoren of voor overlast zorgen. Vooral in onze grootsteden is deze problematiek heel zichtbaar. Maar evenzeer in West-Vlaanderen waar sommige gemeenten kampen met het fenomeen van transmigratie. Een deel van deze geïntercepteerde personen komt in aanmerking voor gedwongen verwijdering omwille van feiten van openbare orde, overlast of omdat ze simpelweg niet vrijwillig willen terugkeren. Ook willen we nog meer buitenlanders die zich in onze gevangenissen bevinden gedwongen verwijderen. Dit vergt de nodige capaciteit in onze gesloten terugkeercentra.”, stelt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.

Het gesloten terugkeercentrum van Brugge, gebouwd in 1912 ondertussen al, is in slechte staat. Omdat het een geklasseerd gebouw betreft, is een renovatie en aanpassing naar de hedendaagse kwaliteitsnormen quasi onbegonnen werk en wordt er geopteerd voor een nieuwbouw.

Het nieuwe gesloten terugkeercentrum zal gebouwd worden in Jabbeke aan de splitsing van de A10 en de E40. Het was belangrijk om voor de vervanging van het gesloten centrum in Brugge op zoek te gaan naar een locatie in dezelfde regio. Omwille van de problematiek rond transmigratie is de aanwezigheid van een gesloten centrum in West-Vlaanderen onontbeerlijk. Zonder gesloten terugkeercentrum in West-Vlaanderen zouden immers alle geïntercepteerde personen in onwettig verblijf moeten overgebracht worden naar gesloten centra elders in het land wat een grote bijkomende werklast zou zijn voor de politie in de provincie. Dat wordt nu vermeden. Het personeel van het gesloten centrum Brugge is ook in groten getale woonachtig in de regio en zo blijft de tewerkstelling in eigen regio behouden. Het gaat maar liefst om 172 arbeidsplaatsen.

De creatie van nieuwe gesloten terugkeercentra is de missing link in het aanklampend terugkeerbeleid van Staatssecretaris Sammy Mahdi dat gericht is op een betere terugkeer van personen in onwettig verblijf. Momenteel telt ons land 6 gesloten centra. Met de bouw van 3 nieuwe gesloten terugkeercentra en een bijkomend vertrekcentrum zal de totale capaciteit gefaseerd opgetrokken worden naar 1.145 plaatsen in gans België. Er komen ook nieuwe gesloten terugkeercentra in Zandvliet en Jumet. In Steenokkerzeel, nabij de luchthaven van Zaventem, wordt een vertrekcentrum gebouwd voor kort verblijf. Om geen tijd te verliezen, keurde de federale regering onmiddellijk ook de overheidsopdracht voor de ontwikkeling van het vertrekcentrum in Steenokkerzeel goed.

Voor de terugkeer van families met minderjarige kinderen wordt de capaciteit in terugkeerhuizen (zogenaamde FITT-woningen) quasi verdubbeld met 26 woningen tot een totaal van 54 woonunits. In terugkeerhuizen worden gezinnen intensief begeleid door terugkeerbegeleiders en gelden minder vrijheidsbeperkende maatregelen.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.