Home > Nieuw fietsbeleidsplan wil nog meer Izegemnaars op de fiets

Nieuw fietsbeleidsplan wil nog meer Izegemnaars op de fiets

Geschreven op 20 mei 2020 om 09:52 door Mario De Wilde

Op de gemeenteraad van gisteren werd het eerste fietsbeleidsplan van de stad Izegem goedgekeurd. Met het plan wil de bestuursploeg van Izegem nog meer inwoners op de fiets krijgen. “Met een heuse batterij aan investeringen en maatregelen  maken we fietsen in  Izegem veiliger, comfortabeler en aantrekkelijker”, stelt schepen van Mobiliteit Caroline Maertens. In een dichtbevolkte stad als Izegem is het belangrijk om er voor te zorgen dat mensen zich vlot en veilig kunnen verplaatsen “Een gezonde mobiliteitsmix is daarbij essentieel”, vertelt schepen van Mobiliteit Caroline Maertens. “Tot op heden was er echter nog geen uitgestippeld fietsbeleid in Izegem.  De meerjarenplanning van Izegem die in december werd goedgekeurd, bevat daarom een duidelijke beleidsvisie die een fietsbeleid op maat mogelijk maakt.  Het nieuwe fietsbeleidsplan is  de concrete vertaling van deze visie. Fietsinfrastructuur, fietscomfort en fietsaanmoediging zijn daarbij de drie grote pijlers. Met een hele resem acties en initiatieven willen op het einde van de rit 20% meer fietsende Izegemnaars, 20% meer publieke fietsenstallingen en 20% meer fietsende bezoekers aan onze openbare gebouwen en instellingen noteren”.

14,6 miljoen euro

Het kersverse plan zet stevig in op nieuwe en veilige fietsinfrastructuur. Maertens: “Deze legislatuur voorzien we maar liefst 13,3 miljoen euro aan investeringen in wegenwerken.  Daarbovenop wordt er  1,3 miljoen euro uitgetrokken in het kader van het fietsbeleidsplan. Een bewuste keuze want goede en veilige fietspaden maken fietsen aangenaam. Samen met de leden van de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit werden  alle knelpunten voor de fietser in kaart gebracht. Er werd vervolgens een actietabel opgesteld met alle ingrepen op korte, middellange en lange termijn. Bepaalde knelpunten kunnen we onmiddellijk oplossen, andere worden meegenomen tijdens geplande wegenwerken”.

Dossiers volop in uitvoering

Enkele dossiers van wegenwerken zijn ondertussen opgestart.  “Zo is de Vijfwegenstraat-Kachtemsestraat  in uitvoering. Daarnaast is er een voorontwerp voor de Ambachtenstraat opgemaakt. De bedoeling is om tussen de fietstunnel aan de Minervastraat en het rondpunt aan de Krekelmotestraat een fietspad te voorzien. Het gedeelte aan de Kortrijksestraat krijgt op haar beurt een fietspadmarkering. Tenslotte willen we zo snel mogelijk starten met het participatietraject voor de Hogestraat.  De timing hangt echter af van de impact van  de richtlijnen rond COVID-19”, vertelt Caroline Maertens.

Nieuwe fietsstraten

De voorbije weken waren er door de strenge richtlijnen rond COVID-19 ook in Izegem opvallend meer fietsers. “We willen die mensen blijven aanzetten tot fietsen. Daarom voeren we versneld een aantal acties uit uit het nieuwe fietsbeleidsplan. Zo installeren we de fietszone in het centrum, komen er extra fietsstraten in de Meensestraat en in de Hondsmertjesstraat tussen de Pater Vereeckestraat en Hogestraat. Ons fietsroutenetwerk maken we bekend via de website van stad Izegem en via het Izine. Onze hoofdroutes zullen we bewegwijzeren met tijd- en afstandsaanduiding”.

Extra fietsenstallingen

Naast nieuwe fietsinfrastructuur zet het fietsbeleidsplan in op bijkomende fietsenstallingen. Maertens: “Via de de app Velopark inventariseren we onze fietsenstallingen. De bedoeling is om ze veiliger en toegankelijker te maken en waar nodig de capaciteit te verhogen. We starten bovendien een proefproject met de aankoop van twee fietsboxen. Die bieden we te huur aan in buurten waar er veel woningen zijn zonder garage of bergruimte”.

Fietsaanmoediging

Inzetten op sensibilisering en mensen aanmoedigen tot fietsen is de derde pijler van het plan. “Fietsen wordt meer en meer onderdeel van een gezonde en duurzame levensstijl. We zetten in op deze fietscultuur en lanceren daarom verschillende nieuwe initiatieven met als hoogtepunt Het jaar van de Fiets in 2023”, besluit schepen Maertens

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.